Dodávateľ

GEODÉZIA Žilina a. s.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: GEODÉZIA Žilina a. s.

IČO: 36859010

Adresa: Hollého 7, Žilina

Registračné číslo: 2019/7-PO-D563

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Júl 2019

Záznam platný do: 10. Júl 2022

Posledná zmena: 8. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 055 549,00 EUR 17 56
2019 500 869,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 738 719,00 EUR 2 9
2016 51 738,00 EUR 3 11
2017 74 759,00 EUR 3 11
2018 48 127,00 EUR 4 8
2019 614 990,00 EUR 6 16
2020 28 085,00 EUR 1 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 39 990,00 39990.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 53 1 015 559,00 1015559.00 EUR
Slovenský hydrometeorologický ústav 1 288 541,00 288541.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 212 328,00 212328.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Geodetické služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 123 600,00 123600.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 088,00 153088.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 4
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 73 141,00 73141.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 4
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 564,00 91564.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 703 537,00 2703537.0 EUR 2015 Služby Nie 6
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 247 447,00 247447.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 4
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 254,00 118254.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 84 683,00 84683.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 339,00 205339.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 310,00 34310.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 764,00 63764.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 68 904,00 68904.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Geodetické služby Slovenský hydrometeorologický ústav 288 541,00 288541.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 248 396,00 248396.0 EUR 2015 Služby Nie 4
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 663,00 41663.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Obnova katastrálneho operátu novým mapovaním 2019 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 694 630,00 694630.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 160 195,00 160195.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 82 006,00 82006.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 103 359,00 103359.0 EUR 2015 Služby Nie 2
+4215620824


zilina@geodezia.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 164 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Igor Jágrik
Adresa:
Brvnište 411 Brvnište 01812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Hoferica
Adresa:
Rozkvet 91 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mitošinka
Adresa:
Hliny 1420/20 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
16. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Jágrik
Adresa:
Brvnište 411 Brvnište 01812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
16. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mitošinka
Adresa:
Hliny 1420/20 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
12. Jún 2018
Záznam do:
16. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rastislav Hoferica
Adresa:
Rozkvet 91 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Jún 2020
Záznam do:
16. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Jágrik
Adresa:
Brvnište 411 Brvnište 01812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
12. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mitošinka
Adresa:
Hliny 1420/20 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
25. Júl 2017
Záznam do:
12. Jún 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Mitošinka
Adresa:
Hliny 1420/20 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Igor Jágrik
Adresa:
Brvnište 411 Brvnište 01812
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
25. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Miroslav Zigo, s.r.o.
Adresa:
Rozkvet 12 Považská Bystrica 01701
Meno:
JUDr. Miroslav Zigo
Adresa:
Nám. A. Hlinku 30 Považská Bystrica 01701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 16.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 4.06.2020 do: 16.12.2020

StiahniZáznam platný od: 31.01.2019 do: 4.06.2020

StiahniZáznam platný od: 12.06.2018 do: 31.01.2019

StiahniZáznam platný od: 25.07.2017 do: 12.06.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×