Dodávateľ

VITAMED.SK s. r. o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VITAMED.SK s. r. o.

IČO: 45487090

Adresa: 1. mája 45, Pezinok

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5285

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Jún 2020

Záznam platný do: 7. Jún 2023

Posledná zmena: 15. December 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 353 527,00 EUR 2 2
2015 833 577,00 EUR 2 2
2016 472 968,00 EUR 4 4
2018 13 203 486,00 EUR 4 9
2019 1 431 362,00 EUR 4 4
2020 170 707,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 353 527,00 EUR 2 2
2015 833 577,00 EUR 2 2
2016 472 968,00 EUR 4 4
2018 13 203 486,00 EUR 4 9
2019 1 431 362,00 EUR 4 4
2020 170 707,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 751 327,00 751327.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 55 199,00 55199.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 1 052 148,00 1052148.00 EUR
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 1 82 250,00 82250.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 4 353 534,00 353534.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 29 593,00 29593.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 423 112,00 423112.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 421 803,00 421803.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 13 133 252,00 13133252.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 5 160,00 5160.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 158 249,00 158249.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávka nemocničných lôžok, matracov a nočných stolíkov vrátane príslušenstva Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 90 927,00 90927.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nemocničné postele a nočné stolíky pre FNsP Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 411 903,00 411903.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a diagnostiká Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 889 438,00 889438.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka sterilizačnej linky, jej údržba a prevádzka v rámci národného projektu Digitálna audiovízia, kód projektu: 21120120006, Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 Rozhlas a televízia Slovenska 323 934,00 323934.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nemocničné lôžka vrátane príslušenstva Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 751 327,00 751327.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 28 120 000,00 28120000.0 EUR 2018 Tovary Nie 6
Nočný stolík s jedálenskou doskou, mechanické lôžko s pevnou výškou, antidekubitný pasívny matrac, sendvičový matrac. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 9 990,00 9990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis a údržba sterilizátora Rozhlas a televízia Slovenska 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Umývací a dezinfekčný automat s horúcovzdušným sušením, jednodverový Univerzitná nemocnica Bratislava 41 600,00 41600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Umývačka Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 55 200,00 55200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis a údržba sterilizátora Rozhlas a televízia Slovenska 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polohovateľné vyšetrovacie lôžko Národný onkologický ústav 5 200,00 5200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servis a údržba sterilizátora Rozhlas a televízia Slovenska 10 000,00 10000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Terapeutická fluidizačná jednotka Univerzitná nemocnica Bratislava 500 000,00 500000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Centrálna sterilizácia a sterilizačné kontajnery Fakultná nemocnica Nitra 607 858,00 607858.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia l Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 250 832,00 250832.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mobilný nerezový vozík na kontajnery Univerzitná nemocnica Bratislava 2 812,00 2812.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lehátko pevné, lehátko transportné, kardiacké kreslo Univerzitná nemocnica Bratislava 9 971,33 9971.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Terapeutická fluidizačná jednotka (lôžko) Univerzitná nemocnica Bratislava 499 200,00 499200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

fajnor@vitamed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 148 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. art. Marek Fajnor
Adresa:
1. mája 45 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. art. Marek Fajnor
Adresa:
1. mája 45 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
17. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
REVICKÝ a partneri s. r. o.
Adresa:
Krčméryho 16 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×