Dodávateľ

GAAD REAL, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ENERGY Real s.r.o.

IČO: 36499366

Adresa: Námestie Legionárov 5, Prešov

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1043

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. August 2019

Záznam platný do: 26. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 199 693,00 EUR 1 1
2015 15 418 837,00 EUR 14 15
2016 141 258,00 EUR 1 1
2017 686 027,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 199 693,00 EUR 1 1
2015 15 358 938,00 EUR 13 14
2016 201 157,00 EUR 2 2
2017 686 027,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Rača 1 171 427,00 171427.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 13 100 000,00 13100000.00 EUR
Obec Kalameny 1 163 549,00 163549.00 EUR
Obec Dunajská Lužná 1 329 098,00 329098.00 EUR
Obec Závažná Poruba 1 95 968,00 95968.00 EUR
Mesto Modra 1 141 258,00 141258.00 EUR
Obec Nižná 1 182 848,00 182848.00 EUR
Obec Párnica 1 187 278,00 187278.00 EUR
Obec Klubina 1 122 985,00 122985.00 EUR
Obec Čabalovce 1 59 899,00 59899.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 1 185 502,00 185502.00 EUR
Obec Lovinobaňa 1 199 693,00 199693.00 EUR
Obec Trnavá Hora 1 327 428,00 327428.00 EUR
Obec Veličná 1 305 414,00 305414.00 EUR
Obec Bystré 1 148 684,00 148684.00 EUR
Obec Malý Šariš 1 152 403,00 152403.00 EUR
Obec Čechynce 1 148 820,00 148820.00 EUR
Obec Raslavice 1 220 890,00 220890.00 EUR
Obec Ľubochňa 1 202 671,00 202671.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Závažná Poruba Obec Závažná Poruba 85 226,00 85226.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia - Obec Nižná Obec Nižná 210 000,00 210000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Čabalovce Obec Čabalovce 64 324,00 64324.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 201 516,00 201516.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Trnavá Hora Obec Trnavá Hora 364 157,00 364157.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Klubina Obec Klubina 132 704,00 132704.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Párnica Obec Párnica 202 121,00 202121.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Veličná Obec Veličná 368 867,00 368867.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Bystré Obec Bystré 126 005,00 126005.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Malý Šariš Obec Malý Šariš 133 597,00 133597.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Čechynce Obec Čechynce 198 279,00 198279.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Ľubochňa Obec Ľubochňa 220 128,00 220128.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Kalameny Obec Kalameny 165 430,00 165430.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Raslavice LED technológiou Obec Raslavice 209 400,00 209400.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia Mesto Modra 139 042,00 139042.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Prenosné protipovodňové zábrany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 000 000,00 17000000.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
DOSTAVBA PAVILÓNU A - Základná škola s materskou školou Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica 185 502,00 185502.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Modulová MŠ Nová lipnica – nadstavba Obec Dunajská Lužná 330 402,00 330402.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Revitalizácia detského ihriska na Hubeného ul. v Bratislave Mestská časť Bratislava - Rača 171 427,00 171427.0 EUR 2017 Práce Nie 1
+421517722650


fatula@energy-real.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 42 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Tomáš Fatula
Adresa:
Federátov 13 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Ricotti
Adresa:
Malodunajská 17 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Ricotti
Adresa:
Malodunajská 8635/17 Bratislava - Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Fatula
Adresa:
Federátov 13 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RASLEGAL, s. r. o.
Adresa:
Mostová 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×