Dodávateľ

SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SLOVAKIA MEDICAL, s.r.o.

IČO: 31385265

Adresa: Bárdošova 2, Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/5-PO-E5003

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Máj 2020

Záznam platný do: 19. Máj 2023

Posledná zmena: 20. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 975 020,00 EUR 4 5
2015 5 250 893,00 EUR 14 26
2016 4 370 986,00 EUR 6 10
2017 357 848,13 EUR 5 6
2018 480 881,95 EUR 10 10
2019 5 646 283,00 EUR 7 8
2020 2 085 390,00 EUR 5 5
2021 235 843,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 975 020,00 EUR 4 5
2015 4 615 367,00 EUR 6 13
2016 4 715 778,00 EUR 9 15
2017 648 582,13 EUR 10 14
2018 465 092,95 EUR 9 9
2019 5 662 072,00 EUR 8 9
2020 2 085 390,00 EUR 5 5
2021 235 843,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 6 100 396,75 6100396.75 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 17 430,00 17430.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 42 9 030 001,33 9030001.33 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 6 918 285,00 918285.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 1 235 490,00 235490.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 3 101 542,00 3101542.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Uzatváracie zariadenie arteriálneho prístupu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 108 000,00 108000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301,00 1058301.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál so zameraním na perkutánny embolizačný materiál vrátane príslušenstva. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 258 589,00 22258589.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 876 292,00 876292.0 EUR 2014 Tovary Nie 2
Spotrebný materiál pre angiografiu Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 277 553,00 277553.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196,00 1110196.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539,00 1318539.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569,00 1293569.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255,00 37210255.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 131 511,00 12131511.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotný materiál pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 408 221,00 29408221.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú radiológiu Univerzitná nemocnica Martin 3 378 162,00 3378162.0 EUR 2016 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683,00 1247683.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176,00 3823176.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 305 420,00 7305420.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110,00 1035110.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394,00 851394.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660,00 749660.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 150 100,00 150100.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272,00 816272.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 969 326,00 4969326.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 575 710,00 575710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 320,00 7320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheobronchiálne stenty Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 4 150,00 4150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hybridný stentgraft Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 92 400,00 92400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ochranné pomôcky pred ionizujúcim žiarením Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 040,00 27040.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tracheobronchiálne stenty Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 320,00 3320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tracheobronchiálne stenty Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 320,00 3320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bifurkačné a lineárne protézy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 102,00 21102.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hybridný stentgraft Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 166 768,13 166768.13 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheobronchiálne stenty Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 320,00 3320.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lineárne PTFE protézy vystužené a nevystužené Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 172,00 11172.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Bifurkačné a lineárne protézy Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 224,03 22224.03 EUR 2018 Tovary Nie 1
Endoluminálny hybridný stentgraft Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 219 431,75 219431.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hybridné mikrokatétre Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 34 279,80 34279.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 125 162,00 125162.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheobronchiálne stenty Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 660,00 1660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hybridný stentgraft Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 43 886,35 43886.35 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 789,00 15789.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheobronchiálne stenty Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 660,00 1660.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 604 500,00 604500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 560 907,00 5560907.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 62 882,00 62882.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363,00 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 27 649 121,00 27649121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 334,00 15334.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 45 606,00 45606.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zameraním na intrakoronárne stenty Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 948 643,00 1948643.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 64 108,00 64108.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 756,00 75756.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 797,00 22797.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 864,00 6864.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre výkony zamerané na intervenčnú kardioílógiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 364 942,00 2364942.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

office@slovakiamedical.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 147 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Zbyněk Kněžínek
Adresa:
U bažantnice 444 Praha 5 159 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Zbyněk Kněžínek
Adresa:
U bažantnice 444 Praha 5 159 00
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
26. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Michaela Buchel
Adresa:
Rybárska 2D Trenčín 91101
Meno:
JUDr. Michaela Mazurkovičová
Adresa:
J. Zemana 39 Trenčín 91101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 26.06.2017 do: 30.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×