Dodávateľ

TRANSTECH, a.s.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: TRANSTECH, a.s.

IČO: 36481459

Adresa: Jilemnického 4, Prešov

Registračné číslo: 2020/6-PO-E5465

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Jún 2020

Záznam platný do: 20. Jún 2023

Posledná zmena: 6. November 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 098 251,00 EUR 4 4
2015 13 384 551,00 EUR 5 5
2016 13 987 332,00 EUR 6 7
2017 353 080,00 EUR 2 2
2018 3 888 202,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 032 373,00 EUR 3 3
2015 2 860 368,00 EUR 4 4
2016 24 226 272,00 EUR 6 7
2017 704 201,00 EUR 4 4
2018 3 888 202,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 7 400 000,00 7400000.00 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 3 248 252,00 248252.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 3 888 202,00 3888202.00 EUR
Mesto Spišské Podhradie 1 283 623,00 283623.00 EUR
Západoslovenská distribučná, a.s. 2 2 426 015,00 2426015.00 EUR
Východoslovenská distribučná, a. s. 7 7 251 039,00 7251039.00 EUR
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 1 10 265 000,00 10265000.00 EUR
Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 1 605 109,00 1605109.00 EUR
Spojená škola internátna 1 344 176,00 344176.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 3-5, 7-9, 11-13 v Košiciach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 102 300,00 102300.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Inštalácia inteligentného systému správy elektrickej energie so zameraním na diaľkové odpájanie neplatičov a meranie reálnej spotreby elektrickej energie na sídlisku LIX, BD na Krčméryho 5-7, 9-11, 13-15 v Košiciach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 51 000,00 51000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Dobudovanie systému regulovanej dodávky elektrickej energie na Luníku IX, Podjavorinskej 6 - 8 v Košiciach Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 54 902,00 54902.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 325 061,00 325061.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
IMS elektromery so základnou funkcionalitou s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 4 511 200,00 4511200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 1 849 999,00 1849999.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 178 000,00 1178000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka inteligentných elektromerov s GPRS modemom Západoslovenská distribučná, a.s. 861 922,00 861922.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Elektromery pre inteligentný merací systém s modemom 3G/GPRS Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. 10 265 000,00 10265000.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 31 400 000,00 31400000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 1 040 474,00 1040474.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 75 102,00 75102.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
„Deinštitucionalizácia DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí“ Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí, Hviezdoslavova 1 1 250 379,00 1250379.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 6 945,00 6945.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Inteligentné elektromery s GSM 2G/3G modemom Východoslovenská distribučná, a. s. 69 457,00 69457.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy s.č.797, Spišské Podhradie Mesto Spišské Podhradie 386 443,00 386443.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy - Spojená škola internátna Spojená škola internátna 355 176,00 355176.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Dobudovanie kapacít a modernizácia infraštruktúry Ľubovnianskej nemocnice, n.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o. 4 013 047,00 4013047.0 EUR 2018 Práce Áno 1http://www.transtech-sk.eu/


+421517720830
+421517720830


hutnan@transtech-sk.eu
projekt@transtech-sk.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 914 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Stanislav Hutňan
Adresa:
Prostějovská 37 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Ján Bync PhD.
Adresa:
Švábska 38 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Hutňan
Adresa:
Prostějovská 37 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr., PhD. Ján Bync
Adresa:
Švábska 6814/38 Prešov 08005
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 27.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×