Dodávateľ

ALPHASET spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ALPHASET spol. s r.o.

IČO: 31325611

Adresa: Kopčianská 19, Bratislava

Registračné číslo: 2020/8-PO-D4473

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 7. August 2020

Záznam platný do: 7. August 2023

Posledná zmena: 11. August 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 277 060,00 EUR 3 5
2016 1 400,00 EUR 1 1
2017 990,00 EUR 1 1
2018 2 772,00 EUR 3 3
2019 134 079,66 EUR 5 5
2020 1 750,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 277 060,00 EUR 3 5
2016 1 400,00 EUR 1 1
2017 990,00 EUR 1 1
2018 2 772,00 EUR 3 3
2019 134 079,66 EUR 5 5
2020 1 750,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Stredná odborná škola polygrafická 1 11 895,00 11895.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 117 408,83 117408.83 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 400,00 1400.00 EUR
Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 8 10 287,83 10287.83 EUR
ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 1 48 800,00 48800.00 EUR
IKE, spol. s r.o. 4 228 260,00 228260.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Zavedenie inovatívnych technológií pri výrobe priemyselného značenia ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o. 49 000,00 49000.0 EUR 2015 Tovary Áno 1
Inovácia výrobného procesu v oblasti reklamnej činnosti v spoločnosti IKE, spol.s.r.o. IKE, spol. s r.o. od 216 000,00 do 264 000,00 216000 EUR 2015 Tovary Áno 2
Inovácia výrobného procesu v oblasti reklamnej činnosti v spoločnosti IKE, spol.s.r.o. IKE, spol. s r.o. 51 900,00 51900.0 EUR 2015 Tovary Áno 2
Ploter rezací Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500,00 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200,00 1200.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 960,00 960.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 400,00 2400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 1 200,00 1200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Tlačovo-finalizačné technológie Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 141 000,00 141000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Veľkoformátová ecosolventná CMYK atramentová tlačiareň s integrovaným kontúrovým rezaním Stredná odborná škola polygrafická 14 280,00 14280.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 520,00 2520.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálne náplne do veľkoplošného plottra Roland TrueVIS VG-640 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 2 376,00 2376.0 EUR 2020 Tovary Nie 1http://www.alphaset.sk


+421263812255


plechlo@alphaset.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 58 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Milan Plechlo CSc.
Adresa:
Zdravotnícka 15A Bratislava - mestská časť Rusovce 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mag. Roman Mattes
Adresa:
Grüntal 62 Kierling 3400
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Stefan Mattes
Adresa:
Hauptstrasse 91 Bisamberg 2102
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Winfried Mattes
Adresa:
Schulgasse 14 Hausleiten 3464
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
30. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Jakub Malý
Adresa:
Cukrová 14 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81339

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 30.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×