Dodávateľ

P & L Slovakia, spol. s.r.o.

Horná Streda
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.1

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: P & L Slovakia, spol. s.r.o.

IČO: 36330841

Adresa: Partizánska 401, Horná Streda

Registračné číslo: 2021/2-PO-F5634

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Február 2021

Záznam platný do: 15. Február 2024

Posledná zmena: 16. Február 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 64 280,00 EUR 1 1
2015 40 000,00 EUR 1 1
2016 53 000,00 EUR 1 1
2017 97 016,00 EUR 2 2
2018 409 716,33 EUR 7 9
2019 140 278,00 EUR 2 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 64 280,00 EUR 1 1
2015 40 000,00 EUR 1 1
2016 53 000,00 EUR 1 1
2017 97 016,00 EUR 2 2
2018 409 716,33 EUR 7 9
2019 140 278,00 EUR 2 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 96 300,00 96300.00 EUR
Obec Málinec 1 64 280,00 64280.00 EUR
Technické služby, s.r.o. 2 181 060,00 181060.00 EUR
Správa mestskej zelene v Košiciach 1 20 760,00 20760.00 EUR
AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 2 93 000,00 93000.00 EUR
Obec Moča 3 125 820,00 125820.00 EUR
Obec Dúbravy 1 0,00 0.00 EUR
Obec Prašník 3 139 438,00 139438.00 EUR
Obec Plevník - Drienové 1 14 458,00 14458.00 EUR
Obec Dubovce 2 68 458,33 68458.33 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 716,00 716.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Podpora separácie biologicky rozložiteľných odpadov v obci Málinec - Nákup technologického zariadenia Obec Málinec 132 128,00 132128.0 EUR 2014 Tovary Áno 1
Radličkový kyprič AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 44 870,00 44870.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Manipulačná technika na nakladanie s odpadom Technické služby, s.r.o. 100 700,00 100700.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor Technické služby, s.r.o. 80 360,00 80360.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Sejací stroj na širokoriadkové plodiny AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. 54 000,00 54000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náhradné diely na Poetinger SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 727,97 727.97 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lis na balíky a balička krmovín LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 99 000,00 99000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberný dvor - technické vybavenie -traktor, čelný nakladač, vlečka, štiepkovač drevnej hmoty Obec Dubovce 60 600,00 60600.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zberný dvor - technické vybavenie - drvič drobnej stavebnej sute Obec Dubovce 25 100,00 25100.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Traktor s príslušenstvom Obec Dúbravy 227 445,60 227445.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vyberač stromov Správa mestskej zelene v Košiciach 20 833,00 20833.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technologické vybavenie zberného dvora obce Prašník Obec Prašník 219 301,00 219301.0 EUR 2018 Tovary Áno 3
Technika pre zberný dvor v obci Plevník-Drienové Obec Plevník - Drienové 288 408,00 288408.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Mechanizmy pre zberný dvor obce Moča Obec Moča 194 820,00 194820.0 EUR 2019 Tovary Áno 3

rsegesova@pal.cz

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Petr Lebeda
Adresa:
Horní Lhota 74 Horní Lhota 76323
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Luboš Pelánek
Adresa:
Lužné 997 Luhačovice 76326
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Lebeda
Adresa:
Horní Lhota 74 Horní Lhota 76323
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Luboš Pelánek
Adresa:
Lužné 997 Luhačovice 76326
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Antonín Šedek
Adresa:
Nerudova 310 Kralice na Hané 79812
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
10. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Zuzana Lenzová LL.M.
Adresa:
Kováčska 4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×