Dodávateľ

MOVYS, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MOVYS, a.s.

IČO: 35802286

Adresa: Piesočná 7, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-E3388

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Január 2020

Záznam platný do: 16. Január 2023

Posledná zmena: 1. Október 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 73 384,00 EUR 1 1
2016 124 740,50 EUR 5 5
2017 7 429,94 EUR 3 3
2018 78 171,00 EUR 1 1
2020 5 773 467,00 EUR 1 1
2021 4 506 951,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 73 384,00 EUR 1 1
2016 124 740,50 EUR 5 5
2017 7 429,94 EUR 3 3
2018 78 171,00 EUR 1 1
2020 5 773 467,00 EUR 1 1
2021 4 506 951,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 46 000,00 46000.00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 1 867,50 1867.50 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 2 66 308,52 66308.52 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 1 414,42 1414.42 EUR
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 2 151 555,00 151555.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 4 440,00 4440.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 725,00 1725.00 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 10 415,00 10415.00 EUR
Horská záchranná služba 4 10 280 418,00 10280418.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Servis a opravy chladiacich a VZT zariadení Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 90 251,00 90251.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Klimatizačná jednotka včítane súvisiacich služieb a práce Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 27 484,00 27484.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pozáručný servis a opravy klimatizačných a vzduchotechnických zariadení Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. 78 171,00 78171.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Výmenníky tepla do vzduchotechník Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 4 625,00 4625.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž nástennej klimatizačnej jednotky, demontáž a likvidácia nefunkčnej klimatizačnej jednotky Štatistický úrad Slovenskej republiky 3 192,00 3192.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klimatizácia vnútorných priestorov Mesto Bánovce nad Bebravou 12 500,00 12500.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Pozáručný servis klimatizačných zariadení a oprava výmenou (D,A) /2/ Rozhlas a televízia Slovenska 200 000,00 200000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Inštalácia nových klimatizačných jednotiek vrátane Cu rozvodov s izoláciou, elektroinštalácie a kabeláže v prevádzkovaných priestoroch objednávateľa (4) Rozhlas a televízia Slovenska 5 910,00 5910.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trojcesné ventily a motory do Fan-coilov Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 384,00 3384.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Klimatizačné zariadenie - demontáž, dodávka a montáž Hlavné mesto SR Bratislava 3 325,33 3325.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby Horská záchranná služba 13 425 990,00 13425990.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby Horská záchranná služba 339 364,00 339364.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby Horská záchranná služba 510 599,00 510599.0 EUR 2021 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia rádiovej siete Horskej záchrannej služby Horská záchranná služba 3 656 988,00 3656988.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

milan.dorcak@movys.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Motyčka
Adresa:
Drotárska cesta 92 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Melichárek
Adresa:
Trnavská A Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Júl 2020
Záznam do:
29. September 2021
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Melichárek
Adresa:
Trnavská A Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Február 2020
Záznam do:
21. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Motyčka
Adresa:
Drotárska cesta 92 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Október 2018
Záznam do:
21. Júl 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Melichárek
Adresa:
Trnavská A Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
2. Október 2018
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Melichárek
Adresa:
Trnavská A Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
2. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Motyčka
Adresa:
Drotárska cesta 92 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
11. Júl 2017
Záznam do:
2. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Motyčka
Adresa:
Drotárska cesta 92 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľubomír Melichárek
Adresa:
Trnavská A Bernolákovo 90027
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 8A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 29.09.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 21.07.2020 do: 29.09.2021

StiahniZáznam platný od: 10.02.2020 do: 21.07.2020

StiahniZáznam platný od: 2.10.2018 do: 10.02.2020

StiahniZáznam platný od: 11.07.2017 do: 2.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×