Dodávateľ

MEDIKO. spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDIKO. spol. s r.o.

IČO: 31402917

Adresa: Šustekova 2, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1331

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Október 2019

Záznam platný do: 3. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 34 881,00 EUR 1 1
2015 17 250,00 EUR 1 1
2016 75 157,58 EUR 17 17
2017 65 097,86 EUR 13 13
2018 80 662,24 EUR 17 21
2019 26 008,25 EUR 2 2
2020 25 194,45 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 34 881,00 EUR 1 1
2015 17 250,00 EUR 1 1
2016 75 157,58 EUR 17 17
2017 65 097,86 EUR 13 13
2018 75 808,24 EUR 12 16
2019 29 519,25 EUR 6 6
2020 26 537,45 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 25 500,00 25500.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 2 133,77 2133.77 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 20 500,00 20500.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 7 643,90 7643.90 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 5 75 818,76 75818.76 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 719,99 719.99 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 13 333,33 13333.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 2 175,00 2175.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 19 39 472,64 39472.64 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 11 750,00 11750.00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 4 102 246,99 102246.99 EUR
Neurobiologický ústav SAV 2 600,00 600.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 13 18 892,00 18892.00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 3 465,00 3465.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Chirurgický šicí materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 37 120,00 37120.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 947 781,00 1947781.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál pre potreby Kliniky srdcovej chirurgie Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 299 002,00 1299002.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 277 953,00 277953.0 EUR 2018 Tovary Nie 5
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 25 841,00 25841.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 41 456,00 41456.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 922,94 922.94 EUR 2016 Tovary Nie 1
Skalpelové čepielky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 45,60 45.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 791,44 791.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 3 974,51 3974.51 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál I. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22 264,50 22264.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pitevných nástrojov Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 14 111,64 14111.64 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 22 478,00 22478.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šicí materiál – SILON monofilament Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 3 848,00 3848.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 844,57 844.57 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické nástroje pre chirurgické sitá alebo ekvivalent Ľubovnianska nemocnica, n. o. 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 866,44 866.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické nástroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 834,00 834.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 657,79 1657.79 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 727,00 727.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inštrumentárium - Pinzety a ihelce Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 090,37 7090.37 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 847,49 1847.49 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 041,69 2041.69 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický spotrebný materiál Neurobiologický ústav SAV 763,00 763.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 840,47 840.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 624,39 624.39 EUR 2017 Tovary Nie 1
CIEVNY OPERAČNÝ SET Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 900,00 9900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 24 380,00 24380.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 035,05 1035.05 EUR 2017 Tovary Nie 1
Indikátorové štítky a plomby Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 17 361,00 17361.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický šicí materiál alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 24 404,27 24404.27 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícke pomôcky a náčinie Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 864,00 864.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické nástroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 550,00 550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 523,34 1523.34 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 275,04 275.04 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgický spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 463,00 463.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Skalpelové čepielky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 76,00 76.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgický šijací materiál Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 23 219,00 23219.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 002,82 14002.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 517,32 517.32 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgický šicí materiál alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 28 942,45 28942.45 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 44 206,00 44206.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické nástroje - očné operácie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 229,00 2229.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgický zdravotnícky spotrebný materiál 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 885,00 885.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 37 455,00 37455.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 35 245,00 35245.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 12 950,72 12950.72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 34 605,00 34605.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 33 223,00 33223.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál a liečivá pre potreby pacientov Nemocnice s poliklinikou, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 38 847,00 38847.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgický šicí materiál alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 16 971,01 16971.01 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgické šitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 14 908,30 14908.3 EUR 2020 Tovary Nie 1
Kirschnerove drôty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 315,00 315.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgický šicí materiál alebo "ekvivalent" Ľubovnianska nemocnica, n. o. 14 452,46 14452.46 EUR 2020 Tovary Nie 1
+42162414133


mediko@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 101 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhMr. Štefánia Sochorová
Adresa:
Šustekova 20 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monika Križanová
Adresa:
Šustekova 8 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhMr. Štefánia Sochorová
Adresa:
Šustekova 20 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Monika Križanová
Adresa:
Šustekova 8 Bratislava 85104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
2. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Andrej Maar
Adresa:
Dunajská 6 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×