Dodávateľ

NOVICOM s.r.o.

Slivník
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: NOVICOM s.r.o.

IČO: 36591891

Adresa: 61, Slivník

Registračné číslo: 2020/5-PO-E5031

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Máj 2020

Záznam platný do: 23. Máj 2023

Posledná zmena: 23. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 000,00 EUR 1 1
2015 214 178,00 EUR 2 2
2016 4 709 801,00 EUR 5 5
2017 11 762 895,00 EUR 3 3
2018 981 123,00 EUR 3 3
2020 268 378,00 EUR 1 1
2021 475 224,00 EUR 1 1
2022 1 105 210,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 70 000,00 EUR 1 1
2015 139 410,00 EUR 1 1
2016 4 784 569,00 EUR 6 6
2017 11 762 895,00 EUR 3 3
2018 981 123,00 EUR 3 3
2020 268 378,00 EUR 1 1
2021 475 224,00 EUR 1 1
2022 1 105 210,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 70 000,00 70000.00 EUR
Obec Kuzmice 2 889 169,00 889169.00 EUR
Obec Kalša 1 161 170,00 161170.00 EUR
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 11 459 532,00 11459532.00 EUR
TOKAJ GOLD s.r.o. 2 4 204 398,00 4204398.00 EUR
Obec Vojany 2 425 783,00 425783.00 EUR
Obec Oborín 1 203 915,00 203915.00 EUR
Obec Čerhov 2 137 449,00 137449.00 EUR
Obec Somotor 1 281 552,00 281552.00 EUR
Obec Zemplínska Teplica 1 280 805,00 280805.00 EUR
Obec Buzica 1 268 378,00 268378.00 EUR
Obec Kazimír 1 99 448,00 99448.00 EUR
Obec Biel 1 1 105 210,00 1105210.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zateplenie a obnova obalových konštrukcií Obecný úrad Kalša Obec Kalša 169 926,00 169926.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Lipany, Torysa, neupravený úsek, rkm 90,400-92,000 - zabezpečovacie práce SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 70 000,00 70000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Odvedenie dažďových vôd Vojany – rekonštrukcia Obec Vojany 154 856,00 154856.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Čerhov Obec Čerhov 96 541,00 96541.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výroba Tokajských vín- Viničky (objekt výroby) TOKAJ GOLD s.r.o. 1 425 075,00 1425075.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Agroturistický areál Malá Bara TOKAJ GOLD s.r.o. 2 809 793,00 2809793.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Kanalizácia 2. etapa Somotor Obec Somotor 281 552,00 281552.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Základná škola - výmena strešnej krytiny Obec Čerhov 60 195,00 60195.0 EUR 2016 Práce Nie 1
SO02 - Vodovodné prípojky obce Kazimír Obec Kazimír 99 448,00 99448.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV Obec Oborín 356 542,00 356542.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Trhovište, Bánovce nad Ondavou – kanalizácia a ČOV Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 11 459 532,00 11459532.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici Obec Zemplínska Teplica 280 805,00 280805.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu Obec Vojany 286 373,00 286373.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice Obec Kuzmice 488 268,00 488268.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba komunitného centra v obci Buzica Obec Buzica 268 378,00 268378.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Výstavba materskej školy v obci Kuzmice Obec Kuzmice 524 835,00 524835.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Biel – rozšírenie tlakovej kanalizácie Obec Biel 1 214 113,00 1214113.0 EUR 2022 Práce Nie 1
+4210566685305


novicom@centrum.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 24 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Radovan Novák
Adresa:
Parádna 56 Slivník 07612
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Novák
Adresa:
Parádna 56 Slivník 07612
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Novák
Adresa:
Parádna 56 Slivník 07612
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Jún 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Novák
Adresa:
Parádna 56 Slivník 07612
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Jún 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radovan Novák
Adresa:
Parádna 56 Slivník 07612
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Novák
Adresa:
Parádna 56 Slivník 07612
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Slávka Molčanyiová PhD.
Adresa:
Klokočov 07236

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 9.06.2017 do: 30.06.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×