Dodávateľ

Stavebná mechanizácia, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Stavebná mechanizácia, s.r.o.

IČO: 36397971

Adresa: Bytčianska 123, Žilina

Registračné číslo: 2020/7-PO-E5674

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2020

Záznam platný do: 10. Júl 2023

Posledná zmena: 11. Jún 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 5 365 125,00 EUR 3 3
2016 2 206 584,67 EUR 6 6
2017 561 175,00 EUR 2 2
2018 735 110,00 EUR 2 2
2019 288 035,00 EUR 2 2
2020 115 958,33 EUR 1 1
2021 206 832,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 5 365 125,00 EUR 3 3
2016 2 206 584,67 EUR 6 6
2017 561 175,00 EUR 2 2
2018 735 110,00 EUR 2 2
2019 288 035,00 EUR 2 2
2020 115 958,33 EUR 1 1
2021 206 832,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 50 500,00 50500.00 EUR
Obec Trenčianska Turná 1 439 886,00 439886.00 EUR
TURČAN DELTA, s.r.o. 1 478 305,00 478305.00 EUR
Mesto Krásno nad Kysucou 2 307 872,33 307872.33 EUR
Obec Oravská Polhora 1 419 054,00 419054.00 EUR
Obec Dežerice 1 100 135,00 100135.00 EUR
Obec Rybník 1 124 791,67 124791.67 EUR
Obec Dolná Streda 1 369 261,00 369261.00 EUR
Obec Záhorská Ves 1 93 627,00 93627.00 EUR
Obec Boleráz 1 89 427,00 89427.00 EUR
Obec Korňa 1 237 535,00 237535.00 EUR
Mesto Modrý Kameň 2 5 388 903,00 5388903.00 EUR
Di Mihálik, s.r.o. 1 870 124,00 870124.00 EUR
Obec Lopušné Pažite 1 193 343,00 193343.00 EUR
Obec Nesluša 1 316 056,00 316056.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Výstavba a prestavba lesných ciest TURČAN DELTA, s.r.o. 536 071,00 536071.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Stavebné úpravy na stavbe: Kultúrny dom s Obecným úradom Dežerice - Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu s Obe Obec Dežerice 100 135,00 100135.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Odstránenie čiernej skládky v obci Boleráz Obec Boleráz 93 050,00 93050.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Odstránenie čiernej skládky v obci Záhorská Ves Obec Záhorská Ves 94 175,00 94175.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Kanalizácia pre mesto Modrý Kameň Mesto Modrý Kameň 5 185 000,00 5185000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Vybudovanie spoločných zariadení a opatrení v katastri obce Trenčianska Turná Obec Trenčianska Turná 444 658,00 444658.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava protipožiarnej lesnej cesty Rybník - Hlaviny Di Mihálik, s.r.o. 924 925,00 924925.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie poľnej cesty NC6 v obci Lopušné Pažite Obec Lopušné Pažite 187 000,00 187000.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy v Krásne nad Kysucou Mesto Krásno nad Kysucou 191 914,00 191914.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba zberného dvora - Dolná Streda Obec Dolná Streda 369 261,00 369261.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Výstavba zberného dvora - Oravská Polhora Obec Oravská Polhora 428 938,00 428938.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Nesluša 316 056,00 316056.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Kolesový nakladač s príslušenstvom Obec Rybník 150 116,00 150116.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 63 948,00 63948.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač s drvičom drobného stavebného odpadu Mesto Krásno nad Kysucou 140 748,00 140748.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ obce Korňa Obec Korňa 237 535,00 237535.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Kompostáreň Modrý Kameň - novostavba Mesto Modrý Kameň 243 659,00 243659.0 EUR 2021 Práce Áno 1https://www.stavmech.sk


+421915859482


stavmech@stavmech.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 50 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefan Školník
Adresa:
Na Podstráni 7 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alojz Kuriak
Adresa:
Novomeského 22 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Školník
Adresa:
Na Podstráni 7 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alojz Kuriak
Adresa:
Novomeského 22 Kysucké Nové Mesto 02401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Hronček & Partners, s. r. o.
Adresa:
Kálov 1 Žilina 01001
Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 20.05.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 11.12.2017 do: 20.05.2020

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 11.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×