Dodávateľ

Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Operatíva, medicínska spoločnosť s.r.o.

IČO: 35757329

Adresa: Donská 61, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-A842

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 5. Marec 2020

Záznam platný do: 5. Marec 2023

Posledná zmena: 14. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 25 857 196,00 EUR 42 49
2015 24 395 305,00 EUR 24 45
2016 14 136 590,50 EUR 17 28
2017 2 589 339,00 EUR 17 35
2018 6 371 716,50 EUR 20 48
2019 18 760 340,40 EUR 15 21
2020 11 329 133,00 EUR 9 22
2021 7 344 053,00 EUR 9 12
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 20 014 569,00 EUR 13 20
2015 25 244 003,00 EUR 25 44
2016 16 872 481,50 EUR 30 41
2017 4 604 777,00 EUR 30 49
2018 6 408 996,50 EUR 15 28
2019 18 760 340,40 EUR 15 21
2020 11 354 221,00 EUR 10 26
2021 7 524 285,00 EUR 15 31

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 30 830 692,00 30830692.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 68 963,40 68963.40 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 129 65 599 140,00 65599140.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 334 891,00 334891.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 12 757 057,00 12757057.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 35 1 192 930,00 1192930.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stabilizátor Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 183 450,00 183450.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Set mimotelovej membránovej oxygenácie a mechanickej podpory srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 118 080,00 118080.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Intraaortálna balóniková kontrapulzačná pumpa Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 65 000,00 65000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 173 718,00 173718.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 413,00 23413.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 600,00 19600.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 876 292,00 876292.0 EUR 2014 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 274 160,00 274160.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 637,00 15637.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 894 763,00 2894763.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na periférne vaskulárne intervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 663 592,00 12663592.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 824,00 198824.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 468 288,00 3468288.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 9
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 665 394,00 2665394.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 58 858 196,00 58858196.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na cievne uzávery Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 999 200,00 2999200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Mechanické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 480 051,00 480051.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 171 658,00 3171658.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 940,00 14940.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 244 492,00 1244492.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 001 712,00 1001712.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Stabilizačné a fixačné systémy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 338 874,00 338874.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 338 191,00 2338191.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 181 483,00 181483.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 26 370,00 26370.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 583 708,00 2583708.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 078,00 37078.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 153 249,00 153249.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604,00 1010604.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 476 852,00 2476852.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 710,00 28710.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 131 511,00 12131511.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 149 877,00 149877.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 200,00 4200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 146 104,00 146104.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre pracovisko intervenčnej rádiológie. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 911 173,00 16911173.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449,00 28880449.0 EUR 2015 Tovary Nie 5
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 585 362,00 2585362.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Elektrofyziologické vyšetrenie srdca. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 473 968,00 1473968.0 EUR 2015 Tovary Nie 7
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 680,00 22680.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 135 449,00 135449.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 417,00 171417.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821,00 591821.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Implantovateľné prístroje na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 781 292,00 19781292.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia integrovaného vybavenia pre katetrizačnú sálu pre elektrofyziologickú diagnostiku a intervenčnú liečbu srdcových arytmií Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 530 000,00 530000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú radiológiu Univerzitná nemocnica Martin 3 378 162,00 3378162.0 EUR 2016 Tovary Nie 2
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 292,00 206292.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779,00 701779.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu a diagnostiku porúch srdcového rytmu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 361 757,00 33361757.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 143 380,00 2143380.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 152 208,00 152208.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 168 786,00 168786.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554,00 508554.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176,00 3823176.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Katétre pre intravaskulárnu sonografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 367 315,00 367315.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgi. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 304 268,00 2304268.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Biologické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 984 423,00 1984423.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 021 960,00 2021960.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 209 918,00 209918.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 976,00 150976.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048,00 374048.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 143 610,00 143610.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 368 667,00 2368667.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre mechanický podporný systém komôr srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 791 665,00 4791665.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety pre dospelých a deti. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 397 539,00 3397539.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 675 696,00 1675696.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 197 781,00 197781.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 212 330,00 212330.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 383 219,00 1383219.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 400,00 115400.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074,00 507074.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 100,00 150100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 180 308,00 180308.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198,00 5996198.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 818 506,00 818506.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 228,00 171228.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029,00 441029.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 565,00 167565.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 170 771,00 170771.0 EUR 2017 Tovary Nie 5
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 575 710,00 575710.0 EUR 2017 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146,00 1443146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 175 962,00 175962.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu srdca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 199 687,00 5199687.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Biologické chlopňové protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 661 650,00 3661650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 208 222,00 208222.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 105 070,00 105070.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 622 925,00 622925.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Katétre pre meranie významnosti stenóz na koronárnych cievach Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 573 873,00 573873.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Proximálny konektor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intraaortálne balónikové katétre s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 66 745,00 66745.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 97 954,50 97954.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mechanicky expandovateľná ( nitinol ) aortálna bioprotéza pre transkatétrovú implantáciu transfemorálnou cestou Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 171 531,80 171531.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ablačný katéter pre systém TactiSys Quartz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 150,00 45150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Perikardiálna záplata z hovädzieho perikardu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 180,00 13180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter pre intrakardiálny ultrazvuk (ICE) Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 205 057,00 205057.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Intravaskulárny zobrazovací katéter a vodič so senzormi tlaku Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 124 500,00 124500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 77 116,00 77116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kontrapulzátor Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 000,00 33000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Katéter ablačný pre systém TactiSys Quartz Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 157 500,00 157500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Proximálny konektor Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 600,00 4600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Set kontrapulzačný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 64 140,00 64140.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stabilizátor prednej steny srdca za účelom znehybnenia steny srdca pri revaskularizačných operáciách na prednej stene srdca typu Off Pump Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém na hrudnú drenáž Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 51 925,00 51925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektróda pre trvalú ľavokomorovú stimuláciu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 57 600,00 57600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ablačný katéter Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 500,00 17500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sada centrifugálnej mechanickej podpory srdca s oxygenátorom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 73 499,50 73499.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotný materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na set kontrapulzačný Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 85 520,00 85520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 141,00 10141.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Oxygenátory a hadicové sety Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 991 490,00 1991490.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mechanické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 705 605,00 705605.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 000,00 12000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 67 254,00 67254.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na vstrebateľné cievne uzávery po katetrizačnej punkcii a.femoralis Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 210 351,00 210351.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade 3D mapovacieho systému Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 200,00 63200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Optis Upgrade kit zariadenia pre OCT Ilumien Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 000,00 25000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Integrovaný systém na elektroanatomický maping a elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 205 000,00 205000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 707 774,00 22707774.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 560 907,00 5560907.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Implantabilné prístroje pre elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 699 544,00 5699544.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363,00 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121,00 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 843 870,00 1843870.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077,00 4498077.0 EUR 2020 Tovary Nie 6
ECMO systém - mimotelová membránová oxygenácia krvi Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 68 963,40 68963.4 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oklúzny systém pre uzáver uška ľavej predsiene Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 113 520,00 113520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mapovací a ablačný systém srdca Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 180 000,00 180000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Implantabilné elektroimpulzné prístroje, systémy pre srdcovú resynchronizáciu a implantovateľné ekg záznamníky s kompletným príslušenstvom vrátane elektród Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 834 039,00 17834039.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 088,00 25088.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Dodávka srdcových chlopňových protéz Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 374 690,00 3374690.0 EUR 2020 Tovary Nie 4
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 38 320,00 38320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre oddelenie arytmií a kardiostimulácie určený predovšetkým pre diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 378 088,00 3378088.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 760,00 5760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Implantovateľné prístroje (kardiostimulátory a ICD s kompletným príslušenstvom vrátane elektród) na elektroimpulzoterapiu porúch srdcového rytmu a srdcového zlyhávania Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 595 326,00 13595326.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 400,00 23400.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 48 612,00 48612.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 30 850,00 30850.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 302,00 24302.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 39 084,00 39084.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na uzatváracie systémy vrátane príslušenstva Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 984,00 13984.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ablačné katétre pre kardiochirurgiu a cievnu chirurgiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 627 166,00 627166.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Katétre pre perkutánnu koronárnu intervenciu a katétre pre intrakoronárne zobrazovanie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 421 507,00 1421507.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčné arytmologické a rádiologické výkony zamerané na diagnostiku a terapiu srdcovo-cievnych ochorení Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 14 359 132,00 14359132.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 19 027,00 19027.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručný servis systémov výrobcu značky St. Jude Medical / Abbott Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 94 392,00 94392.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 874 812,00 2874812.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 258 852,00 258852.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 613 499,00 3613499.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 600,00 9600.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

obstaravnie@operativa.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 383 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Silvia Augustinová
Adresa:
Nevská 8537/2 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
29. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Silvia Augustinová
Adresa:
Nevská 8537/2 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. Január 2019
Záznam do:
29. Júl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Silvia Augustinová
Adresa:
Nevská 8537/2 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
28. Január 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Peter Augustin
Adresa:
Nevská 8537/2 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
3. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Peter Augustin
Adresa:
Nevská 8537/2 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Silvia Augustinová
Adresa:
Nevská 8537/2 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Lucia Sandtner PhD.
Adresa:
Sadová A Senica 90501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.07.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.01.2019 do: 29.07.2019

StiahniZáznam platný od: 3.10.2017 do: 28.01.2019

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 3.10.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×