Dodávateľ

Chemkostav HSV akciová spoločnosť

Humenné
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Chemkostav HSV akciová spoločnosť

IČO: 36473332

Adresa: Štefánikova 18, Humenné

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4138

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Marec 2020

Záznam platný do: 15. Marec 2023

Posledná zmena: 18. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 160 425,00 EUR 2 2
2016 851 525,00 EUR 8 8
2017 71 990,00 EUR 1 1
2020 689 995,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 160 425,00 EUR 2 2
2016 851 525,00 EUR 8 8
2017 71 990,00 EUR 1 1
2020 689 995,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Humenné 1 689 995,00 689995.00 EUR
Obec Ubľa 2 160 425,00 160425.00 EUR
Obec Zbudza 1 121 598,00 121598.00 EUR
Obec Jasenov 1 111 498,00 111498.00 EUR
Obec Zbudské Dlhé 1 102 855,00 102855.00 EUR
Obec Hažín nad Cirochou 1 109 646,00 109646.00 EUR
Obec Rakovčík 1 79 477,00 79477.00 EUR
Obec Uličské Krivé 1 71 230,00 71230.00 EUR
Obec Nižná Jedľová 1 71 990,00 71990.00 EUR
Obec Vyšný Hrušov 1 98 019,00 98019.00 EUR
Obec Karná 1 157 202,00 157202.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia Základnej školy s materskou školou Ubľa, pavilónov SO01, SO03, SO04, SO05 chodníkov a spevnených plôch Obec Ubľa 132 567,00 132567.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy Obvodného zdravotného strediska v Ubli Obec Ubľa 77 318,00 77318.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v obci Jasenov Obec Jasenov 111 498,00 111498.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia KD a výstavba viacúčelového ihriska Obec Zbudské Dlhé 102 855,00 102855.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kultúrneho domu Hažín nad Cirochou. Obec Hažín nad Cirochou 109 646,00 109646.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu pre komunitnú činnosť v obci Zbudza Obec Zbudza 121 598,00 121598.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dom smútku v Rakovčíku Obec Rakovčík 81 847,00 81847.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Uličské Krivé Obec Uličské Krivé 71 230,00 71230.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Výstavba chodníka v obci Vyšný Hrušov Obec Vyšný Hrušov 112 024,00 112024.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a zateplenie kultúrneho domu Karná
 SO 01 Rekonštrukcia kultúrneho domu Karná
 SO 02 Zateplenie kultúrneho domu Karn Obec Karná 157 202,00 157202.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach - obec Nižná Jedľová Obec Nižná Jedľová 71 990,00 71990.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné Mesto Humenné 689 995,00 689995.0 EUR 2020 Práce Áno 1
+421577752376


chemkostavhsv@chemkostav.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 15 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Viktor Gajdoš
Adresa:
Orechová 61 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kristína Nízka
Adresa:
Pčolinská 31 Snina 06901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viktor Gajdoš
Adresa:
Orechová 61 Humenné 06601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
M&L advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Hurbanova 8 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×