Dodávateľ

FORA - STAV, s.r.o.

Šurany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: FORA - STAV, s.r.o.

IČO: 36673749

Adresa: Hledíkova 3, Šurany

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2564

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Marec 2020

Záznam platný do: 18. Marec 2023

Posledná zmena: 11. Júl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 775 833,00 EUR 2 2
2017 148 750,00 EUR 1 1
2018 395 863,00 EUR 2 2
2019 212 395,00 EUR 1 2
2020 344 250,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 775 833,00 EUR 2 2
2017 148 750,00 EUR 1 1
2018 395 863,00 EUR 2 2
2019 212 395,00 EUR 1 2
2020 344 250,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 129 675,00 129675.00 EUR
Mesto Šurany 3 265 548,00 265548.00 EUR
Obec Mojmírovce 1 1 722 680,00 1722680.00 EUR
Obec Selice 1 148 750,00 148750.00 EUR
Odborné učilište internátne Mojmírovce 1 214 575,00 214575.00 EUR
Obec Komjatice 1 183 920,00 183920.00 EUR
Obec Trávnica 1 211 943,00 211943.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia strešného plášťa Športovej haly v Šuranoch Mesto Šurany 79 727,00 79727.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Regionálne múzeum Mojmírovce - stavebné práce Obec Mojmírovce 1 728 468,00 1728468.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Stavebné úpravy obecného úradu obec Selice. Obec Selice 148 750,00 148750.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice Obec Komjatice 183 920,00 183920.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Separovaný zberný dvor Trávnica Obec Trávnica 218 498,00 218498.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prístavba Materskej školy Mostná 1 Šurany Mesto Šurany 212 395,00 212395.0 EUR 2019 Práce Áno 2
Zníženie energetickej náročnosti budovy OUI Mojmírovce v elokovanom pracovisku v Palárikove Odborné učilište internátne Mojmírovce 216 015,00 216015.0 EUR 2020 Práce Áno 1
"Učíme sa pre prax“ – stavebné práce Nitriansky samosprávny kraj 353 992,00 353992.0 EUR 2020 Práce Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 17 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Igor Foltín
Adresa:
MDŽ 6 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrik Rampašek
Adresa:
Mostná 2 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Patrik Rampašek
Adresa:
Mostná 2 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Foltín
Adresa:
MDŽ 6 Šurany 94201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Peter Mačaj
Adresa:
Dolná 7 Banská Štiavnica 96901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×