Dodávateľ

ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ArcGEO Information Systems spol. s r.o.

IČO: 31354882

Adresa: Blagoevova9 9, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2646

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Október 2019

Záznam platný do: 24. Október 2022

Posledná zmena: 31. Marec 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 336 320,00 EUR 4 4
2015 2 648 243,00 EUR 4 4
2016 853 009,00 EUR 6 7
2017 591 272,00 EUR 5 5
2018 5 991 876,00 EUR 4 4
2019 4 459 506,00 EUR 2 2
2020 552 260,00 EUR 6 6
2021 247 500,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 336 320,00 EUR 4 4
2015 2 648 243,00 EUR 4 4
2016 853 009,00 EUR 6 7
2017 591 272,00 EUR 5 5
2018 5 989 956,00 EUR 3 3
2019 4 459 506,00 EUR 2 2
2020 551 300,00 EUR 4 4
2021 250 380,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská správa ciest 4 4 425 581,00 4425581.00 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 6 393 364,00 6393364.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 4 341 666,00 4341666.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 6 909 639,00 909639.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 9 000,00 9000.00 EUR
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 2 274 579,00 274579.00 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 20 615,00 20615.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 300,00 300.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 1 930,00 1930.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 23 830,00 23830.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 273 000,00 273000.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 341 781,00 341781.00 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 2 259 112,00 259112.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 63 000,00 63000.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 269 300,00 269300.00 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 2 310,00 2310.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 2 62 103,00 62103.00 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 8 876,00 8876.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Produkty spoločnosti ESRI – ArcGIS Server / ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 184 000,00 184000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nákup licencií počítačových programov spoločnosti ESRI, produktová rada ArcGIS Slovenská správa ciest 90 950,00 90950.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Softvérová podpora pre Esri softvér Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 123 800,00 123800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Geografický informačný systém Bratislavský samosprávny kraj 82 500,00 82500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Nákup 4 licencií ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use a 4 licencií Spatial Analyst Concurrent Use. Slovenský hydrometeorologický ústav 23 850,00 23850.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Úprava, rozšírenie a údržba aplikačného programového vybavenia založeného na geografickom informačnom systéme Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 639 464,00 639464.0 EUR 2016 Služby Nie 2
Modulárne rozšírenie IS MCS o Univerzálneho mobilného klienta (ICS - 506-2014) Slovenská správa ciest 1 207 022,00 1207022.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Modulárne rozšírenie ISMCS o modul P-VOZOVKY (ICP - 510/2014) Slovenská správa ciest 1 040 352,00 1040352.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rozšírenie IS MCS o podporu referenčnej siete miestných komunikácií Slovenská správa ciest 2 695 680,00 2695680.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Produkty spoločnosti ESRI – ArcGIS Server / ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 281 101,00 281101.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Komplexná výskumná infraštruktúra UVP UK vrátane súvisiacich služieb Univerzita Komenského v Bratislave 580 531,00 580531.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Geoinformačný softvér ArcGIS alebo ekvivalent Katolícka univerzita v Ružomberku 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI -1. licencia s inštaláciou Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Aktualizácia licencie ArcGIS vrátane nadstavieb Výskumný ústav vodného hospodárstva 6 574,00 6574.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Upgrade softwaru ArcGIS. Výskumný ústav vodného hospodárstva 55 529,00 55529.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Softvér GIS server Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 12 555,00 12555.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvéry na zobrazovanie máp z databázových aj online zdrojov Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 10 650,00 10650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Súbor softvérových produktov pre GIS Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 24 750,00 24750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Licencia ku geografickému informačnému systému Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 208 741,67 208741.67 EUR 2017 Tovary Nie 1
Geografický informačný systém s doplnkami, aktualizáciami, školením a licenciou Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 76 144,00 76144.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 5 448 500,00 5448500.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 478 456,00 478456.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Softvérová podpora pre ESRI softvér Štátny geologický ústav Dionýza Štúra 124 910,40 124910.4 EUR 2019 Služby Nie 1
Príprava novej kampane pre podávanie žiadostí prostredníctvom IS GSAA Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 138 966,67 138966.67 EUR 2020 Služby Áno 1
Softvér ArcGIS Server Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 138 833,33 138833.33 EUR 2020 Tovary Áno 1
Obnova licencií ArcGIS (support výrobcu) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 11 000,00 11000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup korporátnej zmluvy GIS produktov a služieb podpory na obdobie 3 rokov Hlavné mesto SR Bratislava 269 300,00 269300.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 - územná príprava Štatistický úrad Slovenskej republiky 4 341 666,00 4341666.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Služby podpory ku geografickému informačnému systému BSK (ArcGIS) Bratislavský samosprávny kraj 161 800,00 161800.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 920,00 1920.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Predĺženie licencie softvéru ArcGIS Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Služby podpory k produktom spoločnosti ESRI – ArcGIS Server ArcGIS Desktop SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 480,00 480.0 EUR 2020 Služby Nie 1
SW Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 90 322,50 90322.5 EUR 2021 Tovary Áno 1

info@arcgeo.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 155 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
DI Klaus Kulnigg
Adresa:
Alszeile 88 Viedeň 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Mag. Elisabeth Kulnigg
Adresa:
Alszeile 88 Viedeň 1170
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. arch. Adolf Priesol
Adresa:
Strmý vŕšok 103 Bratislava 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Remesch
Adresa:
Gsetzbichweg 14a Innsbruck
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Nemec
Adresa:
Pri Bielom kríži 17 Bratislava 83102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
SVITOK a spol., s. r. o.
Adresa:
Tomášikova 23/C Bratislava - mestská časť Ružinov 82101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×