Dodávateľ

ANECT a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ANECT a.s.

IČO: 35787546

Adresa: Jarošova 1, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2076

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Január 2020

Záznam platný do: 27. Január 2023

Posledná zmena: 1. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 7 300,00 EUR 1 1
2015 40 280,00 EUR 1 1
2017 922 164,00 EUR 3 3
2018 183 117,15 EUR 7 7
2019 54 150,00 EUR 1 1
2020 791 024,00 EUR 3 3
2021 99 832,17 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 7 300,00 EUR 1 1
2016 40 280,00 EUR 1 1
2017 922 164,00 EUR 3 3
2018 183 117,15 EUR 7 7
2019 54 150,00 EUR 1 1
2020 791 024,00 EUR 3 3
2021 99 832,17 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 1 731 881,00 1731881.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 142 639,82 142639.82 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 21 958,33 21958.33 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 34 916,67 34916.67 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 6 450,00 6450.00 EUR
Národné centrum zdravotníckych informácií 1 7 333,00 7333.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 92 499,17 92499.17 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 16 400,00 16400.00 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 43 789,33 43789.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vykonanie zmien konfigurácie v rámci existujúcej sieťovej infraštruktúry NBS. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 41 000,00 41000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Výber dodávateľa výpočtovej techniky, príslušenstva, softvéru a s tým súvisiacich služieb NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 192 182,00 1192182.0 EUR 2013 Tovary Nie 1
Podpora činností prevádzky a vyhodnocovania monitorovania bezpečnosti informačných systémov. NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 791 814,00 791814.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upgrade zariadení v sieti Univerzal-net NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 120 000,00 120000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie IS MBIT o AI modul NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 47 500,00 47500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup telekonferenčného systému, viacsmerového stolového mikrofónu a dotykového ovládacieho panelu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 16 416,00 16416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LogRhythm AI Engine Server License 1500 - support renewal NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 8 500,00 8500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Obnova hardvérovej podpory pre wireless infraštruktúru, obnova podpory mailovej bezpečnostnej brány a zariadenia F5 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 36 000,00 36000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka licencií LogRhythm System Monitor Lite Standard agent NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojspektrálna IP PTZ kamera s príslušenstvom Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 63 424,57 63424.57 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hardvérový firewall Sociálna poisťovňa, ústredie 57 600,00 57600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie a obmena zariadení existujúcej WiFi siete o 40 prístupových bodov a 23 licencií pre centrálnu správu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 90 000,00 90000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upgrade Security Information and Event Managementu NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 739 574,00 739574.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Rozšírenie funkcionality a plánovaná obnova existujúcej počítačovej siete zameraná na výmenu WiFi kontrolerov, prístupových bodov WiFi a nahrávanie vo videokonferenčnej miestnosti Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 67 152,00 67152.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérová podpora pre centrálny firewall Fakultná nemocnica Trenčín 10 000,00 10000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie WiFi siete o prístupové body s príslušenstvom Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 79 133,76 79133.76 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodanie sieťovej infraštruktúry Úrad vlády Slovenskej republiky 162 995,52 162995.52 EUR 2021 Tovary Nie 1
IKT pre potreby NCZI Národné centrum zdravotníckych informácií 9 995 000,00 9995000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
+42132204111


pavol.valko@anect.com

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 30 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavol Valko
Adresa:
Nad Kúriou 9161 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Štěpánek
Adresa:
Budějovická 231 Jesenice - Horní Jirčany 25242
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Řihák
Adresa:
Terasová 60 Brno - Žabovřesky 61600
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Řihák
Adresa:
Terasová 60 Brno - Žabovřesky 61600
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2017
Záznam do:
12. Apríl 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Řihák
Adresa:
Terasová 60 Brno - Žabovřesky 61600
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavol Valko
Adresa:
Nad Kúriou 9161 Bratislava 83106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Valko Marián & partners, s. r. o.
Adresa:
Porubského Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.05.2017 do: 12.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×