Dodávateľ

TopPrint s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Top Print, s.r.o.

IČO: 36406295

Adresa: Revolučná 870/2, Žilina

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1120

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. September 2019

Záznam platný do: 3. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 206 292,00 EUR 2 2
2016 1 650,78 EUR 7 7
2017 1 081,67 EUR 4 4
2018 0,00 EUR 1 1
2019 1 212,00 EUR 2 2
2020 2 250,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 206 292,00 EUR 2 2
2016 1 650,78 EUR 7 7
2017 1 081,67 EUR 4 4
2018 0,00 EUR 1 1
2019 1 212,00 EUR 2 2
2020 2 250,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 12 211 247,70 211247.70 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 654,17 654.17 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 77,50 77.50 EUR
Hlavný banský úrad 1 270,00 270.00 EUR
Ústav merania SAV 1 0,00 0.00 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 1 237,08 237.08 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava fotokopirovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 206 000,00 206000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Oprava fotokopírovacích strojov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 292,00 292.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 304,16 304.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 725 originál , Canon 728 originál , Canon 712 originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 295,00 295.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Valec pre kancelárske stroje Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 58,00 58.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 52,00 52.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čiernobiela laserová tlačiareň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tabletový počítač Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 787,00 787.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 96,00 96.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne ORIGINÁL Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 394,40 1394.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 187,00 187.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery originál Hlavný banský úrad 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Ústav merania SAV 70,00 70.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 314,00 314.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toner-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 650,00 2650.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4210903719131


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 162 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Žabka
Adresa:
Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka 013 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Žabka
Adresa:
Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka 013 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Žabka
Adresa:
Kotrčiná Lúčka Kotrčiná Lúčka 013 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. August 2017
Záznam do:
1. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Dolník
Adresa:
Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Júl 2017
Záznam do:
24. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Martin Dolník
Adresa:
Kotrčiná Lúčka 117 Kotrčiná Lúčka 01302
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
TOMANÍČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Sládkovičova 6 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 24.08.2017 do: 1.07.2021

StiahniZáznam platný od: 26.07.2017 do: 24.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×