Dodávateľ

MAPEKA s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
3.2

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MAPEKA s.r.o.

IČO: 36688843

Adresa: Pútnická 7583/82, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-F4282

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 25. August 2020

Záznam platný do: 25. August 2023

Posledná zmena: 26. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 41 300,00 EUR 1 1
2015 242 313,00 EUR 4 4
2016 400 974,17 EUR 16 16
2017 479 759,57 EUR 17 17
2018 87 307,74 EUR 12 12
2019 108 699,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 41 300,00 EUR 1 1
2015 242 313,00 EUR 4 4
2016 400 974,17 EUR 16 16
2017 479 759,57 EUR 17 17
2018 87 307,74 EUR 12 12
2019 108 699,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 666,66 6666.66 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 25 283 176,88 283176.88 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 24 112,13 24112.13 EUR
Dopravný úrad 2 64 418,16 64418.16 EUR
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 1 27 155,96 27155.96 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 4 595 087,00 595087.00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 0,00 0.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 27 078,41 27078.41 EUR
Okresný súd Pezinok 1 767,00 767.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 206 400,00 206400.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 34 156,00 34156.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 2 41 685,82 41685.82 EUR
Výskumná agentúra 4 9 218,00 9218.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 4 825,22 4825.22 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 2 309,99 2309.99 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 9 138,25 9138.25 EUR
Obec Suchohrad 1 24 158,00 24158.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Upratovacie služby Okresný súd Pezinok 32 000,00 32000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Upratovacie služby Centrum vedecko-technických informácií SR 64 200,00 64200.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Upratovacie služby v objektoch Dopravného úradu Dopravný úrad 51 000,00 51000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Prestavba vnútorných priestorov CVTISR Centrum vedecko-technických informácií SR 130 155,00 130155.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Poskytovanie upratovacích služieb Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 185 280,00 185280.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Múzeum školstva a pedagogiky - prestavba budovy ZŠ Charkovského Centrum vedecko-technických informácií SR 362 851,00 362851.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Upratovacie a čistiace služby/Považská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 38 103,26 38103.26 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby II /Dunajská Streda Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 38 999,52 38999.52 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby administratívnej budovy na 8 mesiacov Výskumná agentúra 16 000,00 16000.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 900,00 21900.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 710,00 19710.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 560,00 52560.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 19 710,00 19710.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby čistiacimi prostriedkami a zariadením dodávateľa Výskumná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2016 Služby Áno 1
Sanácia čiernych skládok Obec Suchohrad 41 421,00 41421.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servisné upratovanie, čistenie a dezinfekcia v priestoroch poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na obdobie 6 mesiacov Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 206 500,00 206500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 3 542,40 3542.4 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby na 12 mesiacov (1.1.2017 - 31.12.2017) Výskumný ústav vodného hospodárstva 48 000,00 48000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovanie kancelárskych priestorov Banská Bystrica Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 2 591,00 2591.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 940,00 4940.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 820,00 14820.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky 58 008,10 58008.1 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby čistiacimi prostriedkami a zariadením dodávateľa Výskumná agentúra 9 500,00 9500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Čistiace a upratovacie služby v Bratislave Dopravný úrad 33 807,93 33807.93 EUR 2017 Služby Nie 1
Maliarske, natieračské a dokončovacie práce Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 36 000,00 36000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Maliarske práce Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 34 800,00 34800.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 040,00 1040.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie a čistiace služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 412,00 2412.0 EUR 2017 Služby Nie 1
(2) Sanácia 4 miestností v objekte Ústredie ľudovej umeleckej výroby 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Upratovacie služby Výskumná agentúra 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Upratovacie služby - Svrčinovec Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 840,00 840.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie a čistiace služby vrátane hygienického materiálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000,00 6000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Maliarske, natieračské a dokončovacie práce Seniorcentrum Staré Mesto 6 430,00 6430.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 10000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie a čistiace služby vrátane hygienického materiálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Kovový(oceľový) stĺp s podstavcom. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 550,00 1550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vykonanie pravidelných servisných malieb zariadenia - maliarske a natieračské práce, stavebné práce, oprava omietok stien a stropu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 30 024,00 30024.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Maliarske a natieračské práce, stavebné práce, oprava omietok stien a stropu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 200,00 6200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 200,00 6200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie a čistiace služby vrátane hygienického materiálu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop upratovacie služby Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 000,00 8000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Exteriérová tieniaca technika Centrum vedecko-technických informácií SR 108 699,00 108699.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

mapeka@mapeka.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 130 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Peter Kajzer
Adresa:
Pútnická 82 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Peter Kajzer
Adresa:
Pútnická 82 Bratislava 841 06
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×