Dodávateľ

MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDLINE MEDICA SLOVAKIA, s.r.o.

IČO: 35727578

Adresa: Kopčianska 92, Bratislava

Registračné číslo: 2020/7-PO-B7929

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Júl 2020

Záznam platný do: 15. Júl 2023

Posledná zmena: 16. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 323 543,00 EUR 12 15
2015 196 500,00 EUR 1 1
2016 298 951,40 EUR 5 5
2017 1 516 629,50 EUR 6 9
2018 604 689,00 EUR 4 7
2019 1 097 810,00 EUR 5 7
2020 213 900,00 EUR 1 1
2021 5 786 155,00 EUR 4 14
2022 410 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 320 023,00 EUR 7 10
2015 197 514,00 EUR 2 2
2016 300 472,40 EUR 6 6
2017 1 517 614,50 EUR 9 12
2018 604 689,00 EUR 4 7
2019 1 097 810,00 EUR 5 7
2020 213 900,00 EUR 1 1
2021 5 088 515,00 EUR 3 8
2022 1 107 640,00 EUR 2 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 7 991 078,50 7991078.50 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 451 339,40 451339.40 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 3 005 760,00 3005760.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom, vrátane termoregulačnej jednotky Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 000,00 198000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 231 487,00 2231487.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 876 292,00 876292.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom, vrátane termoregulačnej jednotky. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 196 500,00 196500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kanyly - Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 885,00 9885.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 023,00 11023.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 244 492,00 1244492.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 001 712,00 1001712.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kanyly Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 592 232,00 592232.0 EUR 2014 Tovary Nie 4
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 260 160,00 260160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 960,00 15960.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Oxygenátory a hadicové sety pre dospelých a deti. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 397 539,00 3397539.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 4
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 732,00 5732.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 713,00 3713.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
KANYLY Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 516,00 12516.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 575 710,00 575710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 270 009,00 270009.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Perikardiálna záplata s konským perikardom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 810,00 9810.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Venty k drenáži srdcových oddielov Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 525,00 7525.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kardioplegická ihla Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 892,35 17892.35 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kanyla na perfúziu koronárnych artárií - osciálna Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 015,00 8015.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Preplachové kanyly Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 412,00 6412.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardioplegický set štvorramený Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 825,00 33825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Venózna kanyla femorálna – dual stage Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 151 650,00 151650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardioplegický set dvojramenný Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 280,00 46280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom a termoregulačná jednotka Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 198 000,00 198000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístroj na mimotelový obeh s príslušenstvom Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 196 500,00 196500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sety na aplikáciu krvnej kardioplégie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 337 288,00 337288.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Termoregulačná jednotka Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 33 900,00 33900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Autotransfúzny prístroj - cell saver Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 000,00 56000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Biologické chlopňové protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 777 500,00 777500.0 EUR 2019 Tovary Nie 3
Kardioplegický set štvorramený Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 900,00 36900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístroj na mimotelový obeh krvi s príslušenstvom a termoregulačná jednotka Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 193 510,00 193510.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mimotelový obeh vrátane termoregulačnej jednotky Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 213 900,00 213900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oxygenátory, hadicové sety a hlavy do centrifugálnej pumpy Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 223 090,00 2223090.0 EUR 2021 Tovary Nie 3
Špeciálny zdravotnícky materiál pre zabezpečenie mimotelového obehu pre dospelých a detských pacientov Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 406 343,00 4406343.0 EUR 2021 Tovary Nie 4
Cievne protézy pre cievnu a srdcovú chirurgiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 613 499,00 3613499.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Kanyly pre srdcovú chirurgiu a anesteziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 996 710,00 996710.0 EUR 2021 Tovary Nie 6
Biologické srdcové chlopne Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 814 316,00 5814316.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
+421263822644


medicaslovakia@slovanet.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 164 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zdeněk Bott
Adresa:
Lúčna 22 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeněk Bott
Adresa:
Lúčna 22 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Február 2021
Záznam do:
4. Február 2022
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeněk Bott
Adresa:
Lúčna 22 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Apríl 2017
Záznam do:
3. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zdeněk Bott
Adresa:
Lúčna 22 Modra 90001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Právne centrum s.r.o.
Adresa:
Mýtna 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105
Meno:
Právne centrum s.r.o.
Adresa:
Mýtna 42 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.02.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 3.02.2021 do: 4.02.2022

StiahniZáznam platný od: 25.04.2017 do: 3.02.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×