Dodávateľ

OMOSS spol. s r. o.

Trstená
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OMOSS spol. s r. o.

IČO: 36390151

Adresa: Osadská 679/15, Trstená

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4308

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Marec 2020

Záznam platný do: 27. Marec 2023

Posledná zmena: 28. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 742 525,00 EUR 3 3
2015 2 268 311,00 EUR 4 4
2016 2 016 943,00 EUR 4 4
2017 667 659,00 EUR 2 2
2018 1 292 126,00 EUR 3 3
2019 3 023 380,00 EUR 6 6
2020 1 931 960,00 EUR 4 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 742 525,00 EUR 3 3
2015 2 268 311,00 EUR 4 4
2016 2 016 943,00 EUR 4 4
2017 667 659,00 EUR 2 2
2018 1 292 126,00 EUR 3 3
2019 3 023 380,00 EUR 6 6
2020 1 931 960,00 EUR 4 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Horná Súča 1 570 646,00 570646.00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 94 610,00 94610.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 783 551,00 783551.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 39 999,00 39999.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 570 889,00 570889.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 468 255,00 468255.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 283 000,00 283000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 1 981 866,00 1981866.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 2 775 845,00 775845.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 1 152 975,00 1152975.00 EUR
Obec Zuberec 1 426 618,00 426618.00 EUR
KZLM-TILIA, spol. s r.o. 1 118 689,00 118689.00 EUR
BIOPEL, a. s. 1 1 715 000,00 1715000.00 EUR
Obec Mútne 2 516 841,00 516841.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 1 253 225,00 253225.00 EUR
Gymnázium Mikuláša Kováča 1 466 477,00 466477.00 EUR
Okresný súd Nové Zámky 1 550 000,00 550000.00 EUR
Obec Veličná 1 84 795,00 84795.00 EUR
Obec Kajal 1 190 623,00 190623.00 EUR
PROFISTAV - MM, s.r.o. 1 151 622,00 151622.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 226 828,00 226828.00 EUR
Obec Ludrová 1 351 114,00 351114.00 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 169 436,00 169436.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zvyšovanie energetickej efektivity budov areálu KZLM-TILIA spol. s r.o. KZLM-TILIA, spol. s r.o. 124 266,00 124266.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Odstránenie havarijného stavu strechy KD Obec Mútne 82 620,00 82620.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia vykurovania a zateplenie fasády s výmenou okien. Okresný súd Nové Zámky 550 000,00 550000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
BLC - Biomasové logistické centrum - Kysucký Lieskovec NOVOSTAVBA. BIOPEL, a. s. 3 334 368,00 3334368.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné úpravy rekreačnej chaty Mira v areáli Autokemping Oravice PROFISTAV - MM, s.r.o. 178 810,00 178810.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Maliarske a natieračské práce Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 397 860,00 397860.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Materská škola - Prístavba a stavebné úpravy Obec Veličná 124 727,00 124727.0 EUR 2016 Práce Nie 1
"Zberný dvor Trnovec nad Váhom" Obec Trnovec nad Váhom 226 828,00 226828.0 EUR 2016 Práce Áno 1
DSS a ZpS Tvrdošín - blok D - stavebné úpravy kuchyne a práčovne Žilinský samosprávny kraj 97 505,00 97505.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Voľnočasový priestor JAMA Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 365 000,00 1365000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Voľnočasový priestor JAMA – Servisný objekt II. A etapa horná stavba Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 316 545,00 316545.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Múzeum ručnej výroby papiera Obec Ludrová 351 114,00 351114.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín Slovenský pozemkový fond 253 225,00 253225.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Silo na posypovú soľ v oku križovatky Spišský Štvrtok diaľnice D1 Mengusovce – Jánovce III. úsek v km 341,250 vľavo. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 468 255,00 468255.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Nátery trakčných stožiarov Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Rozšírenie kapacity infraštruktúry materských škôl v obci Horná Súča výstavbou novej materskej školy Obec Horná Súča 570 646,00 570646.0 EUR 2018 Práce Áno 1
AB LS Topoľčianky, prestavba na enviroučebňu LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 831 697,00 831697.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Prestavba obecného úradu a KD - zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy č.289 v Zuberci Obec Zuberec 426 618,00 426618.0 EUR 2019 Práce Áno 1
VYBUDOVANIE LABORATÓRIA INVÁZNYCH DRUHOV VO VÄZBE NA REKONŠTRUKCIU PODKROVIA BUDOVY LOS A PRIPOJENIE OBJEKTU NA NET OPTICKÝM KÁBLOM (II) Národné lesnícke centrum (NLC) 297 941,00 297941.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia návštevnej infraštruktúry arboréta Kysihýbel. Národné lesnícke centrum (NLC) 477 904,00 477904.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Budova klinickej a radiačnej onkológie - ožarovne, ambulantná časť + stacionár NADSTAVBA, STAVEBNÉ ÚPRAVY Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 570 889,00 570889.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici Gymnázium Mikuláša Kováča 466 477,00 466477.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – vybudovanie oddychovej zóny Liptovské múzeum v Ružomberku 169 436,00 169436.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Obnova materskej školy II. Obec Kajal 194 009,00 194009.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA Bratislavský samosprávny kraj 1 234 206,00 1234206.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v Mútnom Obec Mútne 418 926,00 418926.0 EUR 2020 Práce Áno 1
+4215393300


homolova@omoss.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 78 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Patrik Filek
Adresa:
Zuberec 02732
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Murín
Adresa:
Mútne 02963
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marián Murín
Adresa:
Mútne 02963
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Áno
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Patrik Filek
Adresa:
Zuberec 02732
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Adriana Paneková
Adresa:
Miestneho priemyslu Námestovo 02901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×