Dodávateľ

Ramicon, s.r.o.

Trnava - Modranka
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: RAMICON, s.r.o.

IČO: 44004575

Adresa: Starohájska 9/C, Trnava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2304

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Február 2020

Záznam platný do: 17. Február 2023

Posledná zmena: 22. Máj 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 239 109,00 EUR 5 5
2015 68 588,00 EUR 1 1
2016 92 951,00 EUR 1 1
2017 5 350,00 EUR 1 1
2018 471 407,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 239 109,00 EUR 5 5
2015 68 588,00 EUR 1 1
2016 92 951,00 EUR 1 1
2017 5 350,00 EUR 1 1
2018 471 407,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Liptovská Teplička 1 92 951,00 92951.00 EUR
Mesto Komárno 2 141 560,00 141560.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Hronovce 2 42 602,00 42602.00 EUR
Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 2 123 535,00 123535.00 EUR
Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 1 471 407,00 471407.00 EUR
STEFE Trnava, s. r. o. 1 5 350,00 5350.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zateplenie fasády Spoločenského domu v Liptovskej Tepličke Obec Liptovská Teplička 90 725,00 90725.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výmena vonkajších výplní otvorov na budove základnej školy na Rozmarínovej ulici Mesto Komárno 63 760,00 63760.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena vonkajších výplní otvorov na budove základnej školy na Eötvösovej ulici Mesto Komárno 56 008,00 56008.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí na budove hlavného pavilónu, OPLDZ, ODLM-doplnenie dodávky Psychiatrická nemocnica Hronovce 1 585,00 1585.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí II. - Materská škola Senica Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 66 366,00 66366.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí na budove hlavného pavilónu, OPLDZ, ODLM Psychiatrická nemocnica Hronovce 59 163,00 59163.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Výmena okien a dverí III. - Materská škola Senica Materská škola ul. L. Novomeského 1209/2 Senica 71 046,00 71046.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, Bratislava Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7, 831 02 Bratislava 471 407,00 471407.0 EUR 2018 Práce Nie 1
VÝMENA OKIEN V POSILŇOVŇI 2017 STEFE Trnava, s. r. o. 5 400,00 5400.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1

ramicon@ramicon.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 29 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Kollár
Adresa:
Hlinická 12C Zavar 919 26
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Miroslav Ostatník
Adresa:
Rajčurská 17 Trnava - Modranka 91705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Záznam do:
17. Máj 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Miroslav Ostatník
Adresa:
Rajčurská 17 Trnava - Modranka 91705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.
Adresa:
Slnečná 4 Senec 903 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.05.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.06.2017 do: 17.05.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×