Dodávateľ

KANGO, spol. s r.o.

Vozokany 925 05
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KANGO, spol. s r.o.

IČO: 36233170

Adresa: Hlavná 45, Vozokany

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2401

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Február 2020

Záznam platný do: 27. Február 2023

Posledná zmena: 29. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 45 680,00 EUR 1 1
2016 125 101,00 EUR 1 1
2017 273 987,00 EUR 2 2
2018 1 028 759,00 EUR 6 6
2019 408 081,00 EUR 2 2
2020 332 055,00 EUR 1 1
2021 1 185 146,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 45 680,00 EUR 1 1
2016 125 101,00 EUR 1 1
2017 273 987,00 EUR 2 2
2018 1 028 759,00 EUR 6 6
2019 408 081,00 EUR 2 2
2020 332 055,00 EUR 1 1
2021 1 185 146,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 544 251,00 544251.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Petržalka 1 35 332,00 35332.00 EUR
AGROSTAAR KB, spol. s r.o. 1 125 101,00 125101.00 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 1 206 855,00 206855.00 EUR
Obec Veľké Ripňany 3 554 161,00 554161.00 EUR
Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 1 45 680,00 45680.00 EUR
Obec Semerovo 1 180 980,00 180980.00 EUR
Obec Jelka 1 173 025,00 173025.00 EUR
Mesto Zlaté Moravce 1 287 238,00 287238.00 EUR
Obec Báč 1 93 007,00 93007.00 EUR
Obec Trebatice 1 767 401,00 767401.00 EUR
OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 1 181 770,00 181770.00 EUR
Obec Vozokany 1 204 008,00 204008.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Bitúnok na porážku hydiny a vytvorenie skladov na potravinárske produkty AGROSTAAR KB, spol. s r.o. 125 101,00 125101.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie skladovacej haly Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. 46 736,00 46736.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ v obci Semerovo Obec Semerovo 180 980,00 180980.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Výstavba a rekonštrukcia peších komunikácii v obci Báč Obec Báč 93 007,00 93007.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde 206 855,00 206855.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Výstavba zberného dvora - Vozokany Obec Vozokany 207 429,00 207429.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke Obec Jelka 163 417,00 163417.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy ZŠ Turnianska Mestská časť Bratislava - Petržalka 290 231,00 290231.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej účinnosti verejnej budovy - Obecný úrad Obec Veľké Ripňany 122 301,00 122301.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková Mesto Zlaté Moravce 287 238,00 287238.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce Obec Veľké Ripňany 195 885,00 195885.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Technici budúcnosti z Tlmáč - stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 212 488,00 212488.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi - stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 332 055,00 332055.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Polyfunkčný dom s nájomnými bytmi Trebatice - Zmena dokončenej stavby Domu služieb - prestavbou, prístavbou, nadstavbou Obec Trebatice 957 957,00 957957.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Denný stacionár stará pošta Obec Veľké Ripňany 277 611,00 277611.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Stavebné práce v ZPB OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb 308 000,00 308000.0 EUR 2021 Práce Áno 1

czodor@kango.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Karol Cződör
Adresa:
Kpt. J. Rittera 10 Vozokany 92505
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gábor Tóth
Adresa:
Kpt. J. Rittera 6 Vozokany 92505
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Júl 2018
Záznam do:
14. September 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gábor Tóth
Adresa:
Kpt. J. Rittera 6 Vozokany 92505
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Apríl 2017
Záznam do:
2. Júl 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Karol Cződör
Adresa:
Kpt. J. Rittera 10 Vozokany 92505
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Gábor Tóth
Adresa:
Kpt. J. Rittera 6 Vozokany 92505
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Heger
Adresa:
Na Troskách 3 Banská Bystrica 97401
Meno:
Advokátska kancelária Marônek & Partners s. r. o.
Adresa:
Bancíkovej A Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.09.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 2.07.2018 do: 14.09.2018

StiahniZáznam platný od: 11.04.2017 do: 2.07.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×