Dodávateľ

Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Dalibor Hladík - ALPHA TECH

IČO: 32191391

Adresa: Lachova 35 , Bratislava - mestská časť Petržalka

Registračné číslo: 2021/3-FO-F5817

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Marec 2021

Záznam platný do: 8. Marec 2024

Posledná zmena: 10. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 51 140,00 EUR 1 2
2015 210 746,00 EUR 4 6
2016 201 979,47 EUR 25 25
2017 67 803,82 EUR 14 14
2018 235 536,42 EUR 8 8
2019 100 131,43 EUR 8 8
2020 213 498,32 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 261 886,00 EUR 5 8
2016 201 979,47 EUR 25 25
2017 67 803,82 EUR 14 14
2018 235 536,42 EUR 8 8
2019 100 131,43 EUR 8 8
2020 211 598,32 EUR 12 12
2021 1 900,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 6 150,00 6150.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 57 765,00 57765.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 8 670,00 8670.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 690,00 3690.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 24 571,70 24571.70 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 7 848,33 7848.33 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 41 169,00 41169.00 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 1 1 608,33 1608.33 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 4 366,23 4366.23 EUR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 9 107 541,49 107541.49 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 1 900,00 1900.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 3 208,33 3208.33 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 9 580,00 9580.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 10 488,00 10488.00 EUR
Slovenská národná galéria 1 20 760,00 20760.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 2 19 096,30 19096.30 EUR
Záchranná služba 1 11 474,00 11474.00 EUR
Kancelária prezidenta SR 1 0,00 0.00 EUR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 109 416,67 109416.67 EUR
Mesto Sereď 1 9 808,33 9808.33 EUR
Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 1 119 791,67 119791.67 EUR
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 3 135 789,17 135789.17 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 3 88 725,00 88725.00 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 1 1 240,83 1240.83 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 15 352,20 15352.20 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 248,00 248.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 2 8 209,20 8209.20 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 52,92 52.92 EUR
Paneurópska vysoká škola, n. o. 1 6 665,83 6665.83 EUR
Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 12 12 966,23 12966.23 EUR
Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 1 44 776,00 44776.00 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 2 6 192,65 6192.65 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 15 590,00 15590.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 955,83 955.83 EUR
Stredná odborná škola elektrotechnická 2 104 420,00 104420.00 EUR
TREND Holding, spol. s r.o. 2 51 140,00 51140.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 2 983,22 2983.22 EUR
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 1 700,00 700.00 EUR
Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 1 5 925,00 5925.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výpočtová technika - hardvér Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 88 156,00 88156.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Komponenty gridovej infraštruktúry v prevedení Rack a Servery SAV Ústav experimentálnej fyziky SAV 47 460,00 47460.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Dodávka didaktických prostriedkov Stredná odborná škola elektrotechnická 100 226,00 100226.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Modernizácia IT-infraštruktúry v spoločnosti TREND Holding, spol. s r.o. - HA 01 a HA 02 TREND Holding, spol. s r.o. od 69 401,00 do 98 672,00 69401 EUR 2014 Tovary Áno 2
Nákup IKT infraštruktúry a moderných softvérových prostriedkov pre materiálový výskum a správa IKT siete na UMMS SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied 307 748,00 307748.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Servery a komponenty pre nepretržitú prevádzku / ekvivalenty alebo lepšie/ Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 5 760,00 5760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové diskové úložisko Kancelária prezidenta SR 2 521,00 2521.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Externé DVD-RW Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 66,00 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zberný server Fujitsu PRIMERGY RX1330 M1 alebo ekvivalent Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výpočtová technika - Server Národný bezpečnostný úrad 10 459,20 10459.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maintenance k softvéru PRTG Network Monitor Unlimited na 2 roky Pôdohospodárska platobná agentúra 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozšírenie kapacity Supermicro serverov Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 10 320,00 10320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevný disk Seagate 4TB SAS ST4000NM0034 s rámčekom Rozhlas a televízia Slovenska 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty Národný bezpečnostný úrad 2 245,00 2245.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servery DELL PowerEdge alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 48 852,00 48852.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server alebo ekvivalent Mestská časť Bratislava - Petržalka 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servery DELL PowerEdge alebo ekvivalent Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 14 063,00 14063.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servery Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 834,00 10834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Optické sieťové karty Rozhlas a televízia Slovenska 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Komponenty gridovej infraštrukúry v prevedení RACK Ústav experimentálnej fyziky SAV 49 996,02 49996.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Mesto Sereď 14 700,00 14700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server Supermicro SC825TQ-600LPB alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 620,00 1620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pamäť 16GB DDRAM3 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Seagate 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 512E Makara alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačové komponenty a software Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Server pre potreby úradu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 23 000,00 23000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Seagate 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 512E Makara alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 660,00 660.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HDD Seagate 3.5" 6TB SATA 6Gb/s 7.2K RPM 128M 512E Makara alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 330,00 330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverový pevný disk 2.5" Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sieťové úložisko s diskami Slovenská národná galéria 21 000,00 21000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Serverová zostava Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 890,30 31890.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Úložisko NAS s možnosťou virtualizácie operačných systémov osadené kompatibilnými pevnými diskami a pamäťové médiá Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 480,00 4480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Servery Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 525,00 4525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup servera na zabezpečenie zberu a analýzy systémov logov serverov a sieťových prvkov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 015,00 16015.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne PC zostavy, zobrazovacie jednotky, grafický a iný software, optické snímače a licencie Paneurópska vysoká škola, n. o. 8 860,00 8860.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Externý disk SSD SSDPECME016T401 Intel P3608 SSD 1.6TB,NVMe, PCI-e 3.0 karta Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 200,00 4200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server s operačným systémom Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 096,00 9096.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
digitálna kamera Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mechatronické vývojové systémy s procesorom Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 8 750,00 8750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
VoIP telefóny, napájacie adaptéry Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server, software, PC komponenty Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 9 359,00 9359.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Server Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 8 300,00 8300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Harddisk 8TB Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Rozvoj a budovanie IS pre zabezpečenie kompatibility IS s eGOV službami“ - Server Trenčiansky samosprávny kraj 3 084,00 3084.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné disky do servera s rozhranim SAS a SATA Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server Supermicro SYS-6029U-TR4 s minimálnym 12 hot swappable 3.5" SATA slotov alebo ekvivalent; a 14 kusov 8TB 3.5" SATA HDD Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 7 500,00 7500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
8TB 3.5" SATA HDD Toshiba MG05ACA800x alebo ekvivalent a rámčeky na disky pre server HP ProLiant DL120 Gen9 Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 120,00 1120.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
HP ProLiant DL120 Gen9 E5-2603 v4, 8GB, B140i, 1U rack alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 100,00 1100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server 2U pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 16 080,00 16080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komplexné serverové riešenie Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave 134 500,00 134500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Server Rozhlas a televízia Slovenska 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup HW (servery, rack) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 172 668,00 172668.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracovné stanice Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 15 363,00 15363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server Štatistický úrad Slovenskej republiky 9 204,00 9204.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup pracovnej stanice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 4 815,90 4815.9 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia IT systému EVIDENCE Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 269 387,00 269387.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Servre 2U, pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 37 010,00 37010.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Server 1U, pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 8 880,00 8880.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Okuliare na virtuálnu realitu Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 050,00 5050.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Napájací zdroj PWS-741-1R, /740W, /1U do servera Supermicro SC825TQ-600 a jeho montáž Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 400,00 400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Serverová infraštruktúra Záchranná služba 13 773,16 13773.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup 1ks servera a 2ks záložných zdrojov Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 13 787,00 13787.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT zariadenie Spojená škola Kollárova 17, Sečovce 168 804,79 168804.79 EUR 2020 Tovary Áno 1
Diskové pole Fakultná nemocnica Trenčín 10 800,00 10800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka výpočtovej techniky a príslušenstva Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 90 049,00 90049.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server 2U pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 27 600,00 27600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server Supermicro SuperStorage 5029P-E1CTR12L, Intel C622, LGA 3647, Intel® Xeon®, DDR4-SDRAM, 1000 GB, 192 GB, Rack 2U 12xHDD 3,5", bez procesora, RAM, HDD/SSD alebo ekvivalent Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 699,00 1699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Procesor P4X-CLX4210-SRFBL, pamäť MEM-DR432L-SL01-ER29, HDD MG06ACA800E alebo ich ekvivalenty Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV 1 699,00 1699.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Server 1U - pre virtualizáciu Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 4 680,00 4680.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Disky pre server Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 7 995,00 7995.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Servery Mestská časť Bratislava - Petržalka 16 690,00 16690.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Počítačové zariadenia Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 9 151,78 9151.78 EUR 2020 Tovary Nie 1
IKT pre Univerzitu Komenského v Bratislave Univerzita Komenského v Bratislave 1 075 558,00 1075558.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+42163811536


hladik@alpha-tech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 139 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Dalibor Hladík
Adresa:
Lachova 35 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dalibor Hladík
Adresa:
Lachova 35 Bratislava - mestská časť Petržalka 85103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ATCL, s.r.o.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105
Meno:
ATCL, k.s.
Adresa:
Adámiho 8 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×