Dodávateľ

TRUMPF Slovakia, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRUMPF Slovakia, s.r.o.

IČO: 36197777

Adresa: Galgovecká 7/3665 , Košice

Registračné číslo: 2020/4-PO-F2878

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Apríl 2020

Záznam platný do: 23. Apríl 2023

Posledná zmena: 24. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 864 505,00 EUR 6 6
2015 4 651 740,00 EUR 8 8
2017 4 007 050,00 EUR 6 7
2018 11 579 840,00 EUR 16 16
2019 2 715 440,00 EUR 7 7
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 341 685,00 EUR 5 5
2015 5 174 560,00 EUR 9 9
2017 3 877 150,00 EUR 5 6
2018 11 709 740,00 EUR 17 17
2019 2 715 440,00 EUR 7 7

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
TOMARK, s.r.o. 4 2 541 420,00 2541420.00 EUR
MTS, spol. s r.o. 1 484 800,00 484800.00 EUR
TECHNOV, s.r.o. 2 1 593 400,00 1593400.00 EUR
KEREX s.r.o. 1 295 200,00 295200.00 EUR
HT- design, s.r.o. 1 931 600,00 931600.00 EUR
ZTS Strojárne, s.r.o. 1 266 300,00 266300.00 EUR
DDO, s.r.o. 1 1 339 000,00 1339000.00 EUR
ŠVEC a SPOL., s.r.o. 1 3 284 500,00 3284500.00 EUR
obstarávanie KOVAL SYSTEMS, a.s. 1 2 052 000,00 2052000.00 EUR
TAXON, s.r.o. 1 162 000,00 162000.00 EUR
ATTACK, s.r.o 1 780 800,00 780800.00 EUR
HB - LaserCut s.r.o. 3 915 060,00 915060.00 EUR
TANAX TRUCKS a. s. 1 497 500,00 497500.00 EUR
Štefánia Hostinová - HOSTIN 1 497 500,00 497500.00 EUR
OXYWISE, s.r.o. 2 774 100,00 774100.00 EUR
DAVOS trade - logistics s.r.o. 1 275 065,00 275065.00 EUR
DRC, s.r.o. 1 596 600,00 596600.00 EUR
P M R , s.r.o. 1 683 500,00 683500.00 EUR
FF Systembau, s.r.o. 1 353 420,00 353420.00 EUR
EUROSVIT s.r.o. 2 600 300,00 600300.00 EUR
GASTRO - HAAL, s.r.o. 1 148 670,00 148670.00 EUR
Karol Gejdoš Galia 1 450 000,00 450000.00 EUR
SEC spol. s r. o. 1 1 925 000,00 1925000.00 EUR
LASER POINT s.r.o. 2 629 300,00 629300.00 EUR
TTS Steel, s.r.o. 1 93 040,00 93040.00 EUR
CWT Metal s.r.o. 1 113 400,00 113400.00 EUR
TZB Global, s.r.o. 1 464 700,00 464700.00 EUR
ZVS-ENCO, a.s. 1 589 500,00 589500.00 EUR
BOTH, s.r.o. 2 475 900,00 475900.00 EUR
MICHATEK, k.s. 1 771 500,00 771500.00 EUR
V + S Welding, s.r.o. 1 746 000,00 746000.00 EUR
HOSTINKOVO, s.r.o. 1 626 800,00 626800.00 EUR
Hornak, s.r.o. 1 417 000,00 417000.00 EUR
POLLÁK ŠAĽA s.r.o. 1 443 700,00 443700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií - 1 TOMARK, s.r.o. 596 220,00 596220.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
CNC hydraulický ohraňovací lis s automatizáciou a CO2 laser HT- design, s.r.o. 998 230,00 998230.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Nákup technológií MTS, spol. s r.o. 709 595,00 709595.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológie na spracovanie hutného materiálu DDO, s.r.o. 2 107 350,00 2107350.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Inovatívna technológia. HB - LaserCut s.r.o. 102 733,00 102733.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TANAX TRUCKS a.s. prostredníctvom zavedenia inovatívnych a vyspelých TANAX TRUCKS a. s. 849 140,00 849140.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KOVAL SYSTEMS, a.s., zavedením inovatívnych a vyspelých technológií - nákup inovatívnych a vyspelých technologických zariadení - I. obstarávanie KOVAL SYSTEMS, a.s. 2 054 400,00 2054400.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka CNC strojných zariadení na delenie, ohraňovanie a povrchovú úpravu plechov ATTACK, s.r.o od 900 000,00 do 1 187 000,00 900000 EUR 2015 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením laserového CNC rezacieho zariadenia Štefánia Hostinová - HOSTIN od 497 500,00 do 510 000,00 497500 EUR 2015 Tovary Áno 1
Dodávka technológie HB - LaserCut s.r.o. 543 093,00 543093.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti TAXON s.r.o. prostredníctvom zavedenia novej inovatívnej technológie. TAXON, s.r.o. od 499 200,00 do 585 400,00 499200 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti v novom výrobnom programe. DAVOS trade - logistics s.r.o. 964 107,00 964107.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodávka technológie - vysekávací stroj na oceľové plechy KEREX s.r.o. 295 200,00 295200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Vysekávacie CNC centrum TECHNOV, s.r.o. 268 100,00 268100.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Podpora inovačnej kapacity žiadateľa Karol Gejdoš Galia obstaraním inovatívnej technológie Karol Gejdoš Galia 450 000,00 450000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Automatizované ohýbacie pracovisko TOMARK, s.r.o. 634 900,00 634900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
CNC linka s kombinovaným vysekávacím lisom s laserovým zariadením a s logisticko-skladovacími modulmi SEC spol. s r. o. 1 925 000,00 1925000.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Zavedenie zásadnej inovácie výrobného procesu v spoločnosti Laserpoint s.r.o. LASER POINT s.r.o. 781 280,00 781280.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
CNC ohraňovací lis OXYWISE, s.r.o. 129 900,00 129900.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Ohraňovací lis CWT Metal s.r.o. 113 400,00 113400.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia výroby v spoločnosti TZB Global, s. r.o. TZB Global, s.r.o. 464 700,00 464700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie v EUROSVIT s.r.o. EUROSVIT s.r.o. 548 620,00 548620.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Inovácia výroby spoločnosti P M R , s.r.o P M R , s.r.o. 683 500,00 683500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zariadenie na rezanie špeciálnych materiálov ZVS-ENCO, a.s. 589 500,00 589500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
CNC linky na rezanie, vysekávanie a tvárnenie plechov_II TECHNOV, s.r.o. 1 626 886,00 1626886.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laser DRC, s.r.o. 596 600,00 596600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Hydraulický ohraňovací lis s nástrojmi a príslušenstvom GASTRO - HAAL, s.r.o. 148 670,00 148670.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
CNC vysekávací lis s príslušenstvom BOTH, s.r.o. 237 950,00 237950.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Fiber laserový deliaci stroj pre plech a tyčový materiál TOMARK, s.r.o. 812 500,00 812500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vysekávací stroj s automatickým nakladaním plechu a vykladaním dielcov TOMARK, s.r.o. 782 800,00 782800.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie inovatívnej technológie MICHATEK, k.s. 3 391 962,00 3391962.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
CNC vysekávací lis s príslušenstvom BOTH, s.r.o. 242 725,00 242725.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Podpora inteligentných inovácií vo výrobnom procese spoločnosti ŠVEC a SPOL, s.r.o. ŠVEC a SPOL., s.r.o. 3 284 500,00 3284500.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup inovatívnej technológie v spoločnosti FF Systembau, s.r.o. FF Systembau, s.r.o. 353 420,00 353420.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
CNC pevnolátkový laser OXYWISE, s.r.o. 644 200,00 644200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. - dodávka technológie ZTS Strojárne, s.r.o. 2 812 158,00 2812158.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technológie na obrábanie kovov V + S Welding, s.r.o. 1 127 900,00 1127900.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zavedenie inovatívnych technológií do výrobného procesu spoločnosti EUROSVIT s.r.o. EUROSVIT s.r.o. 108 733,00 108733.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laserový rezací stroj HOSTINKOVO, s.r.o. 678 863,00 678863.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
CNC ohraňovací lis, CNC vysekávací lis Hornak, s.r.o. 449 380,00 449380.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Laserový rezací stroj POLLÁK ŠAĽA s.r.o. 483 370,00 483370.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Obrábacia technika HB - LaserCut s.r.o. 457 573,00 457573.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby TTS Steel, s.r.o. 270 740,00 270740.0 EUR 2019 Tovary Áno 1

info@sk.trumpf.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 26 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Prof. Regine Leibinger
Adresa:
Mommsenstr. 67 Berlin 10629
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Nicola Leibinger - Kammüller
Adresa:
Im Heidewinkel 10 Gerlinger 70839
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Peter Leibingen
Adresa:
Nippenburg 2 Schwieberdingen 71701
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Peter Leibingen
Adresa:
Nippenburg 2 Schwieberdingen 71701
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
21. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Regine Leibinger
Adresa:
Schillerstrasse 94 Berlin 10625
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Nicola Leibinger - Kammüller
Adresa:
Johann-Maus-Str. 2 Ditzingen 71254
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Leibinger
Adresa:
Johann-Maus-Str. 2 Ditzingen 71254
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Liptáková
Adresa:
Krmanova 1 Košice - mestská časť Staré Mesto 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.08.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 21.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×