Dodávateľ

CONCO Services, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CONCO Services, s. r. o.

IČO: 45424527

Adresa: Mokráň Záhon 2, Bratislava - mestská časť Ružinov

Registračné číslo: 2019/8-PO-F995

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. August 2019

Záznam platný do: 19. August 2022

Posledná zmena: 18. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 558 491,00 EUR 1 1
2017 365 109,00 EUR 1 1
2018 1 387 723,00 EUR 1 1
2019 1 144 835,00 EUR 2 2
2020 805 852,00 EUR 2 4
2021 2 972 082,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 558 491,00 EUR 1 1
2017 365 109,00 EUR 1 1
2018 1 387 723,00 EUR 1 1
2019 1 144 835,00 EUR 2 2
2020 805 852,00 EUR 2 4
2021 2 972 082,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Trnava 1 345 040,00 345040.00 EUR
Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 1 412 916,00 1412916.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 4 3 111 118,00 3111118.00 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 1 559 166,00 1559166.00 EUR
Mesto Svätý Jur 1 689 886,00 689886.00 EUR
Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 3 115 966,00 115966.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia fasády LFUK-STÚ, Sasinkova 2, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 557 550,00 557550.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Obnova knižnice a archívu slovanského seminára, nákup a zabudovanie mobilného regálového systému Univerzita Komenského v Bratislave 365 109,00 365109.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy a podkrovia bloku A a B budovy Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského, Šoltésovej 4, Bratislava Univerzita Komenského v Bratislave 1 387 723,00 1387723.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne v stravovacom zariadení VI Družba UK Univerzita Komenského v Bratislave 799 795,00 799795.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia meštiackeho domu Hlavná č.5 Mesto Trnava 340 713,00 340713.0 EUR 2019 Práce Nie 1
REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBROJNICE SVÄTÝ JUR Mesto Svätý Jur 689 886,00 689886.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia časti poschodia ŠNOP Bratislava n.o. 2 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 142 434,00 142434.0 EUR 2020 Práce Nie 3
OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 559 166,00 1559166.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy na Uránovej 2 Generálny investor Bratislavy (GIB) 1 412 916,00 1412916.0 EUR 2021 Práce Nie 1
+421911103682


conco@conco.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 71 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Miroslav Ostatník
Adresa:
Rajčurská 17 Trnava - Modranka 91705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Bc. Miroslav Ostatník
Adresa:
Rajčurská 17 Trnava - Modranka 91705
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária KZ partners, s. r. o.
Adresa:
Slnečná 4 Senec 90301

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×