Dodávateľ

Patria I., spol. s r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Patria I., spol. s r.o.

IČO: 30223563

Adresa: Vápenická 8, Prievidza

Registračné číslo: 2020/3-PO-C2281

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. Marec 2020

Záznam platný do: 13. Marec 2023

Posledná zmena: 18. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 38 254,00 EUR 4 4
2015 69 510,00 EUR 5 5
2016 134 999,00 EUR 1 1
2018 775 034,00 EUR 5 5
2019 7 997 150,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 11 588,00 EUR 3 3
2015 88 966,00 EUR 5 5
2016 142 209,00 EUR 2 2
2018 519 800,00 EUR 4 4
2019 6 261 629,00 EUR 4 4
2020 1 990 755,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 7 920 080,00 7920080.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 45 000,00 45000.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 4 088,00 4088.00 EUR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 8 863 610,00 863610.00 EUR
Slovenský olympijský výbor 1 134 999,00 134999.00 EUR
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 6 47 170,00 47170.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Patria I.- reedícia učebníc I. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 29 840,00 29840.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výroba a dodanie polygrafických výrobkov. Slovenský olympijský výbor 134 999,00 134999.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 29 580,00 29580.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 7 653,00 7653.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 34 770,00 34770.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 92 630,00 92630.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 52 740,00 52740.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 106 698,00 106698.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Patria I.-reedícia učebníc IV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 26 666,00 26666.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlač cestovných lístkov Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 189 906,00 189906.0 EUR 2015 Služby Nie 1
PATRIA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 69 218,00 69218.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 497 750,00 497750.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Patria I. - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 154 642,00 154642.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
SSV - reedícia učebníc II Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 203 051,00 203051.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vlastiveda pre 3. a 4. ročník základných škôl Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 971 061,00 971061.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Tlačiarenské práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 45 000,00 45000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
PATRIA - reedícia učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 32 070,00 32070.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 929 325,00 5929325.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 990 755,00 1990755.0 EUR 2019 Služby Nie 1
+4215426501


rurgosikova@patria1.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 63 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľudmila Mellová
Adresa:
Staré mesto, Cesta pod skalou 692/1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Mello
Adresa:
Staré mesto, Cesta pod skalou 692/1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Mello
Adresa:
Staré mesto, Cesta pod skalou 692/1 Prievidza 97101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
15. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Anna Briatková
Adresa:
Andreja Hlinku 38 Nováky 97271

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×