Dodávateľ

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

IČO: 35707364

Adresa: Svetlá 1, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-E2509

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 11. Október 2019

Záznam platný do: 11. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 450,00 EUR 1 1
2015 125 750,00 EUR 1 1
2016 22 250,00 EUR 1 1
2017 200 764,00 EUR 2 2
2018 2 400 830,00 EUR 4 7
2019 302 188,00 EUR 3 3
2020 1 060 817,00 EUR 7 9
2021 788 165,00 EUR 6 6
2022 684 386,00 EUR 3 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 78 450,00 EUR 1 1
2015 125 750,00 EUR 1 1
2016 22 250,00 EUR 1 1
2017 200 764,00 EUR 2 2
2018 2 400 830,00 EUR 4 7
2019 302 188,00 EUR 3 3
2020 1 060 817,00 EUR 7 9
2021 788 165,00 EUR 6 6
2022 684 386,00 EUR 3 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Zemianska Olča 1 79 250,00 79250.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 7 2 483 829,00 2483829.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 232 400,00 232400.00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 56 940,00 56940.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 434 395,00 434395.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 157 190,00 157190.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 518 500,00 518500.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 117 775,00 117775.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 265 652,00 265652.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 100 700,00 100700.00 EUR
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 1 125 750,00 125750.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 45 573,00 45573.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 2 179 583,00 179583.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 1 208 250,00 208250.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 1 79 075,00 79075.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 45 750,00 45750.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Myjava 1 82 989,00 82989.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 2 197 499,00 197499.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 1 70 000,00 70000.00 EUR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 1 182 500,00 182500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Kúpa centrálneho denzitometrického prístroja Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. 200 000,00 200000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Analytické prístroje, laboratórne prístroje a vybavenie pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 189 883,00 2189883.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
RTG prístroje a C-ramená Univerzitná nemocnica Bratislava 3 152 658,00 3152658.0 EUR 2018 Tovary Nie 4
Impendanciou riadený systém na abláciu endometria Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 27 480,00 27480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Celotelový pediatrický kostný denzitometer Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 118 428,00 118428.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálny mamografický prístroj Nemocnica s poliklinikou Myjava 125 500,00 125500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný digitálny RTG prístroj s C-ramenom Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 55 000,00 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celotelový kostný denzitometer Univerzitná nemocnica Bratislava 107 300,00 107300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celotelový kostný denzitometer s motorizovaným otočným C ramenom vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 000,00 105000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Celotelový kostný denzitometer Univerzitná nemocnica Bratislava 105 117,00 105117.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 498,00 87498.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 208 250,00 208250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
MAMOGRAFICKÝ PRÍSTROJ 4 SKUPINY 5 Univerzitná nemocnica Bratislava 128 249,00 128249.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilná RTG technika Fakultná nemocnica Trenčín 363 500,00 363500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priamy digitálny mamografický prístroj Nemocnica svätého Michala, a. s. 163 400,00 163400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 341 666,00 341666.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
USG a RTG prístroje Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 278 750,00 278750.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Základné medicínske a rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 456 229,00 456229.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 419 666,00 419666.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mobilný pacientsky stôl k RTG prístroju Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 9 030,00 9030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Mamograf s priamou digitalizáciou Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 266 666,00 266666.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálne mobilné pojazdné RTG III Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 000,00 298000.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Obstaranie zdravotníckych prístrojov, techniky a zariadení, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča Obec Zemianska Olča 248 889,00 248889.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Diagnostické vybavenie Fakultná nemocnica Trnava 539 925,00 539925.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Digitálny mamografický prístroj s príslušenstvom v počte 1ks vrátane súvisiacich služieb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 272 080,00 272080.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Digitálny mamografický prístroj a bioptický stôl pre stereotaktickú biopsiu. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 434 395,00 434395.0 EUR 2022 Tovary Nie 2
Mobilný RTG prístroj a infúzna technika (CoV) Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 77 100,00 77100.0 EUR 2022 Tovary Áno 1
RTG skiagrafický prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 179 991,00 179991.0 EUR 2022 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 119 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
RNDr. Ján Šipoš
Adresa:
Dulovo nám. 4 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Sipos
Adresa:
Dulovo námestie 4 Bratislava - mestská časť Ružinov 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Tomáš Sipos
Adresa:
Rajčianska 22 Bratislava 82107
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ján Šipoš
Adresa:
Dulovo nám. 4 Bratislava 82104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Zoltán Sťahula, s.r.o.
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×