Dodávateľ

Zeppelin SK s.r.o.

Banská Bystrica - Kráľová
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Zeppelin SK s.r.o.

IČO: 31579710

Adresa: Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová

Registračné číslo: 2020/3-PO-C9054

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Marec 2020

Záznam platný do: 27. Marec 2023

Posledná zmena: 12. August 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 954 850,00 EUR 4 4
2017 128 515,00 EUR 2 2
2018 418 618,00 EUR 5 5
2019 40 100,00 EUR 3 3
2020 77 773,36 EUR 5 5
2021 2 926 861,00 EUR 5 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 3 954 850,00 EUR 4 4
2017 128 515,00 EUR 3 3
2018 418 618,00 EUR 4 4
2019 40 100,00 EUR 3 3
2020 77 773,36 EUR 5 5
2021 2 926 861,00 EUR 5 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 6 646 434,36 6646434.36 EUR
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 1 44 900,00 44900.00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 59 415,00 59415.00 EUR
Mesto Tornaľa 1 3 300,00 3300.00 EUR
AT DUNAJ, spol. s r.o. 1 91 600,00 91600.00 EUR
Obec Staškov 1 69 100,00 69100.00 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 118 878,00 118878.00 EUR
Anna Pribolová 1 83 250,00 83250.00 EUR
AT AGROCES, spol. s r.o. 1 175 000,00 175000.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 0,00 0.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 187 700,00 187700.00 EUR
Mestské služby mesta 1 67 140,00 67140.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Obstaranie teleskopického nakladača do živočíšnej výroby Anna Pribolová 87 200,00 87200.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Teleskopický manipulátor pre spoločnosť AT AGROCES, spol. s r.o. AT AGROCES, spol. s r.o. 193 138,00 193138.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Nákup nakladača do ŽV pre spoločnosť AT DUNAJ, spol. s r.o. AT DUNAJ, spol. s r.o. 101 365,00 101365.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kolesové nakladače LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 155 000,00 6155000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kolesový traktor s rýpadlom a nakladačom TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 59 500,00 59500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rýpadlo - nakladač Obec Staškov 83 000,00 83000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čelný kolesový nakladač Obec Trnovec nad Váhom 87 762,00 87762.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Rýpadlo nakladač Správa mestských komunikácií Poprad 144 000,00 144000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nový, nepoužitý rýpadlo nakladač Mestské služby mesta 67 500,00 67500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šmykom riadený nakladač s príslušenstvom Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves 53 880,00 53880.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiaci stroj na vodné dielo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 187 700,00 187700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nová svahovacia hydraulicky naklápateľná lopata na rýpadlo-nakladač Caterpillar 427 F2 Mesto Tornaľa 4 300,00 4300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prenájom dozéra bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 23 000,00 23000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom vibračného valca bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 14 000,00 14000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Prenájom vibračného valca bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 22 977,53 22977.53 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom bágra bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom vibračného valca bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 18 799,36 18799.36 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom bágra bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 999,00 11999.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom bágra bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 12 000,00 12000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Prenájom vibračného valca bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 29 925,00 29925.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Náhradné diely a servis pre nakladače a stavebnú techniku CATERPILLAR LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 870 063,00 2870063.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
Prenájom kolesového rýpadla nakladača bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 7 137,00 7137.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prenájom dozéra bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 13 200,00 13200.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Prenájom bágra bez obsluhy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 6 540,00 6540.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+4214146660


peter.bancik@zeppelin.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 120 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Peter Bancík
Adresa:
187 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ján Mikula
Adresa:
Matúškova 6 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Silvia Hyžová
Adresa:
Limbová 19 Banská Bystrica 97409
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jan Mlejnek
Adresa:
Nad Octárnou 21 Praha 6 16200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
15. Apríl 2020
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mojmír Lipovský
Adresa:
Nám. Ľ. Štúra 15 Banská Bystrica 97405
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Sloboda
Adresa:
29. augusta 7 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. December 2018
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Soňa Kamenská
Adresa:
Golianova 15 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Marek Ľalík
Adresa:
Karpatská 5 Banská Bystrica 97411
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Barcík
Adresa:
Topoľová 5 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
12. August 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Miroslav Kasper
Adresa:
Topoľová 7 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
15. Apríl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Erik Caban
Adresa:
Agátová 5 Detva 96212
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
7. Júl 2017
Záznam do:
14. December 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stanislav Chládek
Adresa:
Hudečkova 2036/1b Praha 4 - Krč 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
7. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
akl.legal s.r.o.
Adresa:
Skuteckého 33 Banská Bystrica 974 01
Meno:
Advokátska kancelária Laššák s.r.o.
Adresa:
Rudlovská cesta 33 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 12.08.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 15.04.2020 do: 12.08.2021

StiahniZáznam platný od: 14.12.2018 do: 15.04.2020

StiahniZáznam platný od: 7.07.2017 do: 14.12.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×