Dodávateľ

AGROBON Zvolen, spol. s r.o.

Zvolenská Slatina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AGROBON Zvolen, spol. s r.o.

IČO: 36033871

Adresa: SNP 143, Zvolenská Slatina

Registračné číslo: 2018/6-PO-E8286

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 19. Jún 2018

Záznam platný do: 19. Jún 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 676 000,00 EUR 1 1
2015 384 000,00 EUR 1 1
2016 1 211 790,84 EUR 5 12
2017 1 056 998,00 EUR 7 8
2018 290 866,67 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 676 000,00 EUR 1 1
2015 384 000,00 EUR 1 1
2016 1 211 790,84 EUR 5 12
2017 1 056 998,00 EUR 7 8
2018 290 866,67 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Sľažany 1 6 500,00 6500.00 EUR
Obec Oravský Podzámok 1 76 716,00 76716.00 EUR
Obec Prenčov 1 0,00 0.00 EUR
Obec Partizánska Ľupča 1 88 750,00 88750.00 EUR
Mesto Kremnica 1 481 083,00 481083.00 EUR
Zoologická záhrada 1 19 916,67 19916.67 EUR
RD SITNO PRENČOV a.s. 1 676 000,00 676000.00 EUR
EKO-Produkt, s.r.o. 1 287 800,00 287800.00 EUR
Obec Príbelce 1 80 416,67 80416.67 EUR
Obec Ďurdové 1 0,00 0.00 EUR
Ing. Marian Mráz 1 384 000,00 384000.00 EUR
Obec Budča 1 47 574,17 47574.17 EUR
VJARSPOL, s.r.o. 8 850 000,00 850000.00 EUR
MA-PE,s.r.o. 2 457 280,00 457280.00 EUR
Obec Hronsek 1 48 900,00 48900.00 EUR
Obec Vlkanová 1 40 870,00 40870.00 EUR
Obec Dobroč 1 72 800,00 72800.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 1 049,00 1049.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Linka na pozberovú úpravu RD SITNO PRENČOV a.s. 642 000,00 642000.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Dodanie kombajnu s príslušenstvom Ing. Marian Mráz 385 000,00 385000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Poľnohospodárske stroje a zariadenia VJARSPOL, s.r.o. 1 309 200,00 1309200.0 EUR 2016 Tovary Áno 8
Poľnohospodárske stroje EKO-Produkt, s.r.o. 287 800,00 287800.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Obstaranie kolesového traktora s príslušenstvom Obec Oravský Podzámok 90 100,00 90100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup veľkokapacitnej štiepkovacej technológie MA-PE,s.r.o. 1 995 254,00 1995254.0 EUR 2017 Tovary Áno 2
Dodanie technológie na vybavenie zberného dvora mesta Kremnica Mesto Kremnica 481 083,00 481083.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktorový fekálny náves nový Obec Sľažany 7 900,00 7900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samozberací príves pre poľnohospodárstvo Zoologická záhrada 30 156,00 30156.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s nosičom kontajnerov s hydraulickou rukou Obec Budča 65 000,00 65000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s návesom Obec Vlkanová 49 176,00 49176.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Poetinger SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 052,53 1052.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup prídavných zariadení na komunálnu techniku Obec Ďurdové 106 494,62 106494.62 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Prenčov 78 700,80 78700.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor CASE IH FARMALL 85 A s čelným nakladačom TL 140 SL a traktorový náves TN NKR 9,6 Obec Dobroč 87 372,00 87372.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s nosičom kontajnerov a kontajnerom Obec Hronsek 59 160,00 59160.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup strojového vybavenia pre zberný dvor Obec Príbelce 106 216,00 106216.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Partizánska Ľupča 107 080,00 107080.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
+421455369311


agrobon.zvolen@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 38 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ľubomír Nosáľ
Adresa:
Lesnícka 9 Vígľaš 96202
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Bohuš
Adresa:
Vlkanovská 57 Vlkanová 97631
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
12. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×