Dodávateľ

Euro Media Košice, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: EURO MEDIA Košice, s.r.o.

IČO: 31608426

Adresa: Rastislavova 104, Košice

Registračné číslo: 2021/2-PO-E7339

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Február 2021

Záznam platný do: 19. Február 2024

Posledná zmena: 27. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 004,00 EUR 1 1
2015 372 672,00 EUR 9 9
2016 126 359,30 EUR 115 115
2017 187 710,97 EUR 59 59
2018 332 429,89 EUR 43 43
2019 399 355,70 EUR 30 30
2020 372 106,30 EUR 31 31
2021 381 074,70 EUR 15 15
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 9 004,00 EUR 1 1
2015 250 000,00 EUR 1 1
2016 213 247,30 EUR 120 120
2017 172 931,97 EUR 61 61
2018 382 992,89 EUR 44 44
2019 399 355,70 EUR 30 30
2020 372 106,30 EUR 31 31
2021 381 074,70 EUR 15 15

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 1 8 479,00 8479.00 EUR
Mesto Liptovský Mikuláš 2 4 733,30 4733.30 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 118 831,00 118831.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 956 328,00 956328.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 14 4 590,48 4590.48 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 1 560,00 560.00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 3 13 550,00 13550.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 8 499,80 8499.80 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 228,00 228.00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 1 080,00 1080.00 EUR
HOREZZA, a.s. 1 820,00 820.00 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 1 2 119,00 2119.00 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 4 1 790,40 1790.40 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 37,20 37.20 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 1 261,58 1261.58 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 2 2 916,00 2916.00 EUR
Mesto Košice 7 242 936,00 242936.00 EUR
Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 998,00 998.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 294,00 294.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 334,00 334.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 16,00 16.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 248,50 248.50 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 3 4 656,70 4656.70 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 73 337 302,50 337302.50 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 525,00 525.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 2 805,00 2805.00 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 2 1 339,80 1339.80 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 209,60 209.60 EUR
Záchranná služba 5 73 607,90 73607.90 EUR
"CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 230,00 230.00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 1 583,33 1583.33 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 2 885,00 885.00 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 2 962,00 962.00 EUR
Národné rehabilitačné centrum 1 1 194,50 1194.50 EUR
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 1 45,80 45.80 EUR
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 4 1 000,42 1000.42 EUR
Ústav experimentálnej fyziky SAV 19 7 982,80 7982.80 EUR
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 2 455,80 455.80 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 269 307,00 269307.00 EUR
Spišská katolícka charita 2 370,80 370.80 EUR
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 3 693,00 693.00 EUR
UNIVERZITA J. SELYEHO 2 1 063,20 1063.20 EUR
Mestská časť Košice-Nad Jazerom 1 3 998,80 3998.80 EUR
Krajská prokuratúra 2 748,00 748.00 EUR
Krajský súd v Nitre 2 0,00 0.00 EUR
Ústav polymérov SAV 2 989,00 989.00 EUR
Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín 1 6 099,80 6099.80 EUR
Mesto Čierna nad Tisou 1 147,50 147.50 EUR
Obec Nesvady 1 2 510,00 2510.00 EUR
Obec Raslavice 1 90,00 90.00 EUR
Krajská prokuratúra 3 6 541,30 6541.30 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 3 4 567,00 4567.00 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 320,00 320.00 EUR
Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 1 6 250,00 6250.00 EUR
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1 122,80 122.80 EUR
Obec Pribeta 1 214,90 214.90 EUR
Obec Chorvátsky Grob 1 265,00 265.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 1 648,50 1648.50 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 1 3 010,00 3010.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 2 415,80 415.80 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 3 518,00 3518.00 EUR
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 2 274,20 274.20 EUR
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 1 588,00 588.00 EUR
Seniorcentrum Staré Mesto 1 360,00 360.00 EUR
Okresný súd Bratislava IV 2 2 483,00 2483.00 EUR
Ústredie ľudovej umeleckej výroby 1 4 450,00 4450.00 EUR
Krajská prokuratúra Trnava 7 2 991,00 2991.00 EUR
Inšpektorát práce Banská Bystrica 1 1 797,50 1797.50 EUR
Environmentálny fond 1 33,00 33.00 EUR
Hlavný banský úrad 2 195,42 195.42 EUR
Spojená škola 1 362,00 362.00 EUR
EM Laser s.r.o. 3 1 217,72 1217.72 EUR
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 1 3 455,00 3455.00 EUR
Ústav merania SAV 4 572,00 572.00 EUR
Okresný súd Bratislava II 1 1 138,00 1138.00 EUR
Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 7 781,43 781.43 EUR
Domov sociálnych služieb 2 1 575,00 1575.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 6 376,24 376.24 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 1 875,40 1875.40 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 2 342,60 342.60 EUR
Stredná odborná škola polytechnická 1 90,00 90.00 EUR
Okresný súd Bratislava V 1 74,94 74.94 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 1 1 980,50 1980.50 EUR
Okresný súd Vranov nad Topľou 1 250,00 250.00 EUR
Základná škola s materskou školou 1 399,90 399.90 EUR
Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 1 119,90 119.90 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 957,50 957.50 EUR
Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 1 8 332,80 8332.80 EUR
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 1 40,10 40.10 EUR
Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 1 2 172,00 2172.00 EUR
Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 1 880,00 1880.00 EUR
Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 1 235,00 235.00 EUR
Obec Vyšná Jedľová 1 25,00 25.00 EUR
Základná škola 1 6 115,00 6115.00 EUR
Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 1 465,00 465.00 EUR
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 5 4 276,50 4276.50 EUR
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 1 169,50 169.50 EUR
Školský internát Považská 7, Košice 1 532,50 532.50 EUR
Stredná zdravotnícka škola 1 2 391,40 2391.40 EUR
Centrum právnej pomoci 1 7 011,00 7011.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Originálne náplne do tlačiarní pre potreby Ministerstva zdravotníctva SR Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 114 000,00 114000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 922,00 14922.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 250 000,00 250000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 16 438,00 16438.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 4 274,00 4274.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 11 274,00 11274.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 30 234,00 30234.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 14 470,00 14470.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 18 684,00 18684.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 376,00 12376.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 50 563,00 50563.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 176,17 176.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny valec XEROX 013R00624 WC7228/7235/7245/7328/7335/7345/7346 EM Laser s.r.o. 320,00 320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Krajský súd v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a PC príslušenstvo Stredná odborná škola polytechnická 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 354,00 354.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 124,00 124.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 2 901,00 2901.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne HP LJ Pro M402d Okresný súd Bratislava II 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 750,00 750.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia Bratislava 4 700,00 4700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner orginál Okresný súd Bratislava IV 820,00 820.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (Canon LBP 6670DN, Canon MF 212, HP Officejet Pro X476dw MFP, Konica Minoltaq bizhub C454e) Okresný súd Nové Mesto nad Váhom 3 300,00 3300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní (2) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originálne tonery Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša Trenčín 54,00 54.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 1 476,00 1476.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompatibilný toner Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 33,00 33.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF350A, CF351A, CF352A, CF353A Štátny veterinárny a potravinový ústav 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 880,00 880.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 780,00 780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál Obec Nesvady 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery-originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 130,00 130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarne HP Deskjet 1050A - 301XL, Canon545XL,Canon546XL - originál!!! Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CD-R, DVD -R média Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 350,00 350.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Počítačový monitor BENQ GW2470H Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 136,00 136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení značiek HP a OKI Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied 180,00 180.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Pôdohospodárska platobná agentúra 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fotovalec (xerografická jednotka) a toner pre tlačiareň Xerox Workcentre 5020 Mesto Čierna nad Tisou 200,00 200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP a Canon Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 536,00 536.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 105,00 105.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 130,90 130.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery (Toshiba) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 260,00 260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
originál tonery do laserových tlačiarní Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do laserových tlačiarní a kopírovacích strojov Slovenské národné múzeum 414,17 414.17 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 160,00 160.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Hlavný banský úrad 120,00 120.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Najvyšší súd Slovenskej republiky 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál toner CF 214 A do tlačiarne HP LJ 700M712 Okresný súd Vranov nad Topľou 300,00 300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner CF210X EM Laser s.r.o. 275,00 275.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CD-R , 700 MB, 52x + papierový obal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 129,00 129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerová náplň Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 130,00 1130.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 429,38 1429.38 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 35,00 35.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Obec Vyšná Jedľová 30,00 30.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CF410X BK, CF411X CYAN, CF 412X YELLOW, CF413X MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 655,00 655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 378,60 378.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 04/2016 Mesto Košice 15 505,20 15505.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP originál CF283AD - 2 pack Nemocnice s poliklinikami n.o. 770,00 770.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálny spotrebný materiál k tlačiarni Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 410,00 16410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Základná škola 9 304,00 9304.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CLBP 731H BK, CLBP 731 CYAN, CLBP 731 YELLOW, CLBP 731 MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 277,00 277.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne CE285A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 218,02 218.02 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do laserových tlačiarní Národné rehabilitačné centrum 1 785,00 1785.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup tonerov pre MF zariadenie Ústredie ľudovej umeleckej výroby 5 340,00 5340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
SHARP AR-168T - toner originál výrobcu kopírky Okresný súd Bratislava V 90,00 90.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery a náplne do tlačiarní Záchranná služba 14 280,00 14280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 62,00 62.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied 800,00 800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 123,00 123.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálna tonerová kazeta dotlačiarne HP LaserJet Enterprise M506 Štátny veterinárny a potravinový ústav 730,00 730.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní a fotokopírovacích strojov Ekonomická univerzita v Bratislave 2 796,00 2796.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 136,00 2136.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon 719 H - originálny Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 96,00 96.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
čierna oiginálna tonerová kazeta HP 26A LaserJet/CF226A/ Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 000,00 1000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF210A, CF211A, CF212A, CF213A alebo ekvivalent Základná škola s materskou školou 480,00 480.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka nových tonerových náplní 09/2016 Mesto Košice 11 086,80 11086.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne kazety pre tlačiarne a kopírky Inšpektorát práce Banská Bystrica 2 340,00 2340.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP, CANON) Základná škola s Materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášikove - Magyar Tannyelvű Alapiskola és Óvoda 564,00 564.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery- oreginál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 469,72 1469.72 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 100,00 1100.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Základná škola Dlhé Hony 1, Trenčín EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Spojená škola 520,00 520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery (PR BA) Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Atramentová tlačiareň Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originálne Stredná zdravotnícka škola 1 655,00 1655.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 185,00 185.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery – originál Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 2 413,11 2413.11 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 404,00 1404.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 135,00 135.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 612,00 612.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 138,32 138.32 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Vysoká škola múzických umení v Bratislave 190,00 190.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 12 000,00 12000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Color Laser Jet Pro MFP M 176n Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
HP 55A black originálny toner Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 125,00 125.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálny toner CF210X Obec Chorvátsky Grob 375,00 375.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
toner Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, 85203 Bratislava 55,00 55.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarne Laser Jet M1132 / originál - tonerová náplň EP/85 - IS /1600/ Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 118,00 118.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originál atramentové cartridge Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied 84,00 84.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 220,00 220.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery a jednotka na zber tonera Ústav experimentálnej fyziky SAV 817,64 817.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
FAX Panasonic KX-FA411E org., Minolta Tn512 orginál, Canon C-EXV33 org, T-1600E Toschiba 160, Canon ir 4025i org.FAX Canon L380 S, Canon ir 2200 C-EXV3, Canon C-EXV11, HP Officejet PRO X476 DW MFP. Okresný súd Bratislava IV 2 600,00 2600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do tlačiarní Ekonomická univerzita v Bratislave 604,00 604.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 207,00 1207.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 540,00 540.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcu zariadení daných značiek (HP CP1215) Ústav polymérov SAV 743,00 743.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 684,00 684.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery Gymnázium Pierra de Coubertina, Námestie SNP 9, Piešťany 1 520,00 1520.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 309,47 309.47 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Ústav merania SAV 87,00 87.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní UNIVERZITA J. SELYEHO 1 244,00 1244.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tonery Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 580,00 580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner HP 80X LaserJet (CF280X) čierny Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner do tlačiarne OKI MB 770dnfax - OKI 45439002 Krajská prokuratúra Trnava 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierna originálna laserová tonerová kazeta CF 283A Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 240,00 240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 3 150,00 3150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner HP CE253A EM Laser s.r.o. 640,00 640.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Obec Pribeta 312,00 312.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka tonerov Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 3 414,00 3414.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, Ricoh, Xerox) Krajská prokuratúra 1 270,00 1270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál do tlačiarní Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 932,00 1932.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originál tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení Domov sociálnych služieb 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery pre tlačiareň HP Color LaserJet MFP M477fdw - originálne náplne HOREZZA, a.s. 950,00 950.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 220,00 220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 320,00 320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Liptovský Mikuláš 3 400,00 3400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery do MF zariadenia Kyocera TASKalfa 250Ci/300Ci/400Ci/500Ci Ústav polymérov SAV 808,00 808.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner-originál Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 94,50 94.5 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálny toner Canon CLBP 731H BK, CLBP 731 CYAN, CLBP 731 YELLOW, CLBP 731 MAGENTA, Nemocnice s poliklinikami n.o. 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonery Centrum právnej pomoci 10 902,00 10902.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI, RICOH) Krajská prokuratúra 3 100,00 3100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov Okresný súd Banská Bystrica 1 450,00 1450.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Canon C-EXV 33 toner black originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 139,00 139.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner Ústav experimentálnej fyziky SAV 151,40 151.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery - originál od výrobcov zariadení daných značiek (HP, Canon, OKI) Krajská prokuratúra 3 490,00 3490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 3 630,00 3630.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne - originál Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 49 232,40 49232.4 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 60F2H00 do tlačiarne Lexmark MX410de Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originály tonerov do laserových tlačiarní Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner do multif.zariadenia Canon i-SENSYS MF 416dw - Canon 719H Krajská prokuratúra Trnava 260,00 260.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner Lexmark 50F2X00 do tlačiarne Lexmark MS 415dn Krajská prokuratúra Trnava 460,00 460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
toner do laserovej tlačiarne HP LJ 1005/1006, typ CB435A Environmentálny fond 100,00 100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Krajská prokuratúra 760,00 760.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 423,00 423.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery "CLEMENTIA", Zariadenie sociálnych služieb Kovarce 1 250,00 1250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 780,00 3780.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 163,00 6163.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerová náplň originál - Q2612A Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 85,00 85.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 310,00 4310.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarne Ústav experimentálnej fyziky SAV 466,00 466.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 279,06 1279.06 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 350,00 1350.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
pamäťové médiá, náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 225,20 225.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery do tlačiarní UNIVERZITA J. SELYEHO 475,80 475.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toner originálny Ústav experimentálnej fyziky SAV 675,66 675.66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonerové kazety Ústav experimentálnej fyziky SAV 512,00 512.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonery HP, OKI Ústav experimentálnej fyziky SAV 142,96 142.96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Alternatívny, kompatibilný , ekvivalentný toner HP CB436A Black pre HP LaserJet M1120 MFP Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 14,00 14.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Atramentové kazety do tlačiarne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 55,00 55.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní originálnych Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 787,00 787.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery Samsung Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 100,30 100.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery Ústav merania SAV 281,00 281.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní originálnych Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 628,00 1628.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 602,00 1602.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do fotokopírovacích strojov HP Okresný súd Banská Bystrica 1 400,00 1400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne a alternatívne (kompatibilné) tonery Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota 490,00 490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF283A Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 480,00 480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do laserových tlačiarní - originál Stredná zdravotnícka škola 2 871,00 2871.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CD-R média s potlačou - 700 MB, min. 52x IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní a multifunkčných zariadení Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 106,00 2106.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 550,00 2550.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych a alternatívnych tonerov do tlačiarní Spišská katolícka charita 430,00 430.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Disk CD-R Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 860,00 860.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery - kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 90,00 90.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Canon 725, Canon 728, Canon 712 - originál Základná škola Jilemnického ulica č.204/11 Dunajská Streda 260,00 260.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne Mesto Košice 59 989,20 59989.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge a náplne do tlačiarní Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 150 000,00 150000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery. Seniorcentrum Staré Mesto 450,00 450.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 72 457,20 72457.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery do laserovej tlačiarne Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 130,00 130.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery HP CF380X, CF381A, CF382A, CF383A Mesto Vranov nad Topľou 880,00 880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Printable média CD-R, DVD-R Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 812,60 1812.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne do atramentovej tlačiarne Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 97,00 97.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
originálne tonerové náplne do tlačiarne Lexmark MS617dn Okresný súd Banská Bystrica 3 600,00 3600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Brother originál Ústav experimentálnej fyziky SAV 66,08 66.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
CD-R 700MB 52x Printable Slim box Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 45,00 45.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 202,00 1202.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CD-R média Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 936,00 1936.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne Záchranná služba 28 740,80 28740.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne a kompatibilné (alternatívne) tonery do tlačiarní Obec Raslavice 110,00 110.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonerové náplne-kompatibilné Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 150,00 150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 116,00 3116.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 440,00 2440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 705,00 3705.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tlač a kopírovanie Ústav experimentálnej fyziky SAV 2 395,97 2395.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 703,00 2703.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CD-R , 700 MB, 52x + papierový obal Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 125,76 125.76 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 811,00 3811.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CD-R média s potlačou - 700 MB, min. 52x IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 161,00 1161.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery a atramenty do tlačiarní Samsung, OKI, Epson Ústav experimentálnej fyziky SAV 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery - tonery pre tlačiareň HP F4580 Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 317,97 317.97 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náplne do tlačiarní Ústav experimentálnej fyziky SAV 119,00 119.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery a jednotka na zber tonera Ústav experimentálnej fyziky SAV 802,00 802.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 537,00 537.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 757,00 3757.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery Školský internát Považská 7, Košice 650,00 650.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne tonery Brother a HP Ústav experimentálnej fyziky SAV 341,66 341.66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 077,00 2077.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 476,00 3476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál pre tlačiarne, kopírovacie stroje a faxy od výrobcov zariadení požadovaných značiek Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 43 113,00 43113.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonery na rok 2019 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 72 454,80 72454.8 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 830,00 3830.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne 2019 Mesto Košice 64 978,20 64978.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 466,00 3466.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 939,00 1939.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 807,00 1807.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, náplne do tlačiarní, pásky a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 154 526,72 154526.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 344,00 3344.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 744,00 2744.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 153,00 4153.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka originálnych tonerov a farieb do tlačiarní Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 6 190,00 6190.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 080,00 4080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 710,00 2710.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 347,00 2347.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 843,00 2843.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CD-R média Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 900,00 900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 844,00 3844.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a originálne cartridge do tlačiarní a multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 048,00 1048.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 358,00 3358.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 434,00 2434.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 062,00 4062.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 628,00 3628.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 585,00 3585.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne tonerové náplne a spotrebný materiál Záchranná služba 45 982,77 45982.77 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 136,00 4136.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 996,00 2996.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 34 246,00 34246.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 824,00 2824.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 29 353,00 29353.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 121,00 4121.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 079,00 4079.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 854,00 3854.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Originálne tonery, jeden typ - kompatibilných tonerov, originálne cartridge a originálne optické jednotky do tlačiarní, multifunkčných zariadení. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 1 500,00 1500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne 2020 Mesto Košice 76 984,80 76984.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 185,00 3185.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, náplne do tlačiarní, pásky a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168 000,00 168000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 065,00 4065.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 149,00 4149.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 154,00 4154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 132,00 4132.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 925,00 3925.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonery na rok 2020 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 56 869,20 56869.2 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 544,00 3544.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 106,00 4106.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 686,00 3686.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 708,00 3708.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 225,00 3225.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 057,00 4057.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 156,00 4156.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CD-R média Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 350,00 350.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 553,00 3553.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 154,00 4154.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 147,00 4147.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 136,00 4136.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 846,00 3846.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 122,00 4122.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 166,00 4166.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 425,00 3425.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Tonerové náplne II Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 35 923,00 35923.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CD-R média Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 435,00 435.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 799,00 2799.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 232,00 3232.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 4 115,50 4115.5 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne Mestská časť Košice-Nad Jazerom 4 800,00 4800.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 685,80 3685.8 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 932,00 3932.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Printable média CD-R, DVD-R Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 840,00 1840.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery, cartridge, náplne do tlačiarní, pásky a príslušenstvo Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 168 000,00 168000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení /Originály+Renovácie/ Stredná odborná škola Ostrovského 1, Košice 7 500,00 7500.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov, cartridgov a pások do kancelárskej techniky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 126 285,95 126285.95 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka tonerov do laserových a atramentových tlačiarní. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 254,00 3254.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Ústav experimentálnej fyziky SAV 725,20 725.2 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 62 030,64 62030.64 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonerové náplne a spotrebný materiál Záchranná služba 11 130,44 11130.44 EUR 2021 Tovary Nie 1
Tonery Gymnázium Milana Rastislava Štefánika 10 000,00 10000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CD-R 52x700MB, obálka na CD s okienkom Nemocnica svätého Michala, a. s. 1 617,34 1617.34 EUR 2021 Tovary Nie 1
Nové tonerové náplne 2021 Mesto Košice 29 347,20 29347.2 EUR 2021 Tovary Nie 1http://www.euromedia.sk


+421556446328

+4215564463281


obchod@euro-media.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 392 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Eduard Kvasnica
Adresa:
Žltá 19 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboslava Kvasnicová
Adresa:
Žltá 19 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboslava Kvasnicová
Adresa:
Žltá 19 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Eduard Kvasnica
Adresa:
Žltá 19 Žilina 01003
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
RNDr. Ing. Jozef Vajda
Adresa:
Sokoľ 244 Družstevná pri Hornáde 04431
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Kľuska
Adresa:
Šípková 20 Senec 90301
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
MM law firm s.r.o.
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
M │M law firm s.r.o.
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001
Meno:
JUDr. Martin Morochovič
Adresa:
Jánošíkova 7 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.04.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 24.07.2017 do: 9.04.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×