Dodávateľ

WEGA - MS spol. s r.o.

Moravany nad Váhom
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WEGA - MS spol. s r.o.

IČO: 30998328

Adresa: Pálenická 1/601, Moravany nad Váhom

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1090

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 183 699,00 EUR 4 4
2015 200 170,00 EUR 2 2
2016 251 236,67 EUR 9 9
2017 260 164,00 EUR 5 5
2018 246 974,00 EUR 5 5
2019 416 558,50 EUR 7 7
2020 361 933,00 EUR 7 8
2021 195 166,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 183 699,00 EUR 4 4
2015 200 170,00 EUR 2 2
2016 251 236,67 EUR 9 9
2017 303 514,00 EUR 6 6
2018 203 624,00 EUR 4 4
2019 416 558,50 EUR 7 7
2020 361 933,00 EUR 7 8
2021 195 166,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 94 000,00 94000.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 24 462,50 24462.50 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 24 720,00 24720.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 910,00 910.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 64 199,00 64199.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 156 805,00 156805.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 52 700,00 52700.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 118 600,00 118600.00 EUR
Mesto Lipany 1 73 000,00 73000.00 EUR
Mesto Krompachy 1 172 030,00 172030.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 117 990,00 117990.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 206 489,00 206489.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 4 442 704,00 442704.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 113 425,00 113425.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 8 205,00 8205.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 43 795,00 43795.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 2 75 099,00 75099.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 1 20 166,00 20166.00 EUR
Elektrotechnický ústav SAV 1 36 999,00 36999.00 EUR
Poliklinika 1 28 140,00 28140.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 1 20 312,00 20312.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 22 241,67 22241.67 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 50 690,00 50690.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 2 21 680,00 21680.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 2 91 956,00 91956.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 17 500,00 17500.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 17 083,00 17083.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ultrasonografický prístroj prenosný pre urológiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 56 000,00 56000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Modernizácia ambulantnej infraštruktúry v rámci LSKxP - Tovar Mesto Krompachy 146 120,00 146120.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka ultrazvukového prístroja Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 44 000,00 44000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Ultrasonografický prístroj prenosný pre radiológiu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 33 350,00 33350.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Prúdový stabilizačný napájač Elektrotechnický ústav SAV 31 250,00 31250.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
DODANIE DIAGNOSTICKÝCH PRÍSTROJOV S VYBAVENÍM Poliklinika 203 126,00 203126.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Termopapier MITSUBISCHI K65HM-CE/KPHM-CE, alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EEG hlavica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 650,00 14650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 26 880,00 26880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny ultrazvukový prístroj Premium triedy pre vyšetrenie v riádiológií s konvexnou a lineárnou sondou Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 51 000,00 51000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade USG prístroja MyLab 50 XVision Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 291,00 3291.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
USG gynekológia Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akcelerometer a pasta na lepenie elektród Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 917,00 2917.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrasonografický prístroj pre gynekologicko-pôrodnícke vyšetrovanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 193 200,00 193200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny ultrazvukový prístroj vyššej triedy Fakultná nemocnica Trenčín 78 000,00 78000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný ultrazvukový prístroj Univerzitná nemocnica Martin 41 532,00 41532.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny ultrazvukový prístroj pre neonatologické vyšetrenie Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj na vaskulárnu abdominálnu sonografiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 122 859,00 122859.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 000,00 2000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
38 kanálový FULLHD video EEG prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 43 794,00 43794.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prístroj pre Pneumológickú a ftizeológickú kliniku Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 21 000,00 21000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny ultrazvukový prístroj Premium triedy s konvexnou a lineárnou sondou Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 65 260,00 65260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prístroj pre Neurologickú kliniku Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 78 996,66 78996.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
ultrazvukový prístroj pre komplexné vyšetrenia v angiológii Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 41 000,00 41000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072,00 147072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436,00 249436.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Ultrasonografický prístroj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 54 833,00 54833.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
EEG prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 14 935,00 14935.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
EMG prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 23 250,00 23250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Urologický USG prístroj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 37 000,00 37000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG diagnostický prístroj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 458,00 29458.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG a RTG prístroje Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 278 750,00 278750.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske a rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 456 229,00 456229.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
USG na operačné sály Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 91 956,00 91956.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Radiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 085 980,00 1085980.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika Univerzitná nemocnica Martin 186 090,00 186090.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ultrazvukové zobrazovacie zariadenia Fakultná nemocnica Trenčín 245 885,00 245885.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
UZV prístroj s opciou ECHO módu Fakultná nemocnica Trenčín 78 220,00 78220.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
USG prístroj kategórie č. 7: Top USG pre gynekológiu a pôrodníctvo - CIZS Lipany Mesto Lipany 73 000,00 73000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Ultrasonografický prístroj pre vyšetrovanie ciev Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 166,00 44166.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ultrazvukové sonografické prístroje v počte 3 ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 303 477,00 303477.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+4217747242


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Anna Procházková
Adresa:
Na Výhone 18 Moravany nad Váhom 922 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Anna Procházková
Adresa:
Na Výhone 18 Moravany nad Váhom 922 21
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Mešenec
Adresa:
Prievozská 39 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Meno:
BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o.
Adresa:
Jánoškova 1545 Dolný Kubín 026 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 17.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×