Dodávateľ

FUN TIME s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FUN TIME s.r.o.

IČO: 44539622

Adresa: Nobelova 18/A, Bratislava

Registračné číslo: 2017/5-PO-E5129

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Máj 2017

Záznam platný do: 29. Máj 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 163 580,00 EUR 4 4
2016 57 050,00 EUR 8 8
2017 8 381,84 EUR 4 4
2018 47 936,67 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 163 580,00 EUR 4 4
2016 57 050,00 EUR 8 8
2017 8 381,84 EUR 4 4
2018 47 936,67 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 1 26 880,00 26880.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 59 400,00 59400.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 1 8 291,67 8291.67 EUR
Mesto Trnava 4 0,00 0.00 EUR
Mesto Topoľčany 1 7 833,33 7833.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 38 390,00 38390.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 1 625,00 1625.00 EUR
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 2 14 240,00 14240.00 EUR
Miestna akčná skupina Vršatec 1 26 300,00 26300.00 EUR
Obec Krasňany 1 51 000,00 51000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 34 606,67 34606.67 EUR
Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 1 1,84 1.84 EUR
Obec Klenovec 1 1 900,00 1900.00 EUR
Základná škola 1 6 480,00 6480.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Revitalizácia detského ihriska na ulici Dénešova 31 v MČ Košice – Sídlisko KVP Mestská časť Košice - Sídlisko KVP 22 500,00 22500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Vonkajšie fitnes - Športom k zdraviu Miestna akčná skupina Vršatec 46 249,00 46249.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia detských ihrísk Mestská časť Bratislava - Rača 58 300,00 58300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
FITNES ZÓNA A DETSKÉ IHRISKO Obec Krasňany 54 849,00 54849.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Montáž detských hracích prvkov Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fitnes zóna so zariadením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž exteriérových fitnes zariadení Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gumová dlažba PIN-HOLE (systém spájania kolík-diera), gumový ukončovací diel (flexibilný obrubník) Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 11 960,00 11960.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detské hracie prvky VB Mesto Topoľčany 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gumová dlažba PIN-HOLE (systém spájania kolík-diera), gumový ukončovací diel (flexibilný obrubník) Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fitnes zóna so zariadením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 000,00 11000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia detského ihriska 2016 Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 12 514,00 12514.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zatrávňovací gumený bezpečnostný rošt SAFETY GRASS RSN45 alebo ekvivalent Obec Klenovec 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ročná kontrola detských ihrísk Stredisko služieb školám a školským zariadeniam Petržalka 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Herné prvky detských ihrísk Mesto Trnava 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Detské hracie prvky do exteriéru Základná škola 7 783,00 7783.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Streedworkoutové a lezecké zostavy Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 13 656,00 13656.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Herné prvky detských ihrísk č. 3 Mesto Trnava 78 700,00 78700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezúdržbové hracie prvky na detské ihriská na verejných priestranstvách Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 065,00 6065.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fitnes zóna so zariadením Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bezúdržbové hracie prvky na detské ihriská na verejných priestranstvách Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Herné prvky detských ihrísk č. 2 Mesto Trnava 53 570,00 53570.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Herné prvky detských ihrísk č. 4 Mesto Trnava 52 240,00 52240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1http://www.podsahrat.sk


+421948333133

+421948333633


info@podsahrat.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 96 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Mária Mendelová
Adresa:
Rezedová 16 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miroslav Mendel
Adresa:
Rezedová 16 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×