Dodávateľ

Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.

IČO: 36291072

Adresa: Royova 2, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-E3650

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Február 2020

Záznam platný do: 10. Február 2023

Posledná zmena: 1. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 137 660,00 EUR 4 4
2018 47 710,00 EUR 3 3
2021 236 200,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 137 660,00 EUR 4 4
2018 47 710,00 EUR 3 3
2022 236 200,00 EUR 1 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mestská časť Bratislava - Rača 1 79 170,00 79170.00 EUR
Mesto Nitra 1 7 085,00 7085.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 24 990,00 24990.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 236 200,00 236200.00 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 11 000,00 11000.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 3 63 125,00 63125.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Orezávanie stromov v intraviláne MČ Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača 50 050,00 50050.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Ošetrenie stromovej vegetácie vo verejnej zeleni Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 42 000,00 42000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Orezávanie, chemické ošetrenie a výrub drevín na území MČ Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Orez vzrastlých drevín v mestskej časti horolezeckou technikou Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Orez vzrastlých drevín horolezeckou technikou Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 25 080,00 25080.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rez stromov Mesto Nitra 9 360,00 9360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Orez vzrastlých drevín horolezeckou technikou Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 29 568,00 29568.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Komplexné arboristické ošetrenie a výrub stromov v lokalite Sadu Janka Kráľa Hlavné mesto SR Bratislava 402 096,00 402096.0 EUR 2021 Služby Nie 2
+421905421966


frano@arboristika.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 125 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Alica Fraňová
Adresa:
Pri Kríži 8 Bratislava 84102
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Andrea Pristašová
Adresa:
Vazovova 9/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×