Dodávateľ

HUMUSOFT spol. s r.o.

Praha
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: HUMUSOFT, spol. s r.o.

IČO: 40525872

Adresa: Pobřežní 20, čp. 224 , Praha 8

Registračné číslo: 2021/8-PO-D8768

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. August 2021

Záznam platný do: 19. August 2024

Posledná zmena: 20. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 45 031,00 EUR 1 1
2015 100 209,00 EUR 1 1
2016 8 058,00 EUR 3 3
2017 120 786,00 EUR 5 5
2018 104 374,00 EUR 5 5
2019 48 487,22 EUR 3 3
2020 31 196,00 EUR 4 4
2021 82 047,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 45 031,00 EUR 1 1
2015 100 209,00 EUR 1 1
2016 8 058,00 EUR 3 3
2017 120 786,00 EUR 5 5
2018 104 374,00 EUR 5 5
2019 48 487,22 EUR 3 3
2020 31 196,00 EUR 4 4
2021 82 047,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 111 523,00 111523.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 6 183 349,00 183349.00 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 6 12 650,00 12650.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 4 738,22 4738.22 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 100 209,00 100209.00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 585,00 585.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 3 400,00 3400.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 123 734,00 123734.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodanie výpočtového systému pre riešenie komplexných úloh metódou konečných prvkov Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 45 031,00 45031.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Rozšírenie programového vybavenia pre vedecko-technické výpočty MATLAB o kooperatívny analytický softvér COMSOL Centrum vedecko-technických informácií SR 100 209,00 100209.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Rozšírenie a obnova licencie podporného programového vybavenia pre systém dSpace Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 658,00 5658.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obnova licencie podporného programového vybavenia pre systém dSpace Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 125,00 1125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Moduly (nadstavba) systému Matlab NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 278,00 1278.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Programové vybavenie MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 16 600,00 16600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka licencie softvéru Matlab Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 73 000,00 73000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový balík pre oblasť vzdelávania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 34 260,00 34260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový balík MATLAB s hardvérovým príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 11 210,00 11210.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový balík MATLAB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 600,00 2600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Softvérový systém Matlab + moduly Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 815,00 2815.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Programové vybavenie MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 19 400,00 19400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Softvérový balík pre oblasť vzdelávania Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 32 000,00 32000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka licencie softvéru Matlab Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 50 800,00 50800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Výučbový softvér Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 401,00 3401.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technická podpora a nákup nových licencií programového vybavenia MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 37 694,00 37694.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérový systém Matlab + moduly Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 952,00 2952.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Softvérový balík MATLAB so SIMULINK a doplnkami Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 10 140,00 10140.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predplatné a rozšírenie licencií MATLAB Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 2 510,20 2510.2 EUR 2020 Služby Nie 1
Nákup nových licencií a obnova technickej podpory programového vybavenia MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 26 926,00 26926.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
MATLAB s príslušenstvom Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozšírenie a predplatné licencií Matlab Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 315,20 1315.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obnova podpory a nákup nových licencií MATLAB NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 81 462,00 81462.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
predplatné technickej podpory a nových verzii SW Ekonomická univerzita v Bratislave 702,00 702.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+420905478990

+421905478990


info@humusoft.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 52 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jan Daněk
Adresa:
Plečnikova 923 Praha 4 - Šeberov 14900
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Houška
Adresa:
Družstevní 386 Hovorčovice 25064
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Petr Byron
Adresa:
U obecníka 701 Mnichovice
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing Marek Černý
Adresa:
Husinecká 15 Praha 13000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jiří Sehnal
Adresa:
V Křepelkách 237 Praha 8 - Březineves 18200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×