Dodávateľ

GlobalMed a. s.

Ivanka pri Dunaji
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GlobalMed a. s.

IČO: 46630759

Adresa: Drieňová 34, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-F2295

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Február 2020

Záznam platný do: 17. Február 2023

Posledná zmena: 20. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 526 995,00 EUR 3 3
2015 844 335,00 EUR 6 7
2016 1 414 224,95 EUR 4 4
2017 4 035 628,70 EUR 6 7
2019 2 381 756,00 EUR 4 4
2020 1 905 175,00 EUR 4 6
2021 191 589,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 526 995,00 EUR 3 3
2015 838 735,00 EUR 2 3
2016 1 418 156,95 EUR 7 7
2017 4 037 296,70 EUR 7 8
2019 2 381 756,00 EUR 4 4
2020 1 905 175,00 EUR 4 6
2021 191 589,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 24 950,00 24950.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 5 233 166,65 5233166.65 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 275 068,00 275068.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 2 093 583,00 2093583.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 288 305,00 288305.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 1 035 687,00 1035687.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 65 450,00 65450.00 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 1 948 939,00 1948939.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 334 555,00 334555.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Stereotaktický rám pre potreby Neurochirurgickej kliniky Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 117 480,00 117480.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 413,00 23413.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre neurointervenčnú rádiologickú liečbu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 364 777,00 364777.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Navigačný systém pre oddelenie neurochirurgie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 191 666,00 191666.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449,00 28880449.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821,00 591821.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú radiológiu Univerzitná nemocnica Martin 3 378 162,00 3378162.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779,00 701779.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 299 002,00 1299002.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554,00 508554.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zdravotnícke pomôcky pre intervenčnú a invazívnu kardiológiu vrátane príslušenstva Univerzitná nemocnica Martin 3 823 176,00 3823176.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Sety na uzatváranie artérií po punkcii Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 294 346,00 1294346.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 2
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexné periférne aortálne intervencie a neurointervencie. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 104 084,00 5104084.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu so zreteľom na transkatétrovú liečbu štrukturálnych chýb srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 996 198,00 5996198.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029,00 441029.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dvojvrstvový BMS karotický stent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 760,00 9760.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Navigačný systém pre neurochirurgiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 191 666,00 191666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dvojvrstvový BMS karotický stent Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 197 818,80 197818.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stereotaktický rám pre potreby neurochirurgickej kliniky Fakultná nemocnica Nitra 77 825,00 77825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedické a spondylochirurgické systémy Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 747 031,00 2747031.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ŠZM pre invazívnu a intervenčnú kardiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 334 046,00 24334046.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný a špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 009 003,00 17009003.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre nekoronárne, vaskulárne, diagnostické a terapeutické rádiologické intervencie Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 416 363,00 12416363.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 498 077,00 4498077.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú rádiológiu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 239 580,00 21239580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre oddelenie arytmií a kardiostimulácie určený predovšetkým pre diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 378 088,00 3378088.0 EUR 2020 Tovary Nie 3
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 65 099,00 65099.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 99 374,00 99374.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rozvierač na driekovú chrbticu Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 25 000,00 25000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre komplexnú intervenčnú liečbu kardiovaskulárnych ochorení srdca a ciev Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 874 812,00 2874812.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 76 874,00 76874.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

rzounek@globalmed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 121 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Michal Rzounek
Adresa:
Karloveská 24 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Michal Rzounek
Adresa:
Karloveská 24 Bratislava 84104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Anna Bezáková
Adresa:
Zochova 20 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×