Dodávateľ

ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ELZA - Elektromontážny závod Bratislava a. s.

IČO: 31322999

Adresa: Račianska 162, Bratislava

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2544

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Marec 2020

Záznam platný do: 12. Marec 2023

Posledná zmena: 1. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 51 701,00 EUR 1 1
2015 3 556 810,00 EUR 8 8
2016 3 083,33 EUR 1 1
2017 369 600,00 EUR 1 1
2018 275 586,00 EUR 1 1
2019 54 266 585,00 EUR 1 1
2020 337 981,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 51 701,00 EUR 1 1
2015 3 556 810,00 EUR 8 8
2016 3 083,33 EUR 1 1
2017 369 600,00 EUR 1 1
2019 54 542 171,00 EUR 2 2
2020 337 981,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Žilina 2 797 256,00 797256.00 EUR
Obec Nimnica 1 263 428,00 263428.00 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 2 645 186,00 645186.00 EUR
Mesto Rajec 1 528 067,00 528067.00 EUR
Obec Turie 1 306 695,00 306695.00 EUR
Mesto Nové Zámky 1 372 014,00 372014.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 54 266 585,00 54266585.00 EUR
Mesto Hlohovec 1 744 241,00 744241.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 337 981,00 337981.00 EUR
Obec Rudina 1 3 083,33 3083.33 EUR
Obec Bojná 1 393 700,00 393700.00 EUR
Obec Višňové 1 203 110,00 203110.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vonkajšie osvetlenie pre navrhovanú stavbu pešej zóny na sídlisku Hájik v Žiline Mesto Žilina 47 000,00 47000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Turie Obec Turie 274 398,00 274398.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia vybraných častí verejného osvetlenia mesta Žilina Mesto Žilina 640 705,00 640705.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia Obec Bojná 391 860,00 391860.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Nové Zámky Mesto Nové Zámky 296 936,00 296936.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Obci Višňové Obec Višňové 174 369,00 174369.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v Meste Rajec Mesto Rajec 442 797,00 442797.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Nimnica Obec Nimnica 217 694,00 217694.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Modernizácia verejného osvetlenia v meste Hlohovec LED technológiou Mesto Hlohovec 646 864,00 646864.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Dodanie 8 ks pevných a výsuvných polí s rýchlovypínačom do meniarne Dolné hony Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 369 600,00 369600.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Doplnenie osvetlenia Obec Rudina 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
TT Cintorínska - Dunajská Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 275 586,00 275586.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála Hlavné mesto SR Bratislava 54 266 585,00 54266585.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 337 981,00 337981.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
+421907713962


sekretariat.ba@elza.sk
elzaba@elza.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Michal Kudzia
Adresa:
ul. Račianska 162 Bratislava - mestská časť Rača 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
26. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Madura
Adresa:
Budimír 375 Budimír 044 43
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Borodáč
Adresa:
Granátová 5 Žilina - Bytčica 01009
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Kudzia
Adresa:
ul. Račianska 162 Bratislava - mestská časť Rača 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
26. Február 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Madura
Adresa:
Budimír 375 Budimír 044 43
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marián Borodáč
Adresa:
Granátová 5 Žilina - Bytčica 01009
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Kudzia
Adresa:
Račianska 162 Bratislava 83154
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Jarmila Kováčová
Adresa:
Boženy Němcovej 13 Nitra 94901
Meno:
JUDr. Jarmila Kováčová, notár
Adresa:
Gajova 13 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 26.02.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 21.02.2019 do: 26.02.2021

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 21.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×