Dodávateľ

Štefan Jendrušák AGRO - AUTO

Veľká Lomnica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.0

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Štefan Jendrušák AGRO - AUTO

IČO: 43321682

Adresa: Tatranská 517/128, Veľká Lomnica

Registračné číslo: 2019/1-FO-E9722

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 24. Január 2019

Záznam platný do: 24. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 28 841,00 EUR 1 1
2016 41 483,33 EUR 1 1
2017 313 683,31 EUR 9 9
2018 260 626,67 EUR 5 5
2019 83 331,67 EUR 1 1
2020 65 849,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 28 841,00 EUR 1 1
2016 41 483,33 EUR 1 1
2017 313 683,31 EUR 9 9
2018 343 958,34 EUR 6 6
2020 65 849,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 58 700,00 58700.00 EUR
Obec Žakovce 1 45 825,00 45825.00 EUR
Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 2 54 060,00 54060.00 EUR
Obec Hranovnica 1 41 483,33 41483.33 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 58 332,50 58332.50 EUR
Obec Plaveč 1 160 741,67 160741.67 EUR
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 1 28 841,00 28841.00 EUR
Obec Výborná 1 0,00 0.00 EUR
Obec Ľubotín 1 75 746,66 75746.66 EUR
Technické služby mesta Levoča 1 7 149,00 7149.00 EUR
Obec Hrabušice 2 71 665,83 71665.83 EUR
Obec Mengusovce 1 0,00 0.00 EUR
Obec Spišský Štiavnik 2 104 945,00 104945.00 EUR
Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 1 83 331,67 83331.67 EUR
Obec Vítkovce 1 0,00 0.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 2 993,32 2993.32 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Traktor na zimnú a letnú údržbu miestnych komunikácií VPS Vysoké Tatry, s.r.o. 24 000,00 24000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Triedený zber komunálnych odpadov v obci Hranovnica - traktor s príslušenstvom Obec Hranovnica 49 867,20 49867.2 EUR 2016 Tovary Áno 1
Traktor - technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Hrabušice 94 111,80 94111.8 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technika pre zberný dvor Obec Spišský Štiavnik 65 400,00 65400.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor s lesnou frézou Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 71 000,00 71000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technika pre zberný dvor Obec Ľubotín 107 064,00 107064.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor alebo ekvivalent s príslušenstvom Obec Mengusovce 60 547,00 60547.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor Zetor alebo ekvivalent Obec Vítkovce 31 200,00 31200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Poetinger SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 2 993,32 2993.32 EUR 2017 Tovary Nie 1
Technika pre zberný dvor Obec Spišský Štiavnik 60 547,00 60547.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor - technika pre zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálnych odpadov v obci Obec Hrabušice 84 738,60 84738.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Traktor alebo ekvivalent s príslušenstvom Obec Výborná 65 633,60 65633.6 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kolesový traktor s príslušenstvom Obec Žakovce 55 000,00 55000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný dvor - technológie Obec Plaveč 193 000,00 193000.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup traktora Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 32 075,00 32075.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup kolesového traktora Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka 23 300,00 23300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Komunálny traktor s príslušenstvom. Verejnoprospešné služby príspevková organizácia Stará Ľubovňa 100 000,00 100000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kolesový traktor Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 81 333,33 81333.33 EUR 2020 Tovary Nie 1
Benzínová fréza na pne s pojazdom Technické služby mesta Levoča 7 160,00 7160.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+421524422587


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Štefan Jendrušák
Adresa:
Tatranská 517/128 Veľká Lomnica 059 52
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Štefan Jendrušák
Adresa:
Tatranská 517/128 Veľká Lomnica 059 52
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Radoslav Soták
Adresa:
Námestie Slobody 7 Michalovce 07101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×