Dodávateľ

DOKARO výrobné družstvo

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DOKARO výrobné družstvo

IČO: 00586781

Adresa: Trenčianska 11, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2731

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. Apríl 2020

Záznam platný do: 7. Apríl 2023

Posledná zmena: 26. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 286 829,00 EUR 3 3
2015 401 005,00 EUR 4 4
2016 7 387 474,00 EUR 10 11
2021 9 610 283,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 286 829,00 EUR 3 3
2015 401 005,00 EUR 4 4
2016 5 973 752,00 EUR 4 5
2017 752 336,00 EUR 4 4
2018 661 386,00 EUR 2 2
2021 9 538 785,00 EUR 3 4
2022 71 498,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Malacky 1 39 390,00 39390.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 61 515,00 61515.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 1 54 727,00 54727.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 75 023,00 75023.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 3 457 179,00 457179.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 16 16 997 757,00 16997757.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Detské ihrisko - vnútroblok ul. Bernolákova, Malacky Mesto Malacky 44 312,00 44312.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Realizácia stavby: Obnova spevnenej plochy pri budove RTVS, Mlynská dolina, Bratislava Rozhlas a televízia Slovenska 67 000,00 67000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Realizácia spevnených plôch na cintorínoch mestská časť Bratislava Prievoz mestská časť Bratislava Podunajské Biskupice MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 63 400,00 63400.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia peších chodníkov v MČ Bratislava – Ružinov rok 2014 Mestská časť Bratislava - Ružinov 199 999,00 199999.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava miestnych komunikácií Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača 58 340,00 58340.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zhotovenie parkovacích miest a chodníka na Medzilaboreckej ul.č. 1-9 Mestská časť Bratislava - Ružinov 68 600,00 68600.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné opravy miestnych komunikácií III. a IV. triedy v správe Mestskej časti Bratislava - Ružinov Mestská časť Bratislava - Ružinov 250 000,00 250000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 14 144 000,00 14144000.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 14 144 000,00 14144000.0 EUR 2016 Práce Nie 2
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 209 946,00 1209946.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 388 780,00 1388780.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 2 325 093,00 2325093.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 766 854,00 766854.0 EUR 2016 Práce Neuvedené 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 436 568,00 1436568.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 539 728,00 1539728.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 4 589 920,00 4589920.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zemné a súvisiace práce, výkopové práce pre poruchy Západoslovenská distribučná, a.s. 1 379 391,00 1379391.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Výkopové a zemné práce III. Západoslovenská distribučná, a.s. 36 478 906,00 36478906.0 EUR 2021 Práce Nie 2
Výkopové a zemné práce III. Západoslovenská distribučná, a.s. 833 790,00 833790.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výkopové a zemné práce III. Západoslovenská distribučná, a.s. 4 901 084,00 4901084.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Výkopové a zemné práce III. Západoslovenská distribučná, a.s. 996 264,00 996264.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421905702162


dokaro@dokaro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Koporec
Adresa:
526 Láb 90067
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milena Zálesňáková
Adresa:
Láb 347 Láb 90067
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roman Zálesňák
Adresa:
Láb 347 Láb 900 67
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Koporec
Adresa:
Láb 526 Láb 900 67
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefánia Koporcová
Adresa:
Láb 347 Láb 900 67
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Máj 2018
Záznam do:
9. Marec 2022
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SHM PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Svätoplukova 28 Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2022 do:

StiahniZáznam platný od: 31.05.2018 do: 9.03.2022

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×