Dodávateľ

EURO-ŠTUKONZ a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EURO-ŠTUKONZ a.s.

IČO: 35972297

Adresa: Podunajská 23, Bratislava

Registračné číslo: 2020/5-PO-E4953

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Máj 2020

Záznam platný do: 15. Máj 2023

Posledná zmena: 12. Apríl 2022


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 692 000,00 EUR 1 1
2015 770 195,00 EUR 1 1
2017 1 101 406,00 EUR 2 2
2018 4 820 897,00 EUR 5 5
2019 920 071,00 EUR 1 1
2020 2 775 838,00 EUR 2 2
2021 3 508 040,00 EUR 3 3
2022 1 919 566,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 8 692 000,00 EUR 1 1
2015 770 195,00 EUR 1 1
2017 1 101 406,00 EUR 2 2
2018 4 820 897,00 EUR 5 5
2019 920 071,00 EUR 1 1
2020 2 775 838,00 EUR 2 2
2021 3 508 040,00 EUR 3 3
2022 1 919 566,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 312 976,00 312976.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 542 456,00 542456.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 1 037 620,00 1037620.00 EUR
Prešovský samosprávny kraj 1 1 155 341,00 1155341.00 EUR
Mesto Levice 1 488 332,00 488332.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 1 780 143,00 1780143.00 EUR
Mesto Stará Ľubovňa 1 920 071,00 920071.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 9 462 195,00 9462195.00 EUR
Mesto Piešťany 2 1 561 527,00 1561527.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 2 287 506,00 2287506.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 2 3 105 007,00 3105007.00 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 1 885 616,00 885616.00 EUR
Stredná priemyselná škola 1 969 223,00 969223.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
UVP TECHNICOM – sanácia – zosilnenie stropov - statika Technická univerzita v Košiciach 641 829,00 641829.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné práce na projekte: UVP TECHNICOM pre inovačné aplikácie s podporou znalostných technológií Technická univerzita v Košiciach 8 692 000,00 8692000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Vybudovanie zberného dvora v meste Piešťany - stavebné práce Mesto Piešťany 1 010 601,00 1010601.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Riešenie havarijného stavu budovy školského internátu – SOŠ obchodu a služieb Topoľčany Nitriansky samosprávny kraj 312 976,00 312976.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Vybudovanie kompostárne v meste Piešťany Mesto Piešťany 773 097,00 773097.0 EUR 2018 Práce Áno 1
AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády, LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 051 942,00 1051942.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti objektu – SOŠ elektrotechnická Poprad Matejovce Stredná odborná škola elektrotechnická 904 042,00 904042.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit Prešovský samosprávny kraj 1 181 226,00 1181226.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy SPŠ Poprad Stredná priemyselná škola 990 785,00 990785.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Obchodný dom "Družba" Stará Ľubovňa - Zníženie energetickej náročnosti budovy Mesto Stará Ľubovňa 1 041 636,00 1041636.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia materskej školy – Tekovská 28, Levice Mesto Levice 488 332,00 488332.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 Bratislavský samosprávny kraj 2 406 223,00 2406223.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Stavebné úpravy v objekte Národnej banky Slovenska Vazovova 2 NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 092 530,00 2092530.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Rekonštrukcia objektu Ústavu anorganickej chémie SAV Slovenská akadémia vied (SAV) 1 185 441,00 1185441.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Výmena fasádnych parapetov SjF Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 542 456,00 542456.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia technického pavilónu FU-NANO-Biolab Slovenská akadémia vied (SAV) 1 919 566,00 1919566.0 EUR 2022 Práce Áno 1

astopkova@eurostukonz.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 275 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Stopka
Adresa:
Stará Vinárska 14 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erika Stopková
Adresa:
Stará vinárska 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Stopka
Adresa:
Stará Vinárska 14 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PaedDr. Miroslav Gabriš
Adresa:
Pod Brezinou 82 Trenčín 91101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erika Stopková
Adresa:
Stará vinárska 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Január 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Alica Stopková
Adresa:
Stará Vinárska 14 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. CIMRÁK s.r.o.
Adresa:
Štefánikova 7 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.01.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 6.07.2017 do: 31.01.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×