Dodávateľ

BIOFLEX, s.r.o.

Borovce
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BIOFLEX, s.r.o.

IČO: 36260231

Adresa: 126, Borovce

Registračné číslo: 2021/3-PO-F5961

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Marec 2021

Záznam platný do: 22. Marec 2024

Posledná zmena: 4. Január 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 31 490,00 EUR 1 1
2016 39 480,00 EUR 6 6
2017 3 466,67 EUR 1 1
2018 98 888,00 EUR 1 1
2019 213 740,00 EUR 4 4
2020 29 720,00 EUR 2 3
2021 315 112,00 EUR 4 5
2022 106 183,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 31 490,00 EUR 1 1
2016 39 480,00 EUR 6 6
2017 3 466,67 EUR 1 1
2018 98 888,00 EUR 1 1
2019 213 740,00 EUR 4 4
2020 29 720,00 EUR 2 3
2021 315 112,00 EUR 4 5
2022 106 183,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 142 788,00 142788.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 31 490,00 31490.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 3 790,00 3790.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 225 585,00 225585.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 14 930,00 14930.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 140 076,00 140076.00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 3 466,67 3466.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 14 940,00 14940.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 8 850,00 8850.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 106 183,00 106183.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 2 490,00 2490.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 77 382,00 77382.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 12 674,00 12674.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 8 890,00 8890.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 21 400,00 21400.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 23 145,00 23145.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka zdravotníckej techniky a lekárskeho prístrojového vybavenia Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 133 900,00 133900.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Pacientsky monitor - 5 ks, centrálny monitor - 1 ks Fakultná nemocnica Nitra 9 900,00 9900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG holterovský monitoring Národný onkologický ústav 8 500,00 8500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG holterovský monitoring Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulárny monitor vitálnych funkcií Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 930,00 2930.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k nástennej rampe Národný onkologický ústav 4 950,00 4950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitor vitálnych funkcií Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pulzné oximetre Záchranná zdravotná služba Bratislava 4 518,00 4518.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitory vitálnych funkcií strednej triedy Univerzitná nemocnica Bratislava 175 000,00 175000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Centrálna monitorovacia jednotka II. typu Univerzitná nemocnica Bratislava 44 000,00 44000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Monitorovací systém, 1 celok Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 134 316,67 134316.67 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dermatom a mesher Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 25 684,00 25684.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Monitory vitálnych funkcií s centrálnou stanicou pre oddelenie urgentného príjmu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 970,00 14970.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pacientske monitory vitálnych funkcií Fakultná nemocnica Trnava 14 900,00 14900.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Vybavenie neurologickej JIS / Iktového centra - zdravotnícka technika Univerzitná nemocnica Martin 186 090,00 186090.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Intenzívna medicína Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 108 173,00 1108173.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Lineárny dávkovač Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 800,00 3800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
"Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici" - Monitory vitálnych funkcií Nemocnica s poliklinikou Myjava 27 561,34 27561.34 EUR 2021 Tovary Áno 1
Prístroje na monitorovanie pacienta Fakultná nemocnica Trnava 263 339,00 263339.0 EUR 2021 Tovary Áno 2
Materiálno technické vybavenie pre COVID19 - Systém monitorovania pacientov Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 138 053,00 138053.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
+4217796548


bioflex@bioflex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 329 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľuboš Bučko
Adresa:
204 Rakovice 92208
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľuboš Bučko
Adresa:
204 Rakovice 92208
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
VÁLKY PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Muškátová 36 Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×