Dodávateľ

JUMICOL, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: JUMICOL, s.r.o.

IČO: 36783943

Adresa: Bytčická 89, Žilina

Registračné číslo: 2020/10-PO-D4967

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Október 2020

Záznam platný do: 27. Október 2023

Posledná zmena: 28. Október 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 26 240,00 EUR 1 3
2016 211 360,10 EUR 34 34
2017 72 401,50 EUR 10 11
2018 77 815,17 EUR 6 8
2019 12 750,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 26 240,00 EUR 1 3
2016 211 360,10 EUR 34 34
2017 52 099,50 EUR 9 9
2018 98 117,17 EUR 7 10
2019 12 750,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 16 800,00 16800.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 35 540,00 35540.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 3 26 240,00 26240.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 3 223,00 223.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 4 554,17 4554.17 EUR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 4 989,17 989.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 283,33 283.33 EUR
Slovenská národná knižnica 1 11 666,67 11666.67 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 91,67 91.67 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 1 108,00 1108.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 1 109 250,00 109250.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 7 77 073,00 77073.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 387,00 1387.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 1 812,00 1812.00 EUR
Domov dôchodcov 2 45 316,67 45316.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 1 1 320,00 1320.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 227,69 227.69 EUR
Stredná priemyselná škola 1 0,00 0.00 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 9 041,67 9041.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 8 4 242,61 4242.61 EUR
Úrad pre verejné obstarávanie 1 14 929,17 14929.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 8 591,79 8591.79 EUR
Spojená škola 1 250,00 250.00 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 412,50 412.50 EUR
Súcit n.o. Veľké Kapušany 1 9 787,50 9787.50 EUR
Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 2 15 416,66 15416.66 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 3 650,00 3650.00 EUR
Stredná odborná škola sklárska 1 362,50 362.50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka nemocničných lôžok, matracov a nočných stolíkov vrátane príslušenstva Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 927,00 90927.0 EUR 2015 Tovary Áno 3
Čistiace a leštiace výrobky Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 6 625,00 6625.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20 302,00 20302.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 30 189,00 30189.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Predmety osobnej starostlivosti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 19 959,00 19959.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Ružomberku 2 032,00 2032.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 420,00 420.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace výrobky do umývačky laboratórneho skla Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 812,00 1812.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 205,00 205.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa a dodávka hygienického materiálu a čistiacich prostriedkov II Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 131 745,16 131745.16 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a dezinfekčné prostriedky, špeciálne čistiace prostriedky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Žiletky na holenie Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25,00 25.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Spojená škola 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok na bielu bielizeň Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok na farebnú bielizeň Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 077,00 16077.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Predmety osobnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102,00 102.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a upratovacie pomocky Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 4 937,08 4937.08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pracie, čistiace, dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 5 304,00 5304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrické ošetrovateľské lôžko s antidekubitným matracom Domov dôchodcov 26 500,00 26500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok na bielu bielizeň Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 440,00 440.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok na farebnú bielizeň Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HYGIENICKÉ POTREBY Úrad pre verejné obstarávanie 19 899,60 19899.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mydlo toaletné Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 370,00 370.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 345,13 1345.13 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Stredná priemyselná škola 2 227,22 2227.22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Potreby pre verejné stravovanie Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 7 200,00 7200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Polohovateľné lôžko s fixnou výškou, antidekubitný matrac s poťahom Súcit n.o. Veľké Kapušany 11 880,00 11880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby TN Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 100,00 100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok na bielu bielizeň Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 517,50 517.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prací prostriedok na farebnú bielizeň Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aviváž, čistiace prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky, hygienické prostriedky Stredná odborná škola sklárska 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 200,00 4200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a pracie prostriedky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 922,35 922.35 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Národné rehabilitačné centrum 1 775,30 1775.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nočné stolíky k nemocničným lôžkam a infúzne stojany Fakultná nemocnica Trnava 7 332,32 7332.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, pracie, upratovacie prostriedky a pomôcky, predmety osobnej starostlivosti Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ 19 923,72 19923.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektrické ošetrovateľské lôžko s antidekubitným matracom Domov dôchodcov 28 000,00 28000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vrece PVC na odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 560,60 560.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pracie prostriedky Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Obstaranie a dodávka čistiacich potrieb alebo ekvivalent Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 140,00 5140.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mydlové náplne penové, do dávkovača, typ DEB ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 550,00 550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 10 500,00 10500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické výrobky Slovenská národná knižnica 27 331,20 27331.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bio riad a iné jednorazové produkty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 29 760,00 29760.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421434221564


ekonom@jumicol.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 164 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľudovít Chalupka
Adresa:
Československej armády 44 Sučany 03852
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jabub Reguli
Adresa:
Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. Júl 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Reguli
Adresa:
Podskala 25 Sučany 03852
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Július Reguli
Adresa:
Podskala 25 Sučany 03852
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ľudovít Chalupka
Adresa:
Československej armády 44 Sučany 03852
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hudzík & Partners s.r.o.
Adresa:
Mnoheľova 15 Poprad 05801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.07.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 11.05.2017 do: 14.07.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×