Dodávateľ

SimKor s.r.o.

Banská Štiavnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SimKor s.r.o.

IČO: 36014354

Adresa: ul. Trate mládeže 9/A, Banská Štiavnica

Registračné číslo: 2019/9-PO-C4109

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. September 2019

Záznam platný do: 26. September 2022

Posledná zmena: 8. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 977 208,00 EUR 6 6
2015 3 532 225,00 EUR 7 7
2016 2 170 332,00 EUR 7 7
2017 2 832 994,00 EUR 8 8
2018 2 989 790,00 EUR 5 5
2019 1 111 949,00 EUR 4 4
2020 1 945 528,00 EUR 3 4
2021 2 452 908,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 5 977 208,00 EUR 6 6
2015 3 532 225,00 EUR 7 7
2016 1 671 861,00 EUR 6 6
2017 3 331 465,00 EUR 9 9
2018 2 629 773,00 EUR 4 4
2019 1 471 966,00 EUR 5 5
2020 1 945 528,00 EUR 3 4
2021 2 452 908,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 2 028 619,00 2028619.00 EUR
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 2 485 568,00 2485568.00 EUR
Mesto Banská Štiavnica 1 277 290,00 277290.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 54 951,00 54951.00 EUR
Mesto Krupina 2 668 918,00 668918.00 EUR
Obec Rudno nad Hronom 1 106 393,00 106393.00 EUR
Obec Banská Belá 1 84 230,00 84230.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 674 231,00 674231.00 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 329 600,00 329600.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 443 462,00 443462.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 22,00 22.00 EUR
Obec Sása 1 114 960,00 114960.00 EUR
Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik 1 166 666,00 166666.00 EUR
Obec Tehla 1 832 839,00 832839.00 EUR
Mesto Banská Bystrica 6 2 538 677,00 2538677.00 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 144 901,00 144901.00 EUR
Mesto Kremnica 1 1 464 506,00 1464506.00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 1 375 458,00 375458.00 EUR
Slovenské banské múzeum 2 1 926 184,00 1926184.00 EUR
Mesto Lučenec 2 2 350 691,00 2350691.00 EUR
Obec Hronovce 1 1 212 345,00 1212345.00 EUR
Obec Župkov 1 248 291,00 248291.00 EUR
VUM, a.s. 1 100 574,00 100574.00 EUR
Obec Veľké Pole 1 797 101,00 797101.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 931 186,00 931186.00 EUR
Obec Veľké Ludince 1 317 900,00 317900.00 EUR
Obec Hronský Beňadik 1 446 527,00 446527.00 EUR
Špeciálna základná škola Krupina 1 258 060,00 258060.00 EUR
Obec Hodruša - Hámre 1 468 995,00 468995.00 EUR
Obec Farná 1 344 850,00 344850.00 EUR
Súkromná stredná odborná škola technická 2 818 939,00 818939.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stavebné práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 60 000,00 60000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia KD a obecného úradu Rudno nad Hronom Obec Rudno nad Hronom 106 393,00 106393.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Onkologický pavilón FN Nitra - rekonštrukcia Fakultná nemocnica Nitra 236 452,00 236452.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu ZŠ- Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik Základná škola s materskou školou Hronský Beňadik 185 000,00 185000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie domu služieb a rekonštrukcia strechy Mesto Krupina 273 675,00 273675.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Nájomný bytový dom 14+22 b.j. Turčianske Teplice - rekonštrukcia Mesto Turčianske Teplice 165 247,00 165247.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova Základnej školy na Ulici Pavla Križku 392/8 v Kremnici Mesto Kremnica 1 300 000,00 1300000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektov SBM Banská Štiavnica - II. etapa Slovenské banské múzeum 198 211,00 198211.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Obnova objektu 202/II Rubigal, Námestie Sv. Trojice, Banská Štiavnica. Mesto Banská Štiavnica 329 310,00 329310.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia fasády so zateplením a výmenou okien budovy ZŠ a telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy telocvične s výmenou podláh Základná škola L. Novomeského v Lučenci. Mesto Lučenec 909 115,00 909115.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia radnice mesta Lučenec Ulica Dr. Herza Mesto Lučenec 1 969 634,00 1969634.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Výmena okien, dverí a ostatných výplní v objekte SO1 Ekonomická fakulta UMB v BB. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 606 165,00 606165.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Optimalizácia energetickej náročnosti budov Materskej školy, Malinovského ul. Krupina Mesto Krupina 542 757,00 542757.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti výrobnoprevádzkových priestorov a priestorov laboratórií VUM a.s. VUM, a.s. 235 791,00 235791.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Humanizácia a modernizácia pavilónu "A" DSS Olichov Nitriansky samosprávny kraj 854 713,00 854713.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie budovy kultúrneho domu v obci Banská Belá Obec Banská Belá 72 225,00 72225.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica-Kráľová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 465 593,00 465593.0 EUR 2016 Práce Áno 1
REKONŠTRUKCIA STARÉHO ZÁMKU A PRACHÁRNE Slovenské banské múzeum 1 775 940,00 1775940.0 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Dodatočné stavebné práce s dodávkou technológií Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 2 191 918,00 2191918.0 EUR 2014 Stavebné práce Áno 1
Komunikačné premostenie liečebného a chirurgického pavilónu – novostavba Fakultná nemocnica Nitra 498 471,00 498471.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Hronský Beňadik Obec Hronský Beňadik 446 527,00 446527.0 EUR 2017 Práce Áno 1
ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI MŠ NA LÚCKACH 2, BANSKÁ BYSTRICA Mesto Banská Bystrica 578 750,00 578750.0 EUR 2017 Práce Áno 1
ČOV pre nájomný bytový dom a materskú školu - Sása Obec Sása 114 960,00 114960.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Znižovanie energetickej náročnosti MŠ Radvanská 28, Banská Bystrica – stavebné práce Mesto Banská Bystrica 720 791,00 720791.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Župkov Obec Župkov 248 291,00 248291.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komplexná obnova administratívnej budovy Banská Bystrica - Kráľová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 465 593,00 465593.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine Špeciálna základná škola Krupina 258 060,00 258060.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívneho objektu športového areálu, Hodruša - Hámre Obec Hodruša - Hámre 468 995,00 468995.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Realizácia opatrení na úsporu energií budovy A,B,C, RÚVZ Banská Bystrica Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici 375 458,00 375458.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Základná škola s materskou školou Radvanská 1 Banská Bystrica-stavebné úpravy budovy a vybudovanie nového detského ihriska Mesto Banská Bystrica 488 157,00 488157.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Župného domu Nitriansky samosprávny kraj 1 355 400,00 1355400.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prenájom Tatra 815 a Tatra 8x8(alebo ekvivalent) s vodičom. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 38 700,00 38700.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity Materskej škôlky Karpatská 3, Banská Bystrica - stavebné práce Mesto Banská Bystrica 360 017,00 360017.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Farná Obec Farná 344 850,00 344850.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince Obec Veľké Ludince 317 900,00 317900.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rozšírenie kapacity Materskej školy 9.mája 26 Banská Bystrica-stavebné práce Mesto Banská Bystrica 361 583,00 361583.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 198 745,00 198745.0 EUR 2019 Práce Nie 1
NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV TEHLA – 16 BJ Obec Tehla 832 839,00 832839.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a prístavba chir. pavilónu spustenie 5-teho operačného sálu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 293 750,00 293750.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Škola inovujúca praktické vyučovanie - atraktívna pre žiaka, potrebná pre trh práce Súkromná stredná odborná škola technická 832 083,00 832083.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Rekonštrukcia UVZ UK Richňava - I. etapa Univerzita Komenského v Bratislave 443 462,00 443462.0 EUR 2021 Práce Nie 1
PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J. Obec Hronovce 1 669 029,00 1669029.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Novostavba nájomných bytov 12 BJ Veľké Pole Obec Veľké Pole 797 101,00 797101.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421456949120


simkor@simkor.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 131 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Miloš Šimek
Adresa:
SNP 30 Banská Štiavnica 969 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Šimek
Adresa:
SNP 30 Banská Štiavnica 969 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
25. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Korgo
Adresa:
Hurbanova 1 Žiar nad Hronom 96501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Január 2020
Záznam do:
25. Marec 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Korgo
Adresa:
Hurbanova 1 Žiar nad Hronom 965 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Júl 2017
Záznam do:
8. August 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Miloš Šimek
Adresa:
SNP 30 Banská Štiavnica 969 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Milan Korgo
Adresa:
Hurbanova 1 Žiar nad Hronom 965 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Mačaj
Adresa:
Dolná 7 Banská Štiavnica 96901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 7.01.2020 do: 25.03.2021

StiahniZáznam platný od: 8.08.2019 do: 7.01.2020

StiahniZáznam platný od: 10.07.2017 do: 8.08.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×