Dodávateľ

Milan Magula - Mima

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Milan Magula - Mima

IČO: 13981706

Adresa: Husova 2377/4, Bratislava-Nové Mesto

Registračné číslo: 2020/6-FO-F3209

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Jún 2020

Záznam platný do: 1. Jún 2023

Posledná zmena: 2. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 81 499,00 EUR 1 1
2016 11 899,68 EUR 7 7
2017 26 833,29 EUR 3 3
2018 91 427,32 EUR 3 3
2019 42 500,00 EUR 2 2
2020 27 149,16 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 81 499,00 EUR 1 1
2016 11 899,68 EUR 7 7
2017 26 833,29 EUR 3 3
2018 91 427,32 EUR 3 3
2019 42 500,00 EUR 2 2
2020 27 149,16 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 19 166,66 19166.66 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 1 81 499,00 81499.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 81 499,99 81499.99 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 5 749,16 5749.16 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 19 799,99 19799.99 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 273,09 273.09 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 481,53 481.53 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 2 500,00 2500.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 4 11 324,23 11324.23 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 932,50 932.50 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 40 000,00 40000.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 6 416,67 6416.67 EUR
Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 1 666,64 666.64 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 0,00 0.00 EUR
CULTUS Ružinov, a.s. 1 3 999,00 3999.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 1 6 999,99 6999.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Odstránenie havarijneho stavu obvodového plášťa Ťažkých laboratórií Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát 97 510,00 97510.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Žiarovo pozinkované rúry ZN 2" (Ø 60 mm) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 3 894,00 3894.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé žalúzie Vysoká škola múzických umení v Bratislave 1 008,00 1008.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena prasknutých okenných tabulí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600,00 600.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Protipožiarne celopresklenné dvere Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 10 027,20 10027.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž vnútorných horizontálnych žalúzií Centrum vedecko-technických informácií SR 590,00 590.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výmena plastových okien a dverí CULTUS Ružinov, a.s. 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Dodávka a montáž interiérových vertikálnych látkových žalúzií Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 600,00 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup 6 ks skladových kontajnerov Nitriansky samosprávny kraj 23 000,00 23000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sanitárny kontajner SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany 7 000,00 7000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Plastové vchodové dvere Spojená škola s organizačnými zložkami: ZÁKLADNÁ ŠKOLA a gymnázium 800,00 800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výmena prasknutých okenných tabulí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 880,00 880.0 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
Plastové okná a dvere Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 750,00 13750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Unimobunka Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 85 000,00 85000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tabuľové sklo hrúbky 5mm na skleníky BZ Univerzita Komenského v Bratislave 2 500,00 2500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výroba a dodanie viacúčelových kontajnerových buniek. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 40 000,00 40000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Demontáž, dodávka a montáž/Výmena vertikálnych textilných žalúzií Ekonomická univerzita v Bratislave 1 927,00 1927.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Obytný kontajner so sanitou Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 782,00 8782.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Predajné kontajnery MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 120 000,00 120000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
+4212622626


plastoveokna@magula.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 36 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Milan Magula
Adresa:
Husova 4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
28. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Eva Hrinková
Adresa:
Hečkova 18 Bratislava - mestská časť Rača 83151

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.11.2018 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×