Dodávateľ

Agrokov, spol. s r.o.

Pezinok
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Agrokov, spol. s r.o.

IČO: 46334831

Adresa: Cajlanská 173, Pezinok

Registračné číslo: 2021/4-PO-D6940

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Apríl 2021

Záznam platný do: 27. Apríl 2024

Posledná zmena: 28. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 916 550,00 EUR 3 3
2016 56 080,00 EUR 1 1
2017 374 008,33 EUR 7 7
2018 762 684,00 EUR 6 6
2019 1 081 680,00 EUR 6 6
2020 99 085,83 EUR 2 2
2021 22 333,33 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 916 550,00 EUR 3 3
2016 56 080,00 EUR 1 1
2017 374 008,33 EUR 7 7
2018 888 284,00 EUR 7 7
2019 956 080,00 EUR 5 5
2020 99 085,83 EUR 2 2
2021 22 333,33 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 2 79 833,33 79833.33 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 1 907 930,00 1907930.00 EUR
Národné lesnícke centrum (NLC) 1 125 600,00 125600.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 41 585,83 41585.83 EUR
Obec Horná Mariková 2 0,00 0.00 EUR
Obec Svinná 1 96 235,00 96235.00 EUR
Sky Group Slovakia, s.r.o. 1 842 700,00 842700.00 EUR
A G R O B A s.r.o. 1 25 250,00 25250.00 EUR
Obec Chvojnica 1 48 600,00 48600.00 EUR
Obec Trenčianske Stankovce 1 35 108,33 35108.33 EUR
Obec Hatné 2 0,00 0.00 EUR
Obec Košecké Podhradie 1 56 080,00 56080.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 53 499,00 53499.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Modernizácia fariem - obstaranie techniky Sky Group Slovakia, s.r.o. 814 571,00 814571.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Technológia do pestovania a pozberovej úpravy tekvíc A G R O B A s.r.o. 69 100,00 69100.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Zavedenie systému separovaného zberu v obci Chvojnica - nákup technologických zariadení Obec Chvojnica 48 800,00 48800.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup kolesového traktora s príslušenstvom Obec Košecké Podhradie 72 000,00 72000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obstaranie kontajnerov na podporu triedeného zberu KO Obec Horná Mariková 17 480,00 17480.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Obstaranie technického vybavenia na podporu triedeného zberu KO Obec Horná Mariková 131 832,00 131832.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Triedený zber komunálnych odpadov Obec Hatné 138 792,00 138792.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Univerzálny stroj pre údržbu zelene Obec Trenčianske Stankovce 42 150,00 42150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Triedený zber komunálnych odpadov Obec Hatné 138 792,00 138792.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Šmykom riadený nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 130 000,00 130000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýpadlo-nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 209000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 195 000,00 195000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manipulačná pracovná plošina k podvozku nákladného automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 160 000,00 160000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rýpadlo-nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 209 000,00 209000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manipulačná pracovná plošina k podvozku nákladného automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 000,00 49000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Žacia technika SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 65 000,00 65000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup domácich plastových kompostérov II. Obec Svinná 100 248,00 100248.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Poľnohospodársky traktor s úzkym rozchodom kolies vrátane príslušenstva na prípravu a kultiváciu pôdy Národné lesnícke centrum (NLC) 126 138,86 126138.86 EUR 2019 Tovary Áno 1
Samohybný kolesový nakladač s príslušenstvom – teleskopický Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolesový nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 140 000,00 140000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Šmykom riadený kolesový nakladač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 212 000,00 212000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolesový komunálny traktor s čelným nakladačom a komunálnym príslušenstvom Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 210 000,00 210000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Samozberný zametač obojstranný na podvozku malého automobilu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 190 000,00 190000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna traktorová mulčovacia kosačka s diaľkovým ovládania na údržbu obtiažnych terénov - 2 ks Hlavné mesto SR Bratislava 49 999,20 49999.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prídavné zariadenie za traktor (sypanie a radlica) - 6 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 102 000,00 102000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
ZAMETACIE ZARIADENIE S KROPENÍM ZA TRAKTOR - 7 ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 34 272,00 34272.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

dobrovodsky@agrokov.sk
agrokov@agrokov.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 62 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Ondrejka
Adresa:
Cajlanská 173 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Ondrejka
Adresa:
Cajlanská 173 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MST PARTNERS, s. r. o.
Adresa:
Laurinská 3 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×