Dodávateľ

ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.

IČO: 36562611

Adresa: Potravinárska 6, Nitra

Registračné číslo: 2021/11-PO-F8029

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 26. November 2021

Záznam platný do: 26. November 2024

Posledná zmena: 27. November 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 45 067,00 EUR 1 1
2015 11 820,00 EUR 1 1
2016 370 486,48 EUR 13 13
2017 2 958,33 EUR 1 1
2018 644 063,00 EUR 8 8
2022 500 000,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 45 067,00 EUR 1 1
2015 11 820,00 EUR 1 1
2016 370 486,48 EUR 13 13
2017 2 958,33 EUR 1 1
2018 500 000,00 EUR 1 1
2020 40 693,00 EUR 2 2
2021 88 839,00 EUR 4 4
2022 514 531,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 10 1 494 063,00 1494063.00 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 45 067,00 45067.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 318,32 318.32 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 11 820,00 11820.00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 8 20 727,49 20727.49 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 665,00 665.00 EUR
Malá Fatra 1 1 734,00 1734.00 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Tlač a grafické spracovanie materiálov NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 77 000,00 77000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 168 000,00 168000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Polygrafické služby Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 350 000,00 350000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000,00 500000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Uverejnenie inzercie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 360,00 360.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač knihy (sc2) Vysoká škola múzických umení v Bratislave 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 465,00 465.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 777,00 10777.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač brožúry v slovenskom a v anglickom jazyku Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač propagačnej brožúry Malá Fatra 2 000,00 2000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 335,00 335.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač reklamnej brožúry Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 233,28 233.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlačiarenské práce - tlač brožúr Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 280,00 280.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletínu A5 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 800,00 800.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač bulletinu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 500,00 500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlačiarenské služby (tlač učebníc, zborníkov, monografií, katalógu a účelových publikácií) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Tlač univerzitného časopisu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 5 340,00 5340.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 10 742,00 10742.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 29 951,00 29951.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 14 474,00 14474.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 11 998,00 11998.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 31 133,00 31133.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 31 234,00 31234.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2021 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 500 000,00 500000.0 EUR 2022 Služby Nie 1
Polygrafické služby 2017 Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 14 531,00 14531.0 EUR 2018 Služby Nie 1

sabo@forpress.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 567 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Andrej Prokypčák
Adresa:
Bajkalská 2 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Milan Sabo
Adresa:
Ďumbierska 37 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Október 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jana Jánošková
Adresa:
Štefánikova 27 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.10.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×