Dodávateľ

Ing. Miloš Ladický ELMED

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Miloš Ladický ELMED

IČO: 30924146

Adresa: Jánošíkova 73, Piešťany

Registračné číslo: 2019/9-FO-F1097

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. September 2019

Záznam platný do: 2. September 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 28 581,00 EUR 1 1
2016 85 326,17 EUR 8 8
2017 38 544,49 EUR 3 3
2018 12 790,00 EUR 2 2
2019 380 328,00 EUR 4 4
2020 130 430,00 EUR 2 2
2021 105 520,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 28 581,00 EUR 1 1
2016 85 326,17 EUR 8 8
2017 38 544,49 EUR 3 3
2018 12 790,00 EUR 2 2
2019 380 328,00 EUR 4 4
2020 130 430,00 EUR 2 2
2021 105 520,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Žilinský samosprávny kraj 1 28 581,00 28581.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 78 272,17 78272.17 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 5 247,50 5247.50 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 301,00 1301.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 28 899,99 28899.99 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 8 776,00 8776.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 1 10 810,00 10810.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 9 401,00 9401.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 95 558,00 95558.00 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 6 887,00 6887.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 57 700,00 57700.00 EUR
Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 1 0,00 0.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 2 243 557,00 243557.00 EUR
Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 1 83 680,00 83680.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 1 46 750,00 46750.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 76 099,00 76099.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava a rozšírenie komunikačného systému sestra – klient pre ZpS a DSS Dolný Kubín Žilinský samosprávny kraj 23 819,00 23819.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Novorodenecké lôžka Univerzitná nemocnica Bratislava 5 184,00 5184.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávačka na dýchacie cesty a odsávanie hlienov. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 068,05 2068.05 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hubbardov kúpeľ Nemocnica Poprad a. s. 16 600,00 16600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 2 647,50 2647.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicínska odsávačka sekrétov Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 6 663,00 6663.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava komunikačného systému sestra - klient Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín 29 988,19 29988.19 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stacionárny diagnostický sonograf pre urologické vyšetrenie Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 60 000,00 60000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvuková čistička inštrumentov Fakultná nemocnica Trenčín 2 900,00 2900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
EKG prístroj Fakultná nemocnica Trenčín 4 400,00 4400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa FL-2010 MS Fakultná nemocnica Trnava 6 300,00 6300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrasonografický prístroj Univerzitná nemocnica Martin 53 650,00 53650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyhrievané novorodenecké postieľky Univerzitná nemocnica Bratislava 12 440,00 12440.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 910,00 2910.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Novorodenecké výhrevné lôžko s fototerapiou Ľubovnianska nemocnica, n. o. 11 300,00 11300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Novorodenecké a detské postieľky Univerzitná nemocnica Bratislava 165 990,00 165990.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 1 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 216 557,00 216557.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Anestéziologický prístroj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 95 558,00 95558.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306,00 671306.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Modernizácia Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku - kardiotokografy a inkubátory Nemocnica Dr.Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 83 680,00 83680.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Fototerapeutická lampa Univerzitná nemocnica Bratislava 2 424,00 2424.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov) Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 235 453,00 1235453.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Nákup zariadenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19 Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 212 400,00 212400.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 157 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Miloš Ladický
Adresa:
Žilinská 56A Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miloš Ladický
Adresa:
A. Dubčeka 14 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
AK Dlhopolec s.r.o.
Adresa:
Nám. SNP 27 Zvolen 960 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×