Dodávateľ

Deloitte Audit s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Deloitte Audit s.r.o.

IČO: 31343414

Adresa: Digital Park II, Einsteinova 23, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-D2697

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 21. Február 2020

Záznam platný do: 21. Február 2023

Posledná zmena: 11. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 869 000,00 EUR 1 1
2015 1 310 920,00 EUR 3 3
2016 86 650,00 EUR 2 2
2017 4 580 500,00 EUR 3 3
2018 5 349 000,00 EUR 1 1
2020 247 980,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 3 869 000,00 EUR 1 1
2015 1 216 520,00 EUR 2 2
2016 181 050,00 EUR 3 3
2017 4 580 500,00 EUR 3 3
2018 5 349 000,00 EUR 1 1
2020 247 980,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 366 650,00 366650.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 94 400,00 94400.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 800 000,00 800000.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 1 5 349 000,00 5349000.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 2 7 867 500,00 7867500.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 416 520,00 416520.00 EUR
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 3 549 980,00 549980.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Finančné a audítorské služby – štatutárny audit, Daňové a účtovné konzultácie – priebežný audit Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 206 567,00 206567.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Služby informačných technológií-bezpečnostné testovanie NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 71 500,00 71500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vykonanie auditu účtovnej závierky SZRB, a.s. za rok 2016 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 77 000,00 77000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a audit konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy zostavených za rok 2013, 2014 a 2015. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 000 000,00 4000000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Audítorské a poradenské služby Hlavné mesto SR Bratislava 416 520,00 416520.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poskytnutie audítorských a poradenských služieb za roky 2015-2018 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 800 000,00 800000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Štatutárny audit konsolidovaných účtovných závierok vybraných účtovných jednotiek verejnej správy a štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy za roky 2016, 2017 a 2018 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 3 998 500,00 3998500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 449 625,00 449625.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB a.s. za roky 2017 - 2019 (EVO) Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 225 000,00 225000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 349 000,00 5349000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Štatutárny audit účtovnej závierky skupiny SZRB, a. s. za roky 2020 a 2021 - 2 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 247 980,00 247980.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421258249187


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 154 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Jaroš
Adresa:
Ľanová 2 Stupava 900 31
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Martončík
Adresa:
Na Košarisku 2436 Košice - mestská časť Pereš 04011
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Longauer
Adresa:
Drotárska cesta 102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Wolda Kidan Grant
Adresa:
Čaklovská 6 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Zuzana Letková
Adresa:
Pod Zečákom 20 Bratislava - mestská časť Lamač 84103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrik Ferko
Adresa:
Agátová 948 Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Tesař
Adresa:
Polní 303 Zvole, Praha - Západ 252 45
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivana Lorencovičová
Adresa:
Laténska 3 Bratislava - mestská časť Rusovce 85105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Hudák
Adresa:
Vretenová 16 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
30. Jún 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Juan Carlos Garcia Santiago
Adresa:
Medená 33 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. August 2017
Záznam do:
19. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alastair Guy Beaumont Teare
Adresa:
Zsiroshegyi Ut. 36 Budapest 1029
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ladislav Šauer
Adresa:
Dalečín č. 166 Dalečín 59241
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavel Raštica
Adresa:
Kozlíkova 831 Bílovice nad Svitavou 66401
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
David Batal
Adresa:
U Hřište 396 Nehvizdy 25081
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Michalík
Adresa:
Záhradní 368/5 Samotišky 77900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Tesař
Adresa:
Polní 303 Zvole u Prahy 25245
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Diana Rádl Rogerová
Adresa:
Gočárova 847 Praha 4 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Attila Zoltán Kövesdy
Adresa:
Galgoczy Utca 28 Budapest XII. 1125
Krajina:
Maďarsko
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Václav Loubek
Adresa:
Petrovická 153/5 Praha - Strašnice 10000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Frederic Maziere
Adresa:
Bulharská 588/1 Praha 10 11000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
8. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Meno:
Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.
Adresa:
Karadžičova 2 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 29.01.2020 do: 30.06.2020

StiahniZáznam platný od: 19.11.2019 do: 29.01.2020

StiahniZáznam platný od: 19.06.2019 do: 19.11.2019

StiahniZáznam platný od: 25.06.2018 do: 19.06.2019

StiahniZáznam platný od: 8.08.2017 do: 25.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×