Dodávateľ

XENEX, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: XENEX, s.r.o.

IČO: 36416291

Adresa: Pri Rajčianke 8913/25 , Žilina

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5614

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Február 2021

Záznam platný do: 12. Február 2024

Posledná zmena: 13. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 629 066,00 EUR 3 3
2017 442 931,00 EUR 3 3
2018 377 569,00 EUR 1 1
2020 1 740 000,00 EUR 1 1
2021 4 399 776,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 505 218,00 EUR 1 1
2017 566 779,00 EUR 5 5
2018 377 569,00 EUR 1 1
2020 1 740 000,00 EUR 1 1
2021 4 399 776,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Martin 1 1 740 000,00 1740000.00 EUR
Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 1 505 218,00 505218.00 EUR
Obec Strečno 1 168 195,00 168195.00 EUR
Obec Pribiš 1 58 972,00 58972.00 EUR
Obec Oravská Jasenica 1 167 904,00 167904.00 EUR
Obec Letanovce 1 377 569,00 377569.00 EUR
Obec Žaškov 1 106 832,00 106832.00 EUR
Obec Hôrky 1 64 876,00 64876.00 EUR
NBC Bratislava, o.z. 1 4 399 776,00 4399776.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia lesnej cesty Repiská Urbár Vrbica , Pozemkové spoločenstvo 541 609,00 541609.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor v obci Strečno - stavebné práce Obec Strečno 168 195,00 168195.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku kostolu Obec Pribiš 82 714,00 82714.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Spevnené plochy pred školou Hôrky Obec Hôrky 83 125,00 83125.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zberný dvor v obci Oravská Jasenica - stavebné práce Obec Oravská Jasenica 167 904,00 167904.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zberný dvor v obci Žaškov - stavebné práce Obec Žaškov 106 832,00 106832.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce Obec Letanovce 377 569,00 377569.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Tréningový zimný štadión Mesto Martin 1 740 000,00 1740000.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Rekonštrukcia športovej haly na Pasienkoch, súp. č. 1373 nachádzajúcej sa v Bratislave, Trnavská cesta č. 29“ NBC Bratislava, o.z. 5 349 700,00 5349700.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421908526849

+421905526849


m.zakopcan@xenex.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 32 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Martin Zákopčan
Adresa:
Krasňany 212 Krasňany 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Zákopčan
Adresa:
Krasňany 212 Krasňany 01303
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.
Adresa:
Slnečná 4 Senec 90301

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×