Dodávateľ

DREVEX EU, s.r.o.

Prievidza
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: DREVEX EU, s.r.o.

IČO: 36835463

Adresa: Bojnická cesta 1870/45B, Prievidza

Registračné číslo: 2020/8-PO-E6000

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. August 2020

Záznam platný do: 11. August 2023

Posledná zmena: 14. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 395 309,01 EUR 27 27
2017 73 247,00 EUR 10 10
2018 888 000,00 EUR 1 1
2019 4 103,33 EUR 2 2
2020 101 364,00 EUR 4 4
2021 36 550,00 EUR 1 1
2022 4 333,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 11 944,17 EUR 1 1
2016 383 364,84 EUR 26 26
2017 73 247,00 EUR 10 10
2018 888 000,00 EUR 1 1
2019 4 103,33 EUR 2 2
2020 101 364,00 EUR 4 4
2021 36 550,00 EUR 1 1
2022 4 333,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 14 721,67 14721.67 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 900,00 900.00 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 1 915,83 1915.83 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 8 664,33 8664.33 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 291,67 7291.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 3 012,00 3012.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 1 800,00 1800.00 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 1 28 000,00 28000.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 190 962,51 190962.51 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0,00 0.00 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 888 000,00 888000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 500,00 500.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 1 138,33 1138.33 EUR
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 1 37 777,00 37777.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 5 707,50 5707.50 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 7 644,00 7644.00 EUR
Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 1 88 888,00 88888.00 EUR
Mesto Michalovce 1 36 550,00 36550.00 EUR
Mesto Kežmarok 2 11 129,17 11129.17 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 1 457,50 1457.50 EUR
Obec Teplička nad Váhom 1 8 250,00 8250.00 EUR
Gréckokatolícka charita Prešov 1 1 185,18 1185.18 EUR
Zoologická záhrada 2 9 635,84 9635.84 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 2 16 877,50 16877.50 EUR
Národný onkologický ústav 1 3 500,00 3500.00 EUR
Mesto Jelšava 1 3 518,33 3518.33 EUR
Okresný súd Michalovce 1 74 414,17 74414.17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 74,99 74.99 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 3 439,00 3439.00 EUR
Okresný súd Rimavská Sobota 1 28 703,33 28703.33 EUR
Gymnázium Andreja Kmeťa 2 2 184,16 2184.16 EUR
Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 1 585,00 585.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 1 4 836,00 4836.00 EUR
CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. 1 1 908,33 1908.33 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 375,00 375.00 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 0,00 0.00 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 7 360,00 7360.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Interiérové vybavenie plavárne na území mestskej časti Bratislava-Petržalka Športové zariadenia Petržalky, s.r.o. 88 888,00 88888.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny a kancelársky nábytok, vstavané spotrebiče , interiérové a kancelárske doplnky, elektrické a informačno-komunikačné krabice vrátane dodávky a inštalácie Technická univerzita v Košiciach 991 600,00 991600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Stoličky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 18 000,00 18000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok Okresný súd Rimavská Sobota 40 000,00 40000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stolička s operadlom Ústav na výkon trestu odňatia slobody 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
nábytok Národný onkologický ústav 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka stand by stolov, transportných vozíkov a obrusov Akadémia Policajného zboru v Bratislave 4 610,00 4610.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoly a stoličky Gréckokatolícka charita Prešov 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stoličky a lavice do zdravotníckeho zariadenia Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 21 600,00 21600.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Kreslo Ester K403, dvojkreslo Ester L503II Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 012,00 3012.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok do zrekonštruovaných priestorov alebo ekvivalent Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 53 214,00 53214.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kreslá pre seniorov CEDRON SENIOR Mojmírovce, n.o. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske kreslá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 600,00 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky, kancelárske stoličky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 726,20 2726.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne stoličky Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nábytok vyrobený z materiálu a postupmi šetrnými k životnému prostrediu Zoologická záhrada 11 580,77 11580.77 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie rokovacích stoličiek Slovenská inovačná a energetická agentúra 1 845,41 1845.41 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia kancelárskeho nábytku - 2. etapa Okresný súd Michalovce 100 000,00 100000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske stoličky, rokovacie stoličky, plastové lavice Univerzitná nemocnica Bratislava 11 500,00 11500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Jedálenské stoličky a stoly Obec Teplička nad Váhom 17 576,00 17576.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plastové lavice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 570,00 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 8ks kresiel Generálna prokuratúra SR 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lavice do čakárne Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 733,25 2733.25 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup typových prvkov interiérového vybavenia Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 807,20 10807.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kancelárske otočné kreslo/stolička Gymnázium Andreja Kmeťa 2 164,99 2164.99 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny nábytok - pracovná drevená stolička Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 840,00 3840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup čalúnených drevených kresiel Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 5 803,20 5803.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Rokovacie stoličky s dynamickým sedením Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 000,00 126000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Konferenčné kreslo LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čalúnené lavice na chodby Gymnázium Andreja Kmeťa 2 042,00 2042.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie kancelárskych priestorov Mesto Kežmarok 24 416,00 24416.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stolička s kovovými chrómovanými nohami Mesto Kežmarok 1 800,00 1800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Konferenčné stoličky Zoologická záhrada 173,63 173.63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie - kancelársky nábytok Hlavné mesto SR Bratislava 12 225,01 12225.01 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodanie kancelárskeho nábytku Slovenská inovačná a energetická agentúra 46 623,20 46623.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kancelársky nábytok a interiérové vybavenie TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. 85 833,34 85833.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kreslá Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 644,00 4644.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Banketový stolík skladací Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 450,00 450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vnútorné vybavenie zdravotného strediska Mesto Jelšava 7 015,00 7015.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Drevená stolička ISO Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín 702,72 702.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Reštauračné a banketové stoly - Jedálenské stoly Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 472,00 2472.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka materiálno - technického vybavenia Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 12 233,00 12233.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Nábytok Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 127 200,00 127200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stolička jedálenská Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 000,00 14000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Interiérové vybavenie do obnovenej kultúrnej pamiatky Zlatý býk Michalovce Mesto Michalovce 95 786,00 95786.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nábytok Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 356 000,00 356000.0 EUR 2022 Tovary Nie 1
+421465420363


com@drevex.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 125 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zdenka Križanová
Adresa:
46 Diviacka Nová Ves 97224
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Adresa:
Tomášikova 48 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83237

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×