Dodávateľ

STAVOMAL SLOVAKIA s.r .o.

Galanta
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 36231371

Adresa: Z. Kodálya 779/9, Galanta

Registračné číslo: 2020/8-PO-E5994

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. August 2020

Záznam platný do: 10. August 2023

Posledná zmena: 11. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 173 869,00 EUR 1 1
2017 324 815,00 EUR 2 2
2018 1 171 499,00 EUR 3 3
2019 2 125 123,00 EUR 5 6
2020 1 604 768,00 EUR 4 6
2021 2 723 782,00 EUR 7 7
2022 1 585 826,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 173 869,00 EUR 1 1
2017 324 815,00 EUR 2 2
2018 827 820,00 EUR 2 2
2019 2 182 229,00 EUR 5 6
2020 1 891 341,00 EUR 5 7
2021 2 723 782,00 EUR 7 7
2022 1 585 826,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 5 1 517 610,00 1517610.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Rača 1 343 679,00 343679.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Jarovce 1 1 203 498,00 1203498.00 EUR
Obec Hájske 1 178 299,00 178299.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 1 268 068,00 268068.00 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 1 167 414,00 1167414.00 EUR
Mesto Senica 1 540 514,00 540514.00 EUR
Mesto Šaľa 2 421 277,00 421277.00 EUR
Mesto Pezinok 1 286 573,00 286573.00 EUR
Obec Zlatníky 1 196 540,00 196540.00 EUR
Mesto Galanta 1 447 623,00 447623.00 EUR
Slovenská akadémia vied (SAV) 2 301 731,00 301731.00 EUR
Mesto Sereď 3 545 373,00 545373.00 EUR
Obec Kajal 1 253 456,00 253456.00 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 1 245 711,00 245711.00 EUR
Obec Ružindol 1 190 702,00 190702.00 EUR
Obec Zlaté Klasy 1 724 573,00 724573.00 EUR
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta 2 877 041,00 877041.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vybudovanie priestorov zverinca Slovenská akadémia vied (SAV) 173 869,00 173869.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zateplenie autodielne a skladov Slovenská akadémia vied (SAV) 169 000,00 169000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
"Zníženie energetickej náročnosti budov" - KREATÍV ZSS Klasov Nitriansky samosprávny kraj 196 953,00 196953.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Zateplenie budov SPŠ stavebnej, Nitra Nitriansky samosprávny kraj 324 690,00 324690.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní SOŠ, Nábr. ml. 1, Nitra - budovy na ul. Nábr. ml. v Nitre Nitriansky samosprávny kraj 503 130,00 503130.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Stavebné úpravy budov OA, Šurany (1. etapa)“ Nitriansky samosprávny kraj 331 544,00 331544.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Zdravotného strediska Tbiliská 6 Mestská časť Bratislava - Rača 343 679,00 343679.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu „D“ Obchodnej akadémie Nitra Nitriansky samosprávny kraj 271 412,00 271412.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta 1 007 553,00 1007553.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa Mesto Šaľa 229 651,00 229651.0 EUR 2020 Práce Nie 1
„Zvýšenie energetickej účinnosti a zateplenie budovy Základnej školy, Železničná 14, Bratislava“ Mestská časť Bratislava - Vrakuňa 333 313,00 333313.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Prístavba a prestavba domu smútku Senecká ul., Pezinok Mesto Pezinok 291 666,00 291666.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi Mesto Sereď 245 989,00 245989.0 EUR 2020 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske Obec Hájske 178 299,00 178299.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Dynamický nákupný systém - stavebné práce a súvisiace služby pre RTVS Rozhlas a televízia Slovenska 8 000 000,00 8000000.0 EUR 2019 Práce Nie 2
Obnova materskej školy III. Obec Kajal 312 345,00 312345.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy a dielní OUI v Mojmírovciach II. Odborné učilište internátne Mojmírovce 310 455,00 310455.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepeňskej ulici č. 4305 v Seredi Mesto Sereď 363 863,00 363863.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zateplenie ZŠ V. Paulínyho – Tótha Mesto Senica 540 514,00 540514.0 EUR 2021 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úradu Zlatníky Obec Zlatníky 196 540,00 196540.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a prístavba MŠ na sídlisku Clementisove Sady v Galante Mesto Galanta 614 404,00 614404.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Zmena dispozície budovy MŠ v obci Zlaté Klasy s cieľom rozšírenia kapacít Obec Zlaté Klasy 724 573,00 724573.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Prístavba materskej školy Ružindol. Obec Ružindol 190 702,00 190702.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Obnova a nadstavba - MŠ Bratislava - Jarovce Mestská časť Bratislava - Jarovce 1 383 180,00 1383180.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa a dielne, PROGRAM SK-KLÍMA Mesto Šaľa 191 626,00 191626.0 EUR 2022 Práce Nie 1
+4217899180


stavomal@stavomal.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 73 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
František Zelinka
Adresa:
Matúškovo 925 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslava Zelinková
Adresa:
Matúškovo 92501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Záznam do:
11. November 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslava Zelinková
Adresa:
Matúškovo 92501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Nagy & Partners, s.r.o.
Adresa:
Športová 11 Galanta 92401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 11.11.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 11.11.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×